Nazaj na seznam

VKLOP STORITEV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vklop storitev

Za delovanje povezanih storitev vašega vozila (prometne informacije v realnem času, spletno iskanje POI, oddaljeno upravljanje vozila iz pametnega telefona itd.), jih morate najprej vklopiti.

Vklop storitev omogoča tudi oddaljeno posodobitev sistema in zemljevidov. Glejte razdelek Posodobitev sistema in zemljevidov.

Opomba: vklop storitev je brezplačen za določeno obdobje po dostavi vozila.

Če želite več informacij, se obrnite na predstavnika pooblaščene servisne mreže vozila.

Proizvajalec sprejme vse potrebne varnostne ukrepe za zagotavljanje, da obdelava vaših podatkov poteka popolnoma varno.

Če povezane storitve še niso vklopljene, multimedijski sistem predlaga, da pošljete zahtevo za vklop v strežnik tako, da pritisnete »Povezava«, nato pa potrdite zahtevo s pritiskom možnosti »Aktivirajte« 2.

Za več informacij pritisnite gumb »Podrobnosti« 1.

Opomba: ker je storitve treba vklopiti samo enkrat, upravljalnik »Povezava« ne bo na voljo v času, ko poteka vklop storitev, kar lahko traja do 72 ur.

Zbiranje podatkov

Za delovanje storitev vaše vozilo zbira podatke o položaja vozila in stanju delovanja.

Ti podatki se lahko delijo z našimi partnerji in ponudniki storitev.

Ti podatki so osebne narave.

Multimedijski sistem predlaga, da odobrite zbiranje podatkov. Pritisnite »Da« 4 za vklop ali »Ne« 3 za izklop zbiranja podatkov.

Ko je vaša zahteva za vklop storitve potrjena, boste morali vklopiti ali izklopiti zbiranje podatkov, ko zaženete multimedijski sistem.

Izberite »ON« za vklop ali »OFF« za izklop zbiranja podatkov, nato pritisnite "V redu" za potrditev.

Začasna prekinitev zbiranja podatkov

Zbiranje podatkov vozila se lahko začasno prekine.

Ob zagonu vozila zato nastavite zbiranje podatkov na »OFF«.

Zbiranje podatkov lahko prekinete kadar koli tako, da se pomaknete do menija »Nastavitve«, zavihka »Sistem«, menija »Upravljavec naprav« in nato zavihka »Data«, ali s pritiskom ikone za raven sprejema 5 za neposreden dostop do menija »Data«.

Za več informacij o ikoni stanja sprejema 5 glejte razdelek »Sistemske nastavitve«.

Storitve bodo onemogočene, razen obveznih varnostnih funkcij, povezanih s samodejnim klicem v sili v primeru nesreče.

Proizvajalec sprejme vse potrebne varnostne ukrepe za zagotavljanje, da obdelava vaših podatkov poteka popolnoma varno.

Varovanje podatkov

Podatke iz vašega vozila obdeluje proizvajalec, pooblaščeni distributerji in drugi subjekti v skupini proizvajalcev. Podrobnosti proizvajalca so na voljo na njihovi spletni strani in na zadnji strani uporabniškega priročnika za vozilo.

V skladu s predpisi, ki veljajo za vas, zlasti če se nahajate v Evropi, lahko:

- pridobite in preverite podatke, ki jih ima proizvajalec o vas;

- popravite vse netočne podatke;

- odstranite podatke, ki se nanašajo na vas;

- pridobite kopijo svojih podatkov in jih ponovno uporabite drugje;

- kadar koli nasprotujete uporabi vaših podatkov;

- blokirate uporabo svojih podatkov.

Stranka se lahko ne strinja z obdelavo osebnih podatkov, predvsem če se uporabljajo za špekuliranje ali profiliranje.

Zaščita osebnih podatkov

Ne glede na to, ali se odločite za prekinitev skupne rabe, se podatki o uporabi vozila posredujejo proizvajalcu in zadevnim partnerjem/hčerinskim družbam v naslednje namene:

- za omogočanje upravljanja in vzdrževanja vašega vozila;

- izboljšanje življenjskega cikla vašega vozila.

Namen uporabe teh podatkov ni komercialno preizkušanje, temveč nenehno izboljševanje proizvajalčevih vozil in preprečevanje težav, ki bi lahko ovirale vsakodnevno delovanje.

Za več informacij je politika varstva podatkov na voljo na spletnem mestu proizvajalca, naslov pa je na voljo v uporabniškem priročniku za vozilo.

Potek storitev

Storitve so vklopljene za določen čas. Ko se to obdobje izteče, storitve prenehajo delovati. Za ponovni vklop storitev glejte razdelek z naslovom »Nakup in obnavljanje storitev«.

Proizvajalec sprejme vse potrebne varnostne ukrepe za zagotavljanje, da obdelava vaših podatkov poteka popolnoma varno.

VKLOP STORITEV

Čeprav ta video morda ni bil posnet na vašem vozilu, pa gre v bistvu za enak opis