Nazaj na seznam

DRIVING ECO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Driving Eco«

V glavnem meniju pritisnite »Info« in nato »Driving Eco«, če želite dostopiti do naslednjih možnosti:

- »Splošno«;

- »Podrobnosti«;

- »Trening«.

»Splošno«

V načinu pogleda »Splošno« 1 si lahko ogledate informacije o trenutnem poteku poti:

- »Splošni rezultat«;

- »Gibanje rezultata«;

- »Razdalja brez porabe goriva«/»Razdalja brez pospeševanja« (odvisno od konfiguracije).

»Splošni rezultat«

Ti podatki prikazujejo skupni rezultat.

List se posodablja glede na rezultat, od 0 do 100.

»Gibanje rezultata«

Ta vrstični graf prikazuje gibanje vašega rezultata.

- rezultat nad zeleno črto (75 %): Eco vožnja;

- rezultat pod oranžno črto (45 %): dinamična vožnja.

»Razdalja brez porabe goriva/Razdalja brez pospeševanja«

Ti podatki prikazujejo razdaljo, ki ste jo na svoji poti prevozili brez porabe goriva.

»Podrobnosti«

V pogledu »Podrobnosti« 2 si lahko ogledate podatke, povezane s trenutnim potovanjem:

- »Splošni rezultat«;

- »Podrobnosti o rezultatih«;

- »Razdalja brez porabe goriva«/»Razdalja brez pospeševanja« (odvisno od konfiguracije);

- podatki za »Eco Trip«;

Podatki o poti

Prikazane informacije so izračunane na podlagi zadnje ponastavitve poti:

- prevožena razdalja;

- povprečna hitrost;

- povprečna poraba goriva.

Izračun rezultatov 3

Število zvezdic (10 ravni) se podeljuje sproti glede na rezultate, ki temeljijo na naslednjih vrednostih:

- pospeševanja;

- spreminjanje prestave;

- predvidevanje.

Usmeritev rezultata 4

Puščica je usmerjena glede na sprotne podatke, in sicer:

- če je novi rezultat višji od rezultata predhodno shranjene poti: puščica kaže navzgor;

- če je novi rezultat nižji od rezultata predhodno shranjene poti: puščica kaže navzdol;

- če je novi rezultat enak rezultatu predhodno shranjene poti: puščica kaže vodoravno.

»Trening«

Ta meni omogoča spremljanje vašega načina vožnje in zagotavlja splošne nasvete za ekološko vožnjo, s čimer lahko optimizirate porabo goriva in električne energije (dejanja, ki energijo porabljajo na učinkovit ali potrošen način, kako obremeniti vozilo, raven tlaka v pnevmatikah, kako načrtovati potovanje in podobno).

Če želite dostopiti do tega menija, pritisnite »Trening« 6 in natančno preberite navodila.

Po straneh se premikate tako, da pritisnete »Splošno«, »Pospeševanje«, »Spreminjanje prestavnih razmerij« in »Predvidevanje«.

Opomba: »Trening« je izklopljena, če je hitrost vozila nad pragom, določenim v možnosti »Trening«.

Privzeta mejna vrednost, določena v možnosti »Trening«, je približno 12 km/h.

Vsebina »Trening« je omejena, če prevožena razdalja od zadnje ponastavitve ni zadostna.

Pojavni meni

Uporabite pojavni meni 5, če želite dostopiti do naslednjih nastavitev:

- »New journeyEco";

- »Prikaži shranj. podatke«;

- »Izbriši zgodovino«;

- »Prikaži poroč. po poti«/»Skrij pregled poti«.

Zagon nove poti

Če želite ponastaviti svoja potovanja, pritisnite »Nova pot Eco«. Prikaže se sporočilo s pozivom za potrditev ponastavitve podatkov. Pritisnite »Da« za potrditev ali »Ne« za preklic.

Opomba: podatki o poteh v potovalnem računalniku se ponastavijo istočasno.

Priljubljena potovanja

Če si želite ogledati shranjena potovanja, pritisnite »Prikaži shranj. podatke«.

V pojavnem meniju 7 imate za svoja potovanja Eco možnost registracije »Shrani« ali izbrisa.

Različne vrste poti so razvrščene v naslednje kategorije:

- »Domov-služba«;

- »Potovanje«;

- »Osebno«.

Brisanje gibanja rezultata

Če želite ponastaviti rezultat, pritisnite 7, nato »Izbriši zgodovino«. Na zaslonu se prikaže potrditveno sporočilo. Pritisnite »Da«, da izbrišete zgodovino, ali »Ne«, da prekličete brisanje.

Pregled poti

Če želite prikazati konec pregleda poti, pritisnite »Prikaži poroč. po poti«. Če želite skriti konec pregleda poti, pritisnite možnost Skrij pregled poti.

Razvoj porabe

Informacije, prikazane na meniju Driving Eco, se lahko razlikujejo glede na vaše vozilo:

- pri vozilu z motorjem z notranjim izgorevanjem vas multimedijski sistem obvešča o porabi goriva 9;

- pri električnem vozilu vas multimedijski sistem vas obvešča o porabi energije 10;

- pri hibridnem vozilu vas multimedijski sistem ločeno obvešča o povprečni porabi goriva 9 (s krepko pisavo) in povprečni porabi energije 10.