Nazaj na seznam

ZUNANJA OSVETLITEV IN SIGNALIZACIJA NA VOZILU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Pozicijske luči

Zasukajte obroček 4 tako, da bo simbol poravnan z oznako 3: Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Če so pozicijske luči vklopljene, je z vrtljivim gumbom mogoče nastaviti svetlost instrumentne plošče in armaturne plošče 2.

á Dolge luči

Pri prižganih zasenčenih lučeh potisnite ročico 1. Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Za vrnitev v položaj zasenčenih luči povlecite ročico 1 k sebi.

k Zasenčene luči

Ročni način delovanja

Zasukajte obroček 4 tako, da bo simbol poravnan z oznako 3: Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Samodejno delovanje

Zasukajte obroček 4 tako, da bo simbol AUTO poravnan z oznako 3: pri delujočem motorju se zasenčene luči samodejno prižgejo ali ugasnejo glede na zunanjo svetlobo brez voznikovega delovanja na ročico 1.

Samodejne dolge luči

Ta sistem samodejno vklaplja in izklaplja dolge luči. Uporablja kamero, ki je nameščena za notranjim vzvratnim ogledalom, za zaznavanje vozil pred vami in vozil, ki vam vozijo naproti.

Dolge luči se samodejno prižgejo, če:

- je zunanja osvetljenost šibka;

- ni zaznano nobeno drugo vozilo ali osvetlitev;

- hitrost vozila je večja od približno 40 km/h.

Če kateri od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, sistem preklopi v zasenčene luči.

Pred vožnjo ponoči: preverite, ali električna oprema deluje pravilno, in ustrezno prilagodite žaromete. Glejte odstavek »Električna nastavitev višine svetlobnega snopa žarometov« v 1. razdelku. Vedno pazite, da so luči dobro vidne in da jih nič ne zakriva (umazanija, blato, sneg, večji tovor).

Če vozite po levem voznem pasu z vozilom, v katerem je voznikov sedež na levi strani (ali obratno), je za čas takšnih okoliščin treba ustrezno prilagoditi luči (glejte razdelek »Električna nastavitev višine svetlobnega snopa žarometov« v 1. poglavju).

Sistem »samodejne dolge luči« v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, kar zadeva osvetlitev vozila in njegovo prilagoditev na pogoje osvetljenosti, vidljivosti in okoliščine v prometu.

Sistem je lahko v nekaterih okoliščinah oviran, zlasti v naslednjih:

- neugodne vremenske razmere (dež, sneg, megla ...);

- slaba vidljivost skozi vetrobransko steklo ali prek kamere;

- slabo vidna ali šibka osvetlitev vozila pred vami ali vozila, ki vam prihaja naproti;

- slaba nastavitev prednjih luči;

- odsevajoči sistemi;

- ...

Vklop

Vozilo z navigacijskim sistemom

Na zaslonu multimedijskega sistema 5 izberite meni »Vozilo«, »Pomoč pri vožnji«, »Samodejne dolge luči« in nato izberite »ON« ali »OFF«.

Vozila brez navigacijskega sistema

- Ko je vozilo ustavljeno, držite stikalo 6 OK, da dostopite do menija za nastavitev;

- večkrat pritisnite stikalo 7 gor ali dol, da se premaknete do menija »Pomoč pri vožnji«; Pritisnite stikalo 6 OK ;

- večkrat pritisnite stikalo 7 gor ali dol, da se premaknete do menija »Samodejne dolge luči«, nato pa pritisnite stikalo 6 OK;

- znova pritisnite stikalo 6 OK za vklop ali izklop funkcije.

Vklop/izklop

Za vklop samodejnih dolgih luči:

- zasukajte obroček 4 tako, da bo oznaka AUTO poravnan z oznako 3;

- pritisnite na ročico 1.

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka .

Za izklop samodejnih dolgih luči:

- potegnite ročico 1;

- ali zasukajte obroček 4 v drug položaj, ne v položaj AUTO.

Kontrolna lučka na instrumentni plošči ugasne.

Opomba: prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Za ponovni vklop sistema ob vsakem zagonu motorja ponovno povlecite in potisnite ročico 1 (odvisno od vozila).

Uporaba prenosnega navigacijskega sistema na predelu vetrobranskega stekla pod kamero ponoči lahko ovira delovanje sistema »samodejne dolge luči« (možnost odsevanja na vetrobranskem steklu).

Motnje delovanja

Če se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Samodejni prižig luči preverite«, je sistem izklopljen.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Funkcija prižiga dnevnih luči

Dnevne luči se samodejno vklopijo, ko se motor zažene (brez voznikovega upravljanja ročice 1), in izklopijo ob zaustavitvi motorja.

Motnje delovanja

Ko se prikaže sporočilo »Preverite osvetlitev« skupaj z opozorilno lučko © in opozorilna lučka k na instrumentni plošči utripa, to opozarja na napako osvetlitve.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Izklop luči

Obstajata dve možnosti:

- ročno premaknite obroček 4 v položaj 0;

- samodejno: luči ugasnejo po zaustavitvi motorja ob odpiranju voznikovih vrat ali ob zaklepanju vozila. V tem primeru se bodo luči pri prihodnjem zagonu motorja ponovno prižgale, če bo obroček v položaju 4.

Opozorilni zvočni signal za neugasnjene luči

Ob odpiranju voznikovih vrat je slišen zvočni signal, ki vas opozori, da so luči še vedno vklopljene.

Funkcija “zunanja spremljevalna osvetlitev”

Ta funkcija (dobrodošla na primer pri odpiranju dvoriščnih ali garažnih vrat...) vam omogoča, da za kratek čas prižgete zasenčene luči.

Pri izklopljenem motorju in lučeh ter z obročkom 4 v položaju 0 ali AUTO povlecite ročico 1 k sebi: zasenčene luči se vklopijo za približno 30 sekund. Čas vklopa luči lahko podaljšate tako, da še enkrat povlečete ročico. To lahko ponovite samo štirikrat, tako da osvetlitev skupaj traja največ približno dve minuti. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Spremljevalna osvetlitev _ _ _« in kako dolgo bodo vklopljene luči, da lahko potrdite to dejanje. Nato lahko zaklenete vaše vozilo.

Za izklop osvetlitve pred samodejnim izklopom zasukajte obroček 4 v kateri koli položaj in nato v položaj AUTO.

Funkcija dobrodošlice in pozdrava

(odvisno od različice vozila)

Če je funkcija vključena, se dnevne luči in zadnje pozicijske luči samodejno prižgejo, ko vozilo zazna kartico Renault ali ga odklenete.

Samodejno ugasnejo:

- približno minuto po njihovem prižigu;

- ob zagonu motorja glede na položaj ročice za osvetlitev

ali

- ob zaklepanju vozila.

Osvetlitev pod zunanjimi ogledali za dobrodošlico

Če je funkcija vključena, se lučke za osvetlitev, ki so pod zunanjimi ogledali, samodejno prižgejo, ko vozilo zazna kartico RENAULT, ko odklenete vozilo ali odprete vrata.

Samodejno ugasnejo:

- približno minuto po njihovem prižigu;

- pri zagonu motorja;

ali

- ob zaklepanju vozila.

Vključitev/izključitev funkcije

Na zaslonu multimedijskega sistema izberite »Vozilo«, »Uporabniške nastavitve«, »Zunanji pozdrav«. Izberite »ON« ali »OFF« za vklop ali izklop funkcije.

g Prednje meglenke

Zasukajte srednji obroček 8 na ročici 1, tako da bo simbol poravnan z oznako 3 in ga nato spustite.

Delovanje teh luči je odvisno od vključene zunanje osvetlitve na vozilu. Kadar so pri- žgane, sveti tudi kontrolna lučka na instrumentni plošči.

Zadnje meglenke

Zasukajte srednji obroček 8 na ročici, tako da bo simbol poravnan z oznako 3, in ga nato spustite.

Delovanje je odvisno od vključene zunanje osvetlitve na vozilu. Ob vklopu sveti tudi kontrolna lučka na instrumentni plošči.

Ugasnite meglenke, ko niso več potrebne, saj lahko motijo ostale udeležence v prometu.

V megli, snegu ali pri prevozu tovora, ki sega prek strehe, se luči ne prižgejo samodejno, zato jih morate sami prižgati.

Prižig meglenk upravlja voznik: kontrolne lučke na instrumentni plošči vas obveščajo o prižigu (prižgana lučka) ali izklopu (ugasnjena lučka) meglenk.

Izklop

Znova zasukajte obroček 8, da poravnate oznako 3 s simbolom za meglenko, ki jo želite izklopiti. Ustrezna kontrolna lučka na instrumentni plošči ugasne.

Ob izklopu zunanje osvetlitve ugasnejo tudi meglenke.

Luči za dodatno osvetlitev pri zavijanju

(odvisno od izvedenke vozila)

Pri vožnji v ovinek z zasenčenimi lučmi in pod določenimi pogoji (hitrost, kot zasuka volana, vožnja naprej, vklopljeni smerokazi itd.) se ena od prednjih meglenk prižge, da osvetli ovinek.

Osvetlitev pri zavijanju