Nazaj na seznam

FOTOGRAFIJE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Fotografija«

V glavnem meniju pritisnite »Aplikacije«, nato pritisnite zavihek »Fotografija«.

Izberite povezani vhodni vir.

Če je povezanih več virov, za dostop do fotografij izberite enega od vhodnih virov z naslednjega seznama:

- »USB1« (vrata USB);

- »USB2« (vrata USB).

Opomba:

- sistem ne more prepoznati nekaterih oblik zapisa datotek;

- pogon USB mora biti formatiran v obliki zapisa FAT32 ali NTFS ter imeti vsaj 8 GB in največ 64 GB prostora.

Prikaz

Izberete lahko možnost ogleda vseh fotografij v diaprojekciji ali možnost ogleda le ene fotografije.

Med prikazom ene same fotografije lahko:

- dostopite do prejšnje ali naslednje fotografije tako, da hitro podrsnete po območju predogleda slike 1;

- preklopite iz običajnega načina (prilagojeno) v celozaslonski način tako, da pritisnete tipko 3 ali dvakrat kliknete območje predogleda slike 1;

- zasukate fotografijo s pritiskom tipke 5;

- začnete diaprojekcijo s pritiskom tipke 4;

- pritisnete 6 za vrnitev na prejšnji zaslon.

Predvajanje fotografij je mogoče le pri ustavljenem vozilu.

Kontekstni meni

Na zaslonu s prikazom fotografije pritisnite tipko 2, da:

- pridobite podrobne podatke o fotografijah (naslov, vrsta datoteke, datum, mesto shranjevanja itd.);

- nastavite sliko uporabniškega profila in sliko za ozadje;

- dostopate do nastavitev.

»Informacije«

V tem meniju lahko dostopate do podatkov o fotografiji (naslov, vrsta, mesto shranjevanja, velikost, ločljivost).

Opomba: za več informacij o združljivih oblikah zapisa fotografij se obrnite na predstavnika servisne mreže.

Izbira profila

V tem meniju lahko spremenite sliko profila. Shranjevanje sprememb potrdite s pritiskom možnosti »V redu«.

»Nastavitve«

V tem meniju lahko dostopate do nastavitev diaprojekcije:

- spremeniti čas prikaza vsake fotografije v diaprojekciji;

- vklop/izklop animiranih učinkov med posameznimi fotografijami v diaprojekciji.

Opomba: animirani učinki v diaprojekciji so privzeto vklopljeni.

Vsak nov vstavljen ključ USB se analizira in njegova slika se shrani v multimedijski sistem. Odvisno od velikosti ključa USB se zaslon multimedijskega sistem lahko preklopi v stanje pripravljenosti. Počakajte nekaj sekund. Uporabljajte samo ključe USB, ki so v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi.

PREGLEDOVANJE FOTOGRAFIJ

Čeprav ta video morda ni bil posnet na vašem vozilu, pa gre v bistvu za enak opis