Nazaj na seznam

ZLOŽLJIVA POLICA PROSTORA ZA PRTLJAGO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Navijanje mehkega dela zložljive police 1

Pritisnite ročico 2, da sprostite nastavka iz njunih pritrdišč na obeh straneh prtljažnega prostora.

Zložljivo polico premaknite tako, da se bo navila do polovice, nato pa pritisnite ročico 2, da se bo navila do konca.

Odstranitev/namestitev zložljive police 1

Potisnite gumb 3 in istočasno privzdignite desno stran (gib B) navijalnega bobna.

Nato privzdignite levo stran navijalnega bobna in odstranite sklop.

Za namestitev police ravnajte v obratnem zaporedju.

Shranjevanje zložljive police prtljažnika 1

Zložljivo polico prtljažnika 1 je mogoče shraniti pod premičnim podom.

Če želite to storiti, vstavite skrajna konca zložljive police prtljažnika 1 v ohišje 4 na obeh straneh tako, da je ročica 2 vidna in obrnjena proti zadnjemu delu vozila.

Opomba: zložljivo polico prtljažnika 1 lahko shranite le, če je premični pod v nagnjenem položaju. Zložljiva polica prtljažnika 1 naj ne bo v ohišju 4, ko je premični pod v katerem koli drugem položaju. Glejte razdelek »Prtljažni prostor« v 3. poglavju.

Pri vozilih, opremljenih z zložljivo polico

Na zložljivo zadnjo polico ne polagajte težkih ali trdih predmetov. V primeru sunkovitega zaviranja ali nesreče lahko predstavljajo nevarnost za potnike v vozilu.