Nazaj na seznam

UPRAVLJANJE APLIKACIJ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Aplikacije«

V glavnem meniju pritisnite »Aplikacije« za dostop do naslednjih možnosti:

- aplikacije, ki so nameščene v vašem navigacijskem sistemu,

- »Fotografija«,

- »Video«.

Opomba: nekatere storitve bodo na voljo brezplačno za poskusno dobo. Naročnino lahko podaljšate prek vozila ali na spletnem mestu www.myrenault.com.

Kontekstni meni

Uporabite pojavni meni 1 za:

- organiziranje aplikacij tako, da jih povlečete in spustite,

- brisanje aplikacij s pritiskom gumba za brisanje »X« - če aplikacije ni mogoče odstraniti, se gumb za brisanje ne prikaže,

- aktiviranje obvestil,

- dostopanje do možnosti »Upravitelj aplikacij«.

Upravitelj aplikacij

Uporabite meni možnosti »Upravitelj aplikacij« za prikaz aplikacij 2, ki se trenutno izvajajo v vašem multimedijskem sistemu.

Opomba:

- Aplikaciji »Fotografija« in »Video« ne upravlja »Upravitelj aplikacij«;

- Opomba: aplikacije, ki se izvajajo, se bodo zaustavile takoj, ko se multimedijski sistem izklopi;

- število aplikacij je omejeno glede na pomnilnik sistema.

Izberite eno od aplikacij 2. Na zavihku »Več o« 5 lahko dostopate do informacij v aplikaciji (različica, datum ustvarjenja, datum poteka, naslov itd.).

Na ta način lahko:

- »zaustavite aplikacijo« 3,

- »odstranite aplikacijo« 4.

Na zavihku »Pomnilnik« 7 lahko dostopate do naslednjih informacij:

- velikost shranjene aplikacije;

- velikost pomnilnika za podatke aplikacij (glasba, fotografije itd.),

- skupna velikost pomnilnika za aplikacije.

V pojavnem meniju 6 lahko izbrišete podatke aplikacij.

Na zavihku »Pravna obvestila« 8 lahko dostopate do informacij o dovoljenjih, če so na voljo.