Nazaj na seznam

SEDEŽI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Sedeži«

V glavnem meniju izberite »Nastavitve« > »Sedeži« za dostop do funkcij in nastavitev sedežev vašega vozila:

- »Position«;

- »Masaža«;

- »One-touch Prilagodljivost«.

»Position«

V zavihku »Position« pritisnite možnost ON ali OFF, da vklopite ali izklopite nastavitve:

- »Vizualna povratna informacija«;

- »Enostaven dostop - voznik«;

- »Enostaven dostop - sovoznik«;

- »Upravljanje sovoznikovega sedeža z voz. strani«.

»Vizualna povratna informacija«

Če je ta funkcija vklopljena, se na zaslonu prikaže kontekstno okno za nastavitve, ko voznik ali sopotnik nastavlja položaj sedeža.

»Enostaven dostop - voznik/Enostaven dostop - sovoznik«

Ko je ta funkcija vklopljena, se sedež samodejno pomakne nazaj, ko voznik in/ali sopotnik zapusti vozilo, in se vrne v svoj položaj, ko voznik in/ali sopotnik znova vstopi v vozilo.

»Upravljanje sovoznikovega sedeža z voz. strani«

Če je ta funkcija vklopljena, lahko voznik nastavi sopotnikov sedež s stikali ob strani voznikovega sedeža. Za več informacij glejte navodila za uporabo vozila.

»Shrani«

Ta funkcija omogoča shranjevanje položaja prednjih sedežev:

- Prilagodite položaj sedeža s stikali na sedežu.

- Pritisnite stikalo na sedežu, da odprete meni »Sedeži« na zaslonu multimedijskega sistema.

- shranite trenutni položaj.

Opomba: položaj zunanjih ogledal je shranjen skupaj s položajem sedežev (odvisno od vozila).

Za več informacij glejte navodila za uporabo vozila.

Priklic shranjene nastavitve položaja

Pri zaustavljenem vozilu pritisnite »Povratni klic«, da prikličete shranjeni položaj. Na zaslonu se prikaže potrditveno sporočilo. Pritisnite »Da«, da prikličete shranjene nastavitve položaja.

»Ponastavitev«

Svojo izbiro lahko ponastavite v pojavnem meniju.

»Masaža«

V zavihku »Voznik« ali »Potnik« lahko izbirate s seznama masažnih programov:

- »Ojačanje«;

- »Relax«;

- »Ledven predel«.

Pritisnite + ali -, če želite prilagoditi možnost »Intenzivnost« in hitrost masaže.

Opomba: nastavitev masaže na voznikovem sedežu ni mogoče shraniti.

»Ponastavitev«

Svojo izbiro lahko ponastavite v pojavnem meniju.

»Prilagodljivost impulznega načina«

Zadnje sedeže lahko zložite iz zavihka One-touch.

Opomba: število sedežev se lahko razlikuje.

Pritisnite tipke, ki ustrezajo sedežem, ki jih želite preklopiti, in nato »Zložite sedeže«. Izbiro potrdite s pritiskom na »Da«.

Za preklop vseh sedežev pritisnite »Vse« in nato »Zložite sedeže«.

Funkcija »Prilagodljivost impulznega načina« je na voljo le, če je vozilo zaustavljeno.

Pri premikanju zadnjih sedežev pazite, da ni ničesar v bližini sedežnih pritrdišč (del telesa, žival, kamenčki, krpa, igrače itd.).