Nazaj na seznam

PROGRAMIRANJE ZAGONA MOTORJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Progr. zagona motorja«

V meniju »Vozilo« izberite zavihek »Nastavitve«.

Ta funkcija omogoča, da lahko programirate zagon motorja, če želite potniški prostor ogreti ali prezračiti do 24 ur pred uporabo vozila.

Nastavitev ure odhoda

Vklopite funkcijo in nato nastavite želeni čas odhoda:

- pritisnite puščici GOR in DOL, da nastavite ure in minute na želeni čas;

- uporabite upravljalnike klimatske naprave za nastavitev želene temperature (odvisno od opreme) v potniškem prostoru ob ponovnem zagonu motorja, nato nastavite način ogrevanja (glejte razdelek 2 v uporabniškem priročniku za vozilo);

- izključite kontakt.

Ob zaklepanju vozila se pojavita dva utripa, nato pa se za približno tri sekunde vklopijo varnostne utripalke in smerokazi, da sporočijo, da je nastavitev upoštevana.

Opomba: oznaka 1 vas opozarja na čas zagona vozila, ki ste ga predhodno določili.

Za vklop zagona s programiranjem je treba izbrati čas, ki je vsaj petnajst minut za časom, prikazanim v multimedijskem sistemu.

Pogoji delovanja zagona motorja na daljavo

Funkcija Zagon motorja na daljavo deluje pod več pogoji:

- je ročica v nevtralnem položaju (prazen tek) pri vozilih z ročnim ali robotiziranim menjalnikom;

- je ročica v položaju P pri vozilih z avtomatskim menjalnikom;

- je kontakt izključen;

- so vsi odpiralni deli (pokrov motornega prostora, vrata in prtljažnik) zaprti in zaklenjeni, ko zapustite vozilo.

Opomba: za delovanje oddaljenega zagona motorja je treba izklopiti multimedijski sistem, ko zapustite vozilo.

»Zbudi vsaki 2 h«

Ta funkcija omogoča, da se vozilo samodejno zažene vsaki dve uri, odvisno od temperature motorja.

Če želite vklopiti to funkcijo, pritisnite gumb »ON«.

Ko je ta funkcija vklopljena, se sistem prezračevanja ne bo vklopil med prvimi štirimi zagoni, če se izvedejo.

Pri zelo nizkih temperaturah se bo vozilo samodejno zagnalo za približno deset minut in bo nato ugasnilo.

Če zaradi temperature motorja ponoven zagon ni potreben, se vozilo v času za prve štiri ponovne zagone ne bo samodejno zagnalo in bo za dve uri prešlo v stanje pripravljenosti. Če bo temperatura motorja prenizka, se bo motor ponovno zagnal.

V vsakem primeru se bo izvedel zadnji zagon.

Približno petnajst minut pred programiranim časom se motor zažene in ostane vklopljen približno deset minut.

Preden zapustite vozilo, se glede na izvedenko vozila prepričajte, da ste izklopili porabnike energije, kot so brisalci, zunanje luči, radio, ogrevanje sedežev, ogrevanje volana itd., ter da ste odklopili vso dodatno opremo.

V ekstremnih razmerah oddaljeni zagon s programiranjem morda ne bo deloval.

Ne ustavljajte vozila s prižganim motorjem na mestih, kjer bi lahko hitro vnetljive snovi, npr. suha trava ali listje, prišle v stik z vročim izpušnim sistemom.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba ali žival, ki potrebuje pomoč drugih. Ta bi namreč lahko ogrožal sebe ali druge osebe z zagonom motorja, vključitvijo opreme kot je na primer pomik stekla ali zaklepanje vrat. Poleg tega ne pozabite, da lahko v toplem oziroma sončnem vremenu temperatura v notranjosti vozila zelo hitro naraste.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUJŠIH POŠKODB.

Posebnosti vozil s funkcijo »Zbudi vsaki 2 h«.

Vozilo je obvezno treba voziti vsaj 10 minut pred vsako nastavitev funkcije. Tveganje izrabe motornega olja.

Funkcije za oddaljeni zagon motorja ne uporabljajte oz. ne programirajte v naslednjih pogojih:

- vozilo je v garaži ali v zaprtem prostoru.

Obstaja nevarnost zastrupitve ali zadušitve zaradi izpušnih plinov.

- vozilo je pokrito z zaščito.

Obstaja nevarnost požara.

- pokrov motornega prostora je odprt oz. preden se odpre.

Obstaja nevarnost opeklin ali hudih telesnih poškodb.

Uporaba funkcije za oddaljeni zagon motorja ali programiranje te funkcije je lahko prepovedano z zakonodajo in/ali z veljavnimi predpisi, odvisno od države.

Preden uporabite to funkcijo, preverite zakonodajo in/ali predpise vaše države.