Nazaj na seznam

ELEKTRIČNO VOZILO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Programiranje«

Odprite meni »Nastavitve«, zavihek »Vozilo«, zatem pa še meni »Programiranje«. Nato izberite zavihek »Polnjenje«, da konfigurirate polnjenje vozila 6, zavihek »Klimatska naprava«, da programirate temperaturo udobja 5, ali zavihek »Calendar«, da si ogledate vse nastavitve 4.

V poljih AB in C so prikazani datumi, časi in vklopljeni programi.

Opomba: polnjenje se začne, če je motor zaustavljen, vozilo priključeno na vir napajanja, dostop pa odobren.

Nastavitev napajanja

Takojšnje polnjenje 1

Napajanje se začne, ko je vozilo priključeno na vir napajanja.

Na vklop takojšnjega polnjenja vas opozarja območje A.

Takojšnje polnjenje se začne takoj, ko je dosežen predviden čas za odloženo polnjenje.

»Postponed charge« 2

Čeprav je vaše vozilo priključeno na vir napajanja, lahko sami nastavite uro začetka polnjenja.

Pritisnite »Uredi« 7, da odprete nastavitve in nastavite čas začetka polnjenja.

Nastavite uro začetka polnjenja, nato pa izbiro potrdite s pritiskom možnosti »Zaprite«.

Polje B prikazuje nastavljeni čas za začetek polnjenja.

»Program« 3

Za posamezen teden lahko nastavite in shranite več časov polnjenja.

Programirani časi so prikazani v polju C.

Pritisnite »Uredi« 8, da odprete nastavitve konfiguracije programiranja.

Za dostop do nastavitev izberite nastavljeni čas 9, ki ga želite spremeniti.

Nastavite čas začetka 11 in konca 12 polnjenja ter dneve v tednu 13, za katere želite uporabiti te čase, nato pa pritisnite »Zaprite« 14.

Za potrditev pritisnite gumb za vrnitev 10, ko se prepričate, da je želeni program nastavljen na »ON«.

Če želite program izklopiti, pritisnite »OFF«.

Opomba:

- če sta čas začetka in konca enaka, obdobje polnjenja traja 24 ur;

- Programa polnjenja ne morete potrditi, če ne izberete dneva v tednu.

Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Program za udobje

V zavihku »Klimatska naprava« 5 lahko vklopite/izklopite »Programi udobja« ali nastavite temperaturo udobja in čas.

Programirani časi so prikazani v območju D.

Opomba: najkrajše obdobje med posameznimi urniki je 2 uri.

Za dostop do nastavitev udobja pritisnite »Uredi« 16.

Shranite lahko več programov »Programi udobja«.

V tem meniju lahko prilagodite temperaturo 17 (odvisno od opreme) in vklopite/izklopite možnost »Programi udobja«, ki ste jo shranili s pritiskom gumba 18.

Za dostop do nastavitev izberite nastavljeni čas 19, ki ga želite spremeniti.

Opomba: izbrana temperatura se prikaže v meniju 15.

Koledar

Na zavihku »Calendar 4« si lahko ogledate pregled vseh aktivnih programov polnjenja in udobja.

Če vklopite takojšnje polnjenje, se histogram napolni z barvo polnjenja.

Če je vklopljeno polnjenje s časovnim zamikom, se barva za napredek polnjenja pojavi ob času začetka polnjenja.

Za ogled nastavitev pritisnite dan v koledarju.

Meni »Energija info«

Odprite meni »Info« in nato zavihek »Vozilo« za dostop do menija »Energija info«, kjer si lahko ogledate porabo energije vozila.

Opomba: podatki se razlikujejo med seboj glede na motor vozila (električni ali hibridni).

»Histogram«

Na zavihku »Histo 23« si lahko ogledate porabo energije vozila za zadnjih petnajst minut vožnje v obliki grafa:

- obdobja porabe energije;

- obdobja pridobivanja energije za polnjenje pogonske baterije.

Opomba: glede na multimedijski zaslon si lahko pod grafičnim prikazom ogledate tudi dodatne informacije.

Pritisnite na grafični prikaz za ogled podatkov o porabi energije.

Do navodil za uporabo multimedijskega sistema lahko dostopate prek pojavnega menija 20.

»Seznam«

Na zavihku »Seznam« 22 multimedijski sistem prikaže različne vrednosti porabe za poti, opravljene od zadnje ponastavitve:

- »Prevožena razdalja v elektr. načinu«;

- »Povprečna hitrost«;

- »Povprečna poraba elektrike«;

- »Skupna poraba« (goriva in/ali elektrike);

- skupna poraba klimatske naprave;

- skupna pridobljena energija;

-...

»Flow«

Na zavihku »Flow« 21 si lahko prek multimedijskega sistema ogledate shemo vozila, ki prikazuje, kdaj vozilo porablja energijo in kdaj jo pridobiva za polnjenje pogonske baterije.

EASY LINK – PODATKI O ENERGIJI