Glejte razdelek »Varnostni pasovi« v 1. poglavju.

Order: 
300
Image: 
Model: