Nazaj na seznam

ZADNJE IN STRANSKE LUČI: zamenjava žarnic

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Izvedenka s 4 vrati

Pozicijske luči LED, zavorne luči, meglenke in smerokazi

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Luči za vzvratno vožnjo

Odprite prtljažna vrata, odpnite pokrov, ki je nameščen na notranji oblogi 1 prtljažnih vrat z orodjem 2 (glejte razdelek «Orodja» v 5. poglavju).

Žarnice so pod tlakom in se lahko ob zamenjavi razletijo.

Obstaja nevarnost poškodb.

Zamenjajte žarnico 3.

Vrsta žarnice: W16W.

Montaža

Pri ponovnem nameščanju ravnajte v obratnem vrstnem redu, pri čemer pazite, da ne poškodujete kablov.

Izvedenka s 4 vrati (nadaljevanje)

Pozicijske/zavorne luči in smerokaz

Odprite prtljažnik in odstranite vijake 4.

Potegnite zunanji del A luči in odstranite sklop zadnjih luči.

Nosilec žarnice zasukajte za četrt obrata.

Izvlecite žarnico.

Ponovno namestite nosilec žarnice in potisnite luč kolikor je mogoče globoko.

Privijte vijake 4.

Preverite, ali je sklop luči dobro blokiran.

5 Kontrolna lučka smerokazov

Vrsta žarnice: PY21

6 Pozicijska in zavorna luč

Vrsta žarnice: P21W.

Tretja zavorna luč 7

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Break

Pozicijske luči/zavorne luči in smerokazi 8

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Zadnje luči za vzvratno vožnjo

Odprite prtljažna vrata.

Odpnite oblogo 9 in jo odstranite.

Nosilec žarnice 10 obračajte v obratni smeri vrtenja urinih kazalcev in zamenjajte žarnico.

Pri nameščanju ravnajte v obratnem vrstnem redu.

Po zamenjavi žarnice pazite, da boste pravilno namestili oblogo 9.

Luči za vzvratno vožnjo

Vrsta žarnice: W16W.

Lučke za osvetlitev registrske tablice 11

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Bočni smerokazi 12 in notranja osvetlitev 13

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.