Nazaj na seznam

SMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »SMS«

V glavnem meniju pritisnite »Telefon« ali bližnjico A v večini menijev, nato pa »SMS« za dostop do telefona SMS prek multimedijskega sistema.

Vaš telefon mora biti povezan s sistemom za prostoročno telefoniranje. Če želite uporabljati vse funkcije, morate dovoliti prenos sporočil (z nastavitvami telefona, odvisno od modela).

Opomba: prek multimedijskega sistema je mogoče brati le sporočila SMS. Drugih vrst sporočil ni mogoče brati.

Nekatere funkcije morda ne bodo delovale, odvisno od znamke in modela vašega telefona.

Zaslon »SMS«

1 Stanje sporočila. Prebrano/neprebrano.

2 Ime/številka pošiljatelja sporočila.

3 Začetek sporočila.

4 Datum prejema.

5 Kontekstni meni.

6 Prejšnja stran.

Sprejem SMS

Multimedijski sistem vas opozori, da ste prejeli nov SMS, prek opozorilnega sporočila v B, ki se prikaže v katerem koli odprtem meniju.

Po seznanjanju in povezavi telefona so nova prejeta sporočila privzeto na voljo v multimedijskem sistemu.

Opomba: na voljo bodo le sporočila, ki ste jih prejeli po seznanitvi in med povezovanjem telefona z multimedijskim sistemom.

Branje SMS

Med vožnjo lahko pritisnete gumb »Predv.« 7, da sintetizator glasu multimedijskega sistema prebere sporočilo SMS, ali pa klicatelja pokličete nazaj tako, da pritisnete gumb za klicanje 10.

Multimedijski sistem vam le pri mirujočem vozilu omogoča odpiranje sporočil SMS s pritiskom gumba »Sporočilo« 8 ali odgovarjanje na sporočila SMS s pritiskom gumba »Odgovori« 9 ter branje podrobnosti sporočil SMS.

Podrobnosti sporočila SMS

Stik lahko neposredno pokličete tako, da pritisnete gumb za klicanje 11, če je številka shranjena v spominu ali imeniku telefona.

Sporočilo SMS v območju 14 lahko prebere sintetizator glasu multimedijskega sistema tako, da pritisnete gumb »Predv.« 12, odgovorite pa lahko s pritiskom gumba 13.

Opomba: multimedijski sistem med vožnjo predlaga pošiljanje prednastavljenega sporočila 15.

UPORABA FUNKCIJE TELEFON

Čeprav ta video morda ni bil posnet na vašem vozilu, pa gre v bistvu za enak opis