Nazaj na seznam

POSLUŠANJE RADIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Radio«

V glavnem meniju pritisnite »Radio«. Če je radijska postaja že izbrana, pritisnite bližnjico na območju A na eni od strani v meniju »Navigacija« ali »Telefon«.

Zaslon »Radio«.

1 Logotip radijske postaje, ki se trenutno predvaja

2 Ime trenutne postaje in frekvenca Besedilne informacije (izvajalec, pesem itd.).

3 Dostop do ročnega vnosa želene frekvence.

4 Prikaz vklopa prometnih informacij in funkcij sledenja postajam

5 HD Radio Live.

6 Shranjevanje postaje, ki se predvaja, v možnost »Prednast.«

7 Dostop do kontekstnega menija

8 Dostop do naslednje ali prejšnje postaje.

9 Dostop do naslednje ali prejšnje frekvence.

10 Vrstica za izbiro frekvence

11 Vrnitev na predhodni zaslon.

12 Dostop do menija zvočnih virov

Opomba: od izbrane postaje in frekvenčnega pasu je odvisno, katere informacije so na voljo.

Izberete lahko shranjeno postajo in se glede na izbrani način pomikate po radijskih postajah po frekvenci ali seznamu z uporabo gumba na stikalu na volanu.

Način »Frekvent.«

Ta način uporabite za izbiro radijskih postaj po frekvenci za izbrano radijsko postajo. Če želite izbrati frekvenčno območje, imate dve možnosti:

- iskanje po frekvenci: premikajte se po frekvencah tako, da pritiskate gumba 9 ali neposredno premikate drsnik na vrstici za izbiro frekvence 10;

- iskanje po postaji: s pritiskanjem gumbov 8 se pomaknite na prejšnjo ali naslednjo postajo.

Izbira frekvenčnega pasu

Izberite »FM«, »AM« ali »DAB« (digitalni radio) tako, da pritisnete možnost »Viri« 12 na zaslonu multimedijskega sistema.

Frekvenčni pas lahko izberete tudi z gumbom stikala na volanu.

Shranjevanje radijske postaje med prednastavljene postaje

Uporabite to funkcijo za shranjevanje postaje, ki se predvaja.

V načinu »Frekvent.« pritisnite gumb 6 ali pritisnite in držite logotip 1 trenutne postaje in izberite mesto (na eni izmed strani 13) tako, da pritisnete in držite mesto do piska.

Shranite lahko do 27 radijskih postaj.

Način »Seznam«

V tem načinu ime postaje poiščete na seznamu, ki je urejen po abecednem redu.

Hitro podrsajte po seznamu za prikaz vseh postaj. Predvaja se radijska postaja 14, na kateri ste se ustavili. Izberete lahko tudi radijsko postajo s seznama in jo poslušate neposredno.

Če radijske postaje ne uporabljajo možnosti RDS ali če je vozilo v območju s slabim radijskim sprejemom, ime in logotip ne bosta prikazana na zaslonu. Na vrhu seznama bodo vidne le frekvence radijskih postaj.

Opomba: od izbrane postaje in frekvenčnega pasu je odvisno, katere informacije so na voljo.

Način »Prednast.«

Ta način vam omogoča, da dostopate do predhodno shranjenih radijskih postaj. Za več informacij si oglejte »Shrani prednastavitve« v tem razdelku.

Za izbiro radijske postaje, ki jo želite poslušati, pritisnite enega od gumbov 15.

Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Kontekstni meni 7

Pojavni meni 7 lahko v katerem koli načinu uporabite, da se pomaknete na nastavitve in konfigurirate naslednje funkcije radia:

- »Radio nastavitve«;

- Nastavitve zvočnega okolja

- »Glasovne nastavitve«.

Če želite več informacij, glejte poglavje »Nastavitve«.

»Radio nastavitve«

V nastavitvah lahko vklopite ali izklopite naslednje elemente:

- »AM«;

- »Radio besedilo«;

- »Regija«;

- »TA/i-Traffic«;

- »logotip«;

- »HD radio«;

-...

»AM«

Prikaz frekvenčnega območja lahko vklopite ali izklopite AM na seznamu virov zvoka 11 s pritiskom na »ON« ali »OFF«.

»Radio besedilo«

(besedilne informacije)

Nekatere radijske postaje FM oddajajo besedilne informacije v zvezi s programom, ki ga trenutno poslušate (npr. naslov pesmi). Vklopite to funkcijo, če si želite ogledati podrobnosti.

Opomba: te informacije so na voljo le na nekaterih radijskih postajah.

»Regija«

Frekvenca radijske postaje »FM« se lahko spreminja glede na geografski položaj. Vključite to funkcijo, če med menjavo regije še naprej poslušati isto radijsko postajo. Zvočni sistem bo samodejno sledil spremembam frekvenc brez prekinitev.

Ko je način »Regija« izklopljen in se kakovost signala zmanjša, bo radio preklopil na drugo frekvenco, ki deluje kot posrednik za postajo, ki ste jo poslušali pred tem.

Posebnost:

- včasih postaje na istem območju oddajajo različne programe ali uporabljajo različna radijskih postaj,

- nekateri radii oddajajo prek regionalnih frekvenc. V tem primeru:

- če je način »Regija« vklopljen: sistem ne bo preklopil na oddajnik za novo regijo, temveč bo normalno preklapljal med oddajniki iz prvotne regije;

- če je način »Regija« onemogočen: sistem bo preklopil na oddajnik za novo regijo, tudi če je program oddajanja drugačen.

»TA/i-Traffic«

(prometne informacije)

Odvisno od države zvočni sistem omogoča poslušanje prometnih informacij od trenutka, ko jih nekatere radijske postaje FM začnejo oddajati, če je ta funkcija vključena.

Izbrati morate frekvenco postaje, ki prenaša prometne informacije. Če se predvaja drug vir (USB, Bluetooth), bo predvajanje samodejno prekinjeno vedno, ko bodo na voljo prometne informacije.

»Simulcast«

Odvisno od države ta funkcija preklopi s postaje DR DAB na enakovredno postajo FM, če se digitalni signal izgubi.

Če je »Simulcast FM/DAB« aktiviran, bo trajalo nekaj sekund, da sistem preklopi na FM zemeljski radio. Lahko se pojavi sprememba glasnosti.

Sistem bo samodejno preklopil nazaj na DAB, takoj ko sprejme digitalni signal.

Opomba: med simultanim predvajanjem je pred imenom postaje »FM>«.

»DAB prednost«

Odvisno od države vam ta funkcija omogoča, da izberete postajo FM (če je zahtevana radijska postaja na voljo tudi v digitalni obliki) in preklopite na enakovredno postajo DAB, da dobite boljšo kakovost zvoka.

Opomba: med DABprioriteto je pred imenom postaje »DAB>«.

»Diaprojekcija«

Ta funkcija glede na državo omogoča prikaz informacij o programu, glasbi ali vremenu namesto logotipa, ko poslušate nekatere DAB radijske postaje.

Odvisno od digitalne radijske postaje, ki jo poslušate, lahko pošlje slike, ki vsebujejo vizualne informacije o teh elementih.

Opomba: te informacije so na voljo le na nekaterih radijskih postajah.

Nastavitve zvočnega okolja

V nastavitvah lahko vklopite ali izklopite naslednje elemente:

- »Naravno«;

- »V živo«;

- »Klub«;

- »Lounge«;

-...

Opomba: seznam načinov izenačevalnika se lahko razlikuje glede na opremo.

»Glasovne nastavitve«

V tem meniju lahko nastavite naslednje:

- »Nizki ton ojačanje«: s to funkcijo lahko poudarite/zmanjšate nizke tone.

- »Nizki ton / srednji ton / visoki ton«: s to funkcijo lahko poudarite/zmanjšate nizke, srednje ali visoke tone.

- Uravnavanje glasnosti glede na hitrost: ko je ta funkcija vklopljena, se glasnost zvočnega sistema prilagaja hitrosti vozila. Funkcijo lahko onemogočite ali nastavite njeno občutljivost.

-...

Za dodatne informacije o nastavitvah, ki so na voljo, si oglejte razdelek »Nastavitve«.

Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

UPORABA FUNKCIJE RADIO

Čeprav ta video morda ni bil posnet na vašem vozilu, pa gre v bistvu za enak opis