Nazaj na seznam

VIDEOPOSNETKI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Video«

V glavnem meniju pritisnite »Aplikacije«, nato pritisnite meni »Video«.

Izberite povezani vhodni vir.

Če je povezanih več virov, z naslednjega seznama izberite enega od vhodnih virov, da dostopite do videoposnetkov:

- »USB1« (vrata USB);

- »USB2« (vrata USB).

Posebnost:

- sistem ne more prepoznati nekaterih oblik zapisa datotek;

- pogon USB mora biti formatiran v obliki zapisa FAT32 ali NTFS ter imeti vsaj 8 GB in največ 64 GB prostora.

»Video«

Med predvajanjem videoposnetka lahko:

- prilagodite svetlost s pritiskanjem gumba 2;

- prilagodite hitrost predvajanja s pritiskanjem gumba 3;

- dostop do kontekstnega menija 4;

- dostopajte do prejšnjega videoposnetka s pritiskom gumba 7, če dolžina predvajanja ne presega treh sekund. Po treh sekundah se video predvaja od začetka;

- uporabite drsni trak 8;

- s pritiskom na 6 začasno zaustavite predvajanje;

- dostopite do naslednjega videoposnetka s pritiskom gumba 5;

- z dvoklikom območja za predogled slike 1 lahko preklopite na celozaslonski prikaz videoposnetka;

- pritisnete 9 za vrnitev na prejšnji zaslon.

Posebnost:

- nekatere funkcije so na voljo le v celozaslonskem načinu;

- gumbi za upravljanje predvajanja se samodejno skrijejo 10 sekund po začetku predvajanja videoposnetka v celozaslonskem načinu.

Predvajanje videoposnetkov je možno le pri zaustavljenem vozilu. Med vožnjo se predvaja le glasba trenutnega videoposnetka.

Kontekstni meni

Pojavni meni 4 vam omogoča, da:

- pridobite podrobne podatke o videoposnetku (naslov, vrsta datoteke, datum, mesto shranjevanja itd.);

- dostopate do nastavitev.

»Informacije«

V tem meniju lahko dostopate do podatkov o videoposnetku (naslov, vrsta, trajanje, ločljivost).

Opomba: če želite več informacij o združljivih oblikah videoposnetkov, se obrnite na predstavnika servisne mreže.

»Nastavitve«

V meniju »Nastavitve« lahko izberete vrsto prikaza:

- »Prilagojen« (prilagojeno);

- »Cel zaslon«.

Vsak nov vstavljen ključ USB se analizira in njegova slika se shrani v multimedijski sistem. Odvisno od velikosti ključa USB se zaslon multimedijskega sistem lahko preklopi v stanje pripravljenosti. Počakajte nekaj sekund. Uporabljajte samo ključe USB, ki so v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi.

PREGLEDOVANJE VIDEOPOSNETKOV

Čeprav ta video morda ni bil posnet na vašem vozilu, pa gre v bistvu za enak opis