Nazaj na seznam

UPORABNIŠKE NASTAVITVE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Konfiguracija avta«

V meniju »Nastavitve« izberite zavihek »Vozilo«, nato »Konfiguracija avta«.

V tem meniju lahko dostopate do naslednjih zavihkov:

- »Vožnja«;

- »Dostop«;

- »Luč in brisalci«;

- »Dobrodošli«.

Če želite ponastaviti vse pojavne menije, pritisnite 1 in nato »Ponastavitev«.

Opomba: razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo glede na nivo opremljenosti.

»Vožnja«

V tem meniju lahko vklopite/izklopite naslednje možnosti:

- »Način prostega teka«;

- »Pisk ob priporočilu za prestavitev v višjo prestavo«;

- »Glasnost zvoka smerokaza«;

- »Smerokaz - AC način«;

-...

»Dostop«

V tem meniju lahko vklopite/izklopite naslednje možnosti:

- »Samodejni zaklep vrat«;

- »Prostoročen zaklep/odklep«;

- »Odklep ob približanju / Zaklep ob oddaljitvi«;

- »Način tiho«;

- »Samodejni ponovni zaklep«;

- »dostop in začetek s telefonom«;

-...

Opomba:

- nekatere možnosti postanejo na voljo šele potem, ko so aktivirane prejšnje možnosti.

- za več informacij glejte uporabniški priročnik vozila.

»Luč in brisalci«

Ta meni omogoča, da vklopite/izklopite naslednje možnosti:

- »Samodejne dolge luči«;

- »Samodejni sledilec domov«;

- »Vkl. zadnj.brisalca ob vzvr.prestavi«: brisalec zadnjega stekla se vklopi, ko prestavite v vzvratno prestavo;

Opomba: to deluje samo, če so vključeni brisalci vetrobranskega stekla.

- »Samodejni brisalec spredaj«;

- »Brisanje po pranju«.

»Dobrodošli«

V tem meniju lahko vklopite/izklopite naslednje možnosti:

- »Svetlobni pozdrav«;

- »Samodejna namestitev ogledal«;

- »Zvočni pozdrav«;

- »Samodejna osvetlitev kabine«;

-...

PRILAGAJANJE UPORABNIŠKEGA PROFILA

Čeprav ta video morda ni bil posnet na vašem vozilu, pa gre v bistvu za enak opis