Nazaj na seznam

POMOČI PRI PARKIRANJU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Asistent parkiranja«

V glavnem meniju pritisnite »Nastavitve«, nato pritisnite zavihek »Vozilo«. Uporabite ta meni za dostop do funkcije pomoči pri parkiranju. Za več informacij glejte razdelek »Pomoč pri parkiranju« v navodilih za uporabo vozila.

Zaslon »Asistent parkiranja«.

1 »Način prikaza«.

2 »Zvok«.

3 »Kamera«.

4 »Zaznavanje ovire zadaj«.

5 »Opozorilo o izvozu s parkirnega mesta«.

6 »Kontekstni meni«.

7 »Vrnitev v predhodni meni«.

8 »Zaznavanje ovire ob straneh«.

9 »Zaznavanje ovire spredaj«.

10 «Prostoročno parkiranje«.

Kontekstni meni

Prek pojavnega menija 5 lahko ponastavite privzete nastavitve za posamezni meni in dostopate do navodil za multimedijski sistem.

Ko izbirate način prikaza 1, lahko za prikaz razpoložljivih funkcij za pomoč pri parkiranju izberete interaktivni način 11 ali način seznama 12.

Izberite gumb za možnost, ki jo želite vklopiti ali izklopiti.

Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

»Zaznavanje ovire«

Če želite vklopiti ali izklopiti funkcijo za pomoč pri parkiranju Park Assist, pritisnite »ON« ali »OFF«.

- zadaj 4;

- ob strani 8;

- spredaj 9.

»Zvok«

Za vklop ali izklop zvočnih opozoril pri funkciji za pomoč pri parkiranju Park Assist pritisnite »ON« ali »OFF«.

Spremenite lahko naslednje parametre:

- »Tip zvoka«: med predlogi izberite eno od vrst zvočnih opozoril;

- »Glasnost«: nastavite glasnost opozoril pri zaznavanju ovir tako, da pritisnete »+« ali »-«.

»Opozorilo o izvozu s parkirnega mesta« 5

Opozorilo o izvozu s parkirnega mesta 5 zazna ovire, ki se približujejo bočnim stranem vozila od zadaj.

Sproži se, če je vklopljena vzvratna prestava ali če vozilo miruje oziroma se premika pri nizki hitrosti.

O približevanju oviram vas bodo obvestili ponavljajoči se piski, kot tudi prikaz 13 na multimedijskem zaslonu in svetlobni signal na vzvratnem ogledalu.

Opomba: nepremične ovire ne bodo zaznane.

»Prostoročno parkiranje« 10

Izberite eno od naslednjih možnosti, da določite privzeti manever:

- »Bočno« 14;

- »Pravokotno« 15;

- »Poševno« 16.

Za več informacij o funkciji »Prostoročno parkiranje« glejte razdelek o pomoči pri parkiranju v navodilih za uporabo vozila.

Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.