Nazaj na seznam

POVEZOVANJE TELEFONA IN PREKINITEV POVEZAVE S TELEFONOM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Povezovanje telefona

Pred povezavo s sistemom za prostoročno telefoniranje je treba telefon s sistemom seznaniti. Za več informacij glejte razdelek »Seznanitev in preklic seznanitve telefona«. Če želite dostopati do vseh funkcij, mora biti telefon povezan v sistem za prostoročno telefoniranje.

Opomba: če noben telefon ni povezan z multimedijskim sistemom, bodo nekateri meniji onemogočeni.

Ob vzpostavitvi povezave telefona multimedijskemu sistemu omogoči dostop do funkcij telefona. V multimedijskem sistemu ne bodo shranjene nobene kopije stikov ali osebnih podatkov.

Multimedijski sistem ne upravlja telefonov s kartico »dual SIM«. Prilagodite nastavitve telefona, da omogočite pravilno povezovanje z multimedijskim sistemom.

Ročna povezava

Seznam seznanjenih telefonov se prikaže, če izberete meni »Telefon« in nato pojavni meni »Sezn. napr. Bluetooth«.

Izberite telefon in funkcije, s katerimi želite vzpostaviti povezavo, in se prepričajte, da je funkcija Bluetooth® vklopljena in je izbrana možnost »Vidno«.

Opomba:če med povezavo s telefonom poteka klic, se samodejno prenese na zvočnike vozila.

Samodejni priklop

Ko se multimedijski sistem zažene, sistem za prostoročno telefoniranje išče seznanjene telefone z vključeno povezavo Bluetooth® v bližini. Sistem samodejno prenese podatke iz zadnjega povezanega telefona (imenik, glasba itd.).

Opomba: pri samodejni povezavi telefona z multimedijskim sistemom poteka prenos podatkov (imenika, glasbe, stikov...) samo, če ste predhodno dovolili deljenje podatkov pri seznanjanju telefona z multimedijskim sistemom. Za več informacij glejte razdelek »Seznanitev in preklic seznanitve telefona«.

Seznam združljivih telefonov je na voljo na spletnem mestu https://easyconnect.renault.com.

Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Povezovanje funkcij

Če želite do glasbe, imenika in internetne povezave telefona dostopati neposredno prek multimedijskega sistema, morate dovoliti skupno rabo podatkov tako, da se pomaknete do menija »Telefon« in zatem do pojavnega menija »Sezn. napr. Bluetooth« Bluetooth®.

Prikaže se seznam že povezanih telefonov.

S prikazanega seznama izberite svoj telefon in nato izberite funkcije telefona, s katerimi želite vzpostaviti povezavo:

- »Telefon« 1;

- »Glasba« 2;

- Dostopna točka 3.

Opomba:

- razpoložljivost dostopne točke 3 je odvisna od opreme v vozilu in jo je mogoče vklopiti samo pri združljivih modelih;

- če je ikona funkcije poudarjena, to pomeni, da je funkcija vklopljena;

- nekateri telefoni omogočajo samodejni prenos podatkov;

- nekateri telefoni vklopijo funkcijo »Glasba« samo, če vsebujejo vsaj eno glasbeno datoteko.

Spreminjanje povezanega telefona

V meniju »Telefon«, pojavnem meniju 4 in nato prek možnosti »Sezn. napr. Bluetooth«:

- prekličite izbiro funkcij, katerih povezava s telefonom, ki je trenutno v rabi, bo prekinjena,

- izberite funkcije, za katere želite vzpostaviti povezavo z drugim telefonom, ki je s sistemom že seznanjen in je prikazan na seznamu naprav.

V meniju »Nastavitve« izberite Sistem > Upravitelj naprav > funkcijo telefona, s katero želite vzpostaviti povezavo.

Opomba: zamenjava povezanega telefona je mogoča, če ste predhodno seznanili več telefonov.

Vzpostavljanje povezave z dvema telefonoma

S funkcijo »Telefon« 1 lahko vzpostavite povezavo z dvema telefonoma hkrati tako, da izberete telefon.

Ob vklopu druge funkcije »Telefon« 1 vas multimedijski sistem vpraša, ali želite dodati drugi telefon.

Če dodate drugi telefon, boste lahko dostopali do vseh funkcij prepoznanega telefona, sprejemali pa boste lahko tudi dohodne klice obeh povezanih telefonov hkrati.

Odklop telefona

V meniju »Telefon«, pojavnem meniju in nato prek možnosti »Sezn. napr. Bluetooth«:

- prekličite izbiro funkcij, katerih povezava s telefonom, ki je trenutno v rabi, bo prekinjena,

- izberite funkcije, za katere želite vzpostaviti povezavo z drugim telefonom, ki je s sistemom že seznanjen in je prikazan na seznamu naprav.

Ko so ikone izklopljene, funkcije vašega telefona z multimedijskim sistemom niso več povezane.

V meniju »Nastavitve« izberite Sistem > Upravitelj naprav > funkcijo telefona, s katero želite prekiniti povezavo.

Opomba: če se povezava prekine v trenutku, ko se pogovarjate po telefonu, se bo pogovor samodejno prenesel v vaš telefon.

Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

SEZNANJANJE PAMETNEGA TELEFONA ANDROID (VZPOSTAVITEV IN PREKINITEV POVEZAVE)

Čeprav ta video morda ni bil posnet na vašem vozilu, pa gre v bistvu za enak opis

SEZNANJANJE TELEFONA IPHONE (VZPOSTAVITEV IN PREKINITEV POVEZAVE)

Čeprav ta video morda ni bil posnet na vašem vozilu, pa gre v bistvu za enak opis