Nazaj na seznam

ŽAROMETI: zamenjava žarnic

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dolge luči/zasenčeni halogenski žarometi

Zasukajte pokrov A ali B za četrt obrata, nato odklopite konektor 1 ali 4.

Odpnite sponko 2 tako, da jo pritisnete navzdol ali zasukate nosilec žarnice 3 in ga odstranite.

Zamenjajte žarnico.

Zasenčene luči 1H7

Dolge luči 3H9

Obvezno uporabljajte žarnice U.V. 55W, da se ne poškoduje plastično “steklo” žarometov.

Ne dotikajte se steklenega dela žarnice. Primite jo za vtični priključek.

Po zamenjavi žarnice pravilno namestite pokrov.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt (glejte razdelek »Zagon/zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Žarnice so pod tlakom in se lahko ob zamenjavi razletijo.

Obstaja nevarnost poškodb.

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka v motornem prostoru.

Obstaja nevarnost poškodb.

Dnevne luči in pozicijske luči LED 5

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže vozila.

Žarnice so pod tlakom in se lahko ob zamenjavi razletijo.

Obstaja nevarnost poškodb.

Dolge luči LED 6

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže vozila.

Zasenčene luči LED 7

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže vozila.

Smerokazi LED 8

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže vozila.

Prednje meglenke 9

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže vozila.

V skladu z lokalno zakonodajo ali iz varnostnih razlogov imejte v vozilu vedno komplet rezervnih žarnic in varovalk, ki jih lahko dobite pri pooblaščenih predstavnikih servisne mreže za vaše vozilo.

Dodatni žarometi

Če želite svoje vozilo opremiti z meglenkami, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Vsa dela (ali spremembe) na električni napeljavi zaupajte pooblaščenemu predstavniku servisne mreže za vaše vozilo, ki razpolaga z vso dodatno opremo in potrebnim materialom za vgradnjo. Nepravilna priključitev lahko poškoduje električno napeljavo (kable, posamezne dele in predvsem alternator).