Nazaj na seznam

SISTEMI ZA POMOČ PRI VOŽNJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Asistent vožnje«

V glavnem meniju pritisnite »Nastavitve«, nato pritisnite zavihek »Vozilo«. V tem meniju lahko nastavite pomoč pri vožnji.

Zaslon »Asistent vožnje«.

1 »Način prikaza«

2 »Prom. znak«,

3 »Vozni pas«;

4 »Mrtvi kotv«;

5 »pojavni meni«;

6 »Prejšnja stran«,

7 »Utrujenost«,

8 »Aktivno zaviranje« ali »Napredna varnost«, odvisno od vozila;

9 »Razdalja spredaj«.

»Način prikaza«

Ob izbiri načina prikaza 1 lahko izbirate med interaktivnim načinom 10 ali načinom seznama 11, ki vam omogoča prikaz vseh funkcij »Asistent vožnje«.

Izberite gumb za možnost, ki jo želite vklopiti ali izklopiti.

Nekatere nastavitve je treba spremeniti med delovanjem motorja, da se shranijo v multimedijski sistem.

Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

»Prom. znak«

Ta funkcija vam pomaga na potovanjih, vas obvešča o veljavnih omejitvah hitrosti, območjih z visoko stopnjo tveganja in o nevarnih območjih:

- prikaza na zaslonu multimedijskega sistema in instrumentni plošči;

- zvočnega opozorila.

»Zaznavanje prometnih znakov«

Ta funkcija vam omogoča, da izberete informacije, ki jih želite prejemati. Če želite ta sistem vklopiti, izberite »ON«.

»Opozorilo ob prekoračitvi hitrosti«

Funkcija zazna vse prekoračitve omejitve hitrosti in voznika opozori s prikazom opozorila na instrumentni plošči in zvočnim opozorilom. Za vklop te funkcije izberite »ON«.

Opomba: zvočnega opozorila o omejitvi hitrosti ni mogoče vklopiti, če je opozorilo o omejitvi hitrosti izklopljeno.

»Prikaz območja tveganja«

Ta funkcija voznika prek instrumentne plošče opozori o vstopu v nevarno območje ali območje z visoko stopnjo tveganja. Za vklop te funkcije izberite »ON«.

Opomba: za prikaz nevarnih območij je treba vklopiti storitve. Glejte razdelek »Vklop storitev«.

»Zvočno opozorilo območja tveganja«

Ta funkcija voznika obvesti z zvočnim opozorilom, ko zapelje v nevarno območje ali območje z visoko stopnjo tveganja.

Za vklop te funkcije izberite »ON«.

Opomba: če je možnost »Prikaz območja tveganja« izklopljena, se samodejno izklopi tudi funkcija »Zvočno opozorilo območja tveganja«.

»Utrujenost«

Ta funkcija zazna vsako zmanjšanje odzivnosti voznika. Upošteva nenadno in naključno premikanje volana, pogostost opozorila na spremembo voznega pasu in neprekinjeno vožnjo dlje kot dve uri.

Ta funkcija voznika obvesti z zvočnim opozorilom in tako, da na instrumentni plošči prikaže opozorilno sporočilo, ki vozniku svetuje, naj si vzame odmor.

Če želite ta sistem vklopiti, izberite »ON«. Za več informacij glejte razdelek "Opozorilo ob zaznavi utrujenosti" v navodilih za uporabo vozila.

»Vozni pas (Nastavitev asistenta voznega pasu)«

Funkcija voznika opozori na nenameren premik avta čez neprekinjeno ali prekinjeno črto.

Nastavite lahko jakost vibracij volana (in glasnost zvočnega opozorila, odvisno od opreme) ter občutljivost opozorila na spremembo voznega pasu.

Za več informacij glejte razdelek »Pomoč za ohranjanje voznega pasu« v navodilih za uporabo vozila.

»Aktivno zaviranje«

»Aktivno zaviranje«: ta funkcija opozori voznika ob tveganju trčenja. Za vklop te funkcije izberite »ON«. Po potrebi lahko prilagodite občutljivost opozorila »Aktivno zaviranje«:

- »Early«;

- »Standard«;

- »Late«.

Več informacij je na voljo v razdelku »Aktivno zaviranje« ali razdelku »Napredna varnost« (odvisno od vozila) v navodilih za uporabo vozila.

»Napredna varnost«

(odvisno od opreme)

Ta sistem sestavljajo naslednje funkcije:

- »Aktivno zaviranje«;

- »Pomoč za ohranjanje voznega pasu v sili«: ta funkcija opozori voznika in popravi smer vožnje vozila v naslednjih primerih:

- prečkate rob cestišča;

- obstaja tveganje trčenja z vozilom, ki prihaja iz nasprotne smeri po sosednjem pasu;

- obstaja tveganje trčenja z vozilom, ki je v območju mrtvega kota (odvisno od opreme).

Za več informacij glejte razdelek »Napredna varnost« v navodilih za uporabo vozila.

Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

»Opozorilo za mrtvi kot«

Ta funkcija opozori voznika, da je v mrtvem kotu vozilo. Za vklop te funkcije izberite »ON". Za več informacij glejte razdelek "Opozorilnik za mrtvi kot" v navodilih za uporabo vozila.

»Razdalja spredaj«

Ta funkcija opozori voznika, če vozi preblizu drugega vozila. Za vklop te funkcije izberite »ON". Za več informacij glejte razdelek "Opozorilo za varnostno razdaljo" v navodilih za uporabo vozila.

Kontekstni meni

V pojavnem meniju 5 lahko nastavitve ponastavite na privzete za vsak meni.

Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.