Nazaj na seznam

TELEFONSKI KLIC

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Telefon«

V glavnem meniju pritisnite »Telefon«.

Opomba: za neposredni dostop do menija »Telefon« iz večine menijev pritisnite območje A.

Opomba: če želite opraviti klic, mora biti telefon povezan z multimedijskim sistemom. Če želite več informacij, glejte razdelek »Priklop/odklop telefona«.

Zaslon »Klic v teku«

1 Ime in telefonska številka stika.

2 Uvrstitev trenutnega klica na čakanje.

3 Dostop do številske tipkovnice za vnos številke.

4 Kontekstni meni.

5 Trajanje trenutnega klica.

6 Prenos klica v telefon.

7 Vrnitev v predhodni meni.

8 Prekinitev klica.

Klicanje

Klic lahko vzpostavite z izborom:

- številke iz zgodovine klicev v meniju »Zgodovina« 11;

- stika iz imenika v meniju »Tel. imenik« 10;

- tipk na tipkovnici v meniju »Pokliči« 9.

Sprejem klica

Pri sprejemu klica se na zaslonu prikažejo naslednje informacije:

- ime stika (če je klicateljeva številka v vašem imeniku ali na seznamu priljubljenih številk);

- številka klicatelja (če številke ni v vašem imeniku);

- »Zasebna številka« (če številke ni mogoče prikazati).

»Odgovori«

Klic sprejmete tako, da pritisnete tipko »Odgovori« 16. Za prekinitev klica pritisnite tipko »Prekinitev klica« 12.

Zavrnitev klica s tipko »Zavrni«

Dohodni klic zavrnete tako, da pritisnete tipko »Zavrni« 12. Oseba, ki vas kliče, je preusmerjena v vaš zvočni telefonski predal.

Uvrstitev klica na čakanje.

Pritisnite tipko »Na čakanju« 14. Multimedijski sistem bo končal klic in bo naslednje dohodne klice samodejno uvrstil na čakanje. Sporočilo sintetizatorja glasu klicatelje pozove, naj počakajo.

Prenos klica

Pritisnite tipko »Prenos« 13 za prenos klica iz vozila v telefon.

Opomba: nekateri telefoni se lahko med prenosom klica odklopijo iz multimedijskega sistema.

Tipkovnica

Pritisnite tipko »Tipkovnica« 15 za dostop do tipkovnice.

Klic lahko sprejmete ali ga končate neposredno s pritiskom gumba 17 upravljalne enote na volanu.

Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.

Med pogovorom

Med pogovorom lahko:

- nastavite glasnost s tipkami pod volanom vozila ali z gumbi za glasnost na multimedijskem zaslonu;

- klic končate tako, da pritisnete »Prekinitev klica« 8 ali gumb 17 na volanu;

- uvrstite dohodni klic na čakanje tako, da pritisnete tipko 14. Če se želite odzvati na klic, ki je na čakanju, znova pritisnite tipko 14;

- klic prenesite v povezani telefon tako, da pritisnete »Prenos v telefon« 13;

- odgovorite na drugi klic in preklopite med klici tako, da pritisnete 18;

Opomba: takoj, ko sprejmete drugi dohodni klic, se prvi klic samodejno uvrsti na čakanje.

- za prikaz tipkovnice pritisnite tipko 15;

- na prejšnji meni in druge funkcije se vrnete tako, da pritisnete 19.

Ko se vaš klic konča, vam multimedijski sistem omogoča, da klicatelja pokličete nazaj.

Opomba: med pogovorom lahko sprejmete drugi klic, ne morete pa vi poklicati druge osebe.

Konferenčni klic

Med klicem je na voljo možnost, da klicatelja, ki ste ga uvrstili na čakanje, povabite, da se pridruži trenutnemu klicu.

Za vklop konferenčnega klica v pojavnem meniju 4 pritisnite gumb »Spoji klice«.

UPORABA FUNKCIJE TELEFON

Čeprav ta video morda ni bil posnet na vašem vozilu, pa gre v bistvu za enak opis