Nazaj na seznam

GLASBA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Glasba«

V glavnem meniju pritisnite »Glasba«, v drugih menijih pa pritisnite bližnjico v območju A.

Uporabite ta meni za poslušanje glasbe iz zunanjega vira (USB, AUX ipd.). S spodnjega seznama izberite vhodni vir, ki je povezan s sistemom:

- »USB1« (vrata USB);

- »USB2« (vrata USB);

- »Bluetooth®«;

- »AUX« (Jack).

Zgoraj opisani glasbeni viri se lahko razlikujejo med seboj glede na nivo opremljenosti. Prikazani bodo le viri, ki so na voljo in ki jih lahko nato izberete na multimedijskem zaslonu.

Posebnost:

- sistem ne more prepoznati nekaterih oblik zapisa datotek;

- pogon USB mora biti formatiran v obliki zapisa FAT32 ali NTFS ter imeti vsaj 8 GB in največ 64 GB prostora.

Način predvajanja

B Informacije o zvočnem posnetku, ki se trenutno predvaja (naslov pesmi, ime izvajalca, naslov albuma in naslovnica, če je prenesena iz vira).

1 Bližnjica do menija »Navigacija«

2 Bližnjica do menija »Telefon«

3 Ime vira, ki se trenutno predvaja

4 Bližnjica do seznama predvajanja zvočnih posnetkov, razvrščenih po kategorijah

5 Dolžina zvočnega posnetka, ki se predvaja

6 Dostop do kontekstnega menija.

7 Vklop/izklop ponavljanja posnetka ali seznama predvajanja.

8 Dostop do trenutnega seznama predvajanja

9 Kratek pritisk: predvajanje naslednjega zvočnega posnetka

Daljši pritisk: hitro premikanje naprej.

10 Vrstica za prikaz napredka predvajanja trenutnega zvočnega posnetka

11 Začasna prekinitev/nadaljevanje predvajanja zvočnega posnetka

12 Kratek pritisk: vrnitev na začetek trenutnega zvočnega posnetka.

Drugi kratek pritisk (manj kot tri sekunde po prvem kratkem pritisku): predvajanje prejšnjega zvočnega posnetka.

Daljši pritisk: hitro premikanje nazaj.

13 Vklop/izklop predvajanja naključnih zvočnih posnetkov

14 Trenutni čas predvajanja zvočnega posnetka

15 Dostop do zvočnih virov.

V meniju »Iščite« lahko odprete seznam predvajanja, ki je razvrščen po kategorijah (»Seznami predvajanja«, »Izvajalci«, »Albumi«, »Podcasti«).

Opomba: izberete lahko le vire, ki so na voljo. Viri, ki niso na voljo, ne bodo prikazani na zaslonu.

Seznam predvajanja lahko razvrstite po kategoriji (»Seznami predvajanja«, »Izvajalci«, »Albumi«, »Podcasti« itd.).

Med predvajanjem skladbe lahko:

- dostopate do trenutnega seznama predvajanja 8;

- dostopate do naslednjega posnetka tako, da pritisnete 9 ali pritisnete in zadržite gumb za hitro pomikanje naprej po trenutnem posnetku;

- s pritiskom na 11 začasno zaustavite predvajanje;

- dostopate do prejšnjega posnetka tako, da pritisnete 12 ali pritisnete in zadržite gumb za hitro pomikanje nazaj po trenutnem posnetku;

- prikažete drsni trak 10 in z njim nato izberete glasbo.

Opomba: prikaz na multimedijskem zaslonu se razlikuje glede na povezani nosilec.

Glasbo lahko spremenite z gumbom na upravljalni enoti volana.

Način »Seznam«

Pritisnite gumb »Seznam«, da odprete trenutni seznam predvajanja.

Posebnost:

- sistem privzeto predvaja vse posnetke;

- zgoraj opisani seznami predvajanja se razlikujejo med seboj glede na povezani vhodni vir in njegovo vsebino.

Kontekstni meni 6

V pojavnem meniju 6 pritisnite »Nastavitve zvoka«, da dostopate do nastavitev zvoka (nizki toni, porazdelitev zvoka, glasnost/hitrost itd.).

Vsak nov vstavljen ključ USB se analizira in njegova slika se shrani v multimedijski sistem. Odvisno od velikosti ključa USB se zaslon multimedijskega sistem lahko preklopi v stanje pripravljenosti. Počakajte nekaj sekund. Uporabljajte samo ključe USB, ki so v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi.

UPORABA FUNKCIJE GLASBA

Čeprav ta video morda ni bil posnet na vašem vozilu, pa gre v bistvu za enak opis