Nazaj na seznam

TLAK ZRAKA V PNEVMATIKAH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nalepka A

Vidna je pri odprtih voznikovih vratih.

Tlak v pnevmatikah je treba preverjati, ko so te hladne.

Če nimate možnosti, da bi tlak preverili pri hladnih pnevmatikah, ga zvišajte za 0,2 do 0,3 bara (ali 3 PSI). Nikoli ne izpuščajte zraka iz segretih pnevmatik.

B : dimenzije pnevmatik, s katerimi je opremljeno vozilo.

C: predvidena hitrost vozila

D : predpisan tlak za optimalno porabo goriva.

Opomba: udobje v vožnji je lahko moteno.

E: tlak zraka v prednjih pnevmatikah

F: tlak zraka v zadnjih pnevmatikah

G: tlak zraka v pnevmatiki rezervnega kolesa

Vozilo s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah

V primeru premalo napolnjene pnevmatike (predrta pnevmatika, prenizek tlak ipd.) se na instrumentni plošči prižge kontrolna lučka ; glejte razdelek »Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah« v 2. poglavju.

Za varno vožnjo s pnevmatikami in snežnimi verigami: V poglavju 5 preberite razdelek »Pnevmatike«, kjer se boste seznanili s pogoji vzdrževanja in, glede na izvedenko vozila, s pogoji uporabe snežnih verig.

Polno obteženo vozilo (največja dovoljena skupna teža) in z vleko prikolice.

Hitrost vožnje ne sme biti večja od 100 km/h, tlak v pnevmatikah pa zvišajte za 0,2 bara.

Glejte razdelek »Teže« v poglavju 6.

Nevarnost, da pnevmatike počijo.

Zaradi vaše varnosti in upoštevanja veljavne zakonodaje.

Če je treba pnevmatike zamenjati, montirajte na vozilo pnevmatike iste znamke, tipa, dimenzij in profila (ali sestave) na isto premo, kot so originalne.

Morajo: imeti vsaj takšno dovoljeno obremenitev in najvišjo dovoljeno hitrost, kot ju imajo originalne pnevmatike, ali pa morajo biti v skladu s pnevmatikami, ki jih priporoča predstavnik servisne mreže vozila.

Neupoštevanje teh navodil lahko ogrozi vašo varnost in povzroči, da vaše vozilo ni v skladu z zahtevami.

Obstaja nevarnost izgube nadzora nad vozilom.