Nazaj na seznam

SEZNANJANJE, PREKINITEV SEZNANJANJA TELEFONA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Telefon«

Na začetnem zaslonu pritisnite »Telefon« oz. (če je telefon že povezan) bližnjico A, če se prikaže meni »Telefon«. Ta funkcija omogoča, da se telefon seznani z multimedijskim sistemom.

Opomba: če noben telefon ni povezan z multimedijskim sistemom, bodo nekateri meniji onemogočeni.

Ob seznanitvi telefona multimedijskemu sistemu omogočite dostop do funkcij telefona. V multimedijskem sistemu ne bodo shranjene nobene kopije stikov ali osebnih podatkov.

Multimedijski sistem ne upravlja telefonov s kartico »dual SIM«. Prilagodite nastavitve telefona, da omogočite pravilno seznanjanje z multimedijskim sistemom.

Zaslon "Seznanjanje, povezovanje"

1 Seznam povezanih naprav.

2 Prepoznavanje govora s telefonom

3 Vklop/izklop povezave Bluetooth

4 Dodajanje nove naprave

5 Vklop/izklop funkcije dostopne točke.

6 Vklop/izklop funkcije »Glasba«

7 Vklop/izklop funkcije »Telefon«

8 Kontekstni meni.

9 Dostopajte do menija »Data«.

10 Dostop do menija »Storitve«.

11 Dostop do menija »WIFI« (na voljo glede na opremo).

12 Dostop do menija Bluetooth®.

13 Vrnitev na prejšnji zaslon.

Opomba: razpoložljivost povezave telefona z internetom 5 je odvisna od opreme v vozilu in jo je mogoče vklopiti samo pri združljivih modelih.

Seznam združljivih telefonov je na voljo na spletnem mestu https://easyconnect.renault.com.

Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Seznanjanje telefona

Če želite uporabljati sistem za prostoročno telefoniranje, mobilni telefon s povezavo Bluetooth® seznanite z multimedijskim sistemom. Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth® v vašem mobilnem telefonu vključena in stanje nastavljeno na »viden«.

Če želite več informacij o vklopu vidnosti telefona, glejte navodila za uporabo telefona.

Odvisno od modela in zahteve sistema v telefon vnesite kodo Bluetooth®, da ga seznanite z multimedijskim sistemom, ali pa potrdite zahtevo za seznanjanje.

Vaš telefon lahko prosi za dovoljenje za skupno rabo stikov, zgodovine klicev in glasbe. Sprejmite deljenje, če želite do teh podatkov dostopati v multimedijskem sistemu.

Seznam združljivih telefonov je na voljo na spletnem mestu https://easyconnect.renault.com.

V glavnem meniju multimedijskega sistema:

- pritisnite »Telefon«. Na zaslonu se prikaže sporočilo, ki zahteva seznanitev vašega telefona s sistemom.

- pritisnite »V redu«. Multimedijski sistem poišče telefone v bližini, ki imajo vklopljeno funkcijo Bluetooth® in so "vidni";

- Na seznamu izberite svoj telefon.

Na zaslonu multimedijskega sistema in na telefonu se bo pojavilo sporočilo, ki vas bo pozvalo, da sprejmete zahtevo za seznanitev s priloženo kodo.

Opomba: za dostop do stikov, zgodovine klicev in sporočil SMS v telefonu prek multimedijskega sistema boste morali odobriti sinhronizacijo.

- Izberite funkcije v telefonu, ki jih želite seznaniti;

- funkcija »Telefon«: dostop do imenika, klicanje in sprejemanje klicev, dostop do dnevnika klicev ipd.;

- funkcija »Glasba«: dostop do glasbe;

- funkcija dostopne točke: dostop do interneta prek telefona.

- pritisnite »V redu« za potrditev.

Opomba: če je ikona funkcije poudarjena, to pomeni, da je funkcija vklopljena.

Vaš telefon je zdaj seznanjen z multimedijskim sistemom.

Kadar uporabljate funkcija dostopne točke, lahko prenos mobilnih podatkov, ki so potrebni za njeno delovanje, povzroči dodatne stroške, ki niso vključeni v telefonsko naročnino.

Seznanjanje novega telefona

Če želite seznaniti nov telefon z multimedijskim sistemom:

- v telefonu vklopite povezavo Bluetooth® in poskrbite, da bo stanje telefona »vidno«.

- v glavnem meniju izberite »Telefon«, nato pojavni meni, »Sezn. napr. Bluetooth«, »Dodaj novo napravo«;

- izberite funkcije telefona, ki jih želite povezati;

- pritisnite »V redu« za potrditev.

Opomba: če je ikona funkcije poudarjena, to pomeni, da je funkcija vklopljena.

Vaš telefon je zdaj seznanjen z multimedijskim sistemom.

Seznanite lahko do šest telefonov.

Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Prekinitev seznanjanja telefona

Če želite preklicati seznanitev enega ali več telefonov z multimedijskim sistemom:

- v glavnem meniju izberite "Telefon", pojavni meni, > "Sezn. napr. Bluetooth" in nato v pojavnem meniju 8 izberite telefon, za katerega želite preklicati seznanitev;

- v glavnem meniju izberite "Nastavitve" > "Sistem" > "Upravitelj naprav", nato pa v pojavnem meniju 8 izberite telefon, za katerega želite preklicati seznanitev.

Kontekstni meni 8

Uporabite pojavni meni 8, da:

- odstranite eno ali več seznanjenih naprav.

- Izbrišite vse seznanjene naprave.

SEZNANJANJE PAMETNEGA TELEFONA ANDROID (VZPOSTAVITEV IN PREKINITEV POVEZAVE)

Čeprav ta video morda ni bil posnet na vašem vozilu, pa gre v bistvu za enak opis

SEZNANJANJE TELEFONA IPHONE (VZPOSTAVITEV IN PREKINITEV POVEZAVE)

Čeprav ta video morda ni bil posnet na vašem vozilu, pa gre v bistvu za enak opis