Nazaj na seznam

ZAGON MOTORJA NA DALJAVO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

predstavitev

Če je vozilo opremljeno s to funkcijo, z njo prek pametnega telefona zaženite motor na daljavo, da se vklopi ogrevanje/prezračevanje potniškega prostora in predhodno segrevanje motorja.

Ta funkcija je na voljo prek aplikacije »MY Renault«, ki jo je mogoče prenesti prek pametnega telefona, in omogoča interakcijo z vašim vozilom ter dostop do informacij v njej.

Če želite uporabljati to aplikacijo, morate svoj pametni telefon seznaniti z multimedijskim sistemom.

Za več informacij glejte razdelka »Seznanitev in preklic seznanitve telefona« in »MY Renault«.

Prva uporaba

Ob vsaki oddaljeni zahtevi za zagon morate vnesti kodo PIN, ki ste jo dobili ob ustvarjanju računa MY Renault. Če želite več informacij, glejte razdelke v računu MY Renault.

Ko motor deluje, aplikacija prikaže preostali čas do konca postopka.

Motor bo deloval 10 minut.

Pogoji uporabe

Zagon motorja na daljavo deluje, če:

- je prestavna ročica v nevtralnem položaju pri vozilih z ročnim ali robotiziranim menjalnikom;

- je prestavna ročica v položaju P pri vozilih s samodejnim menjalnikom;

- je pokrov motornega prostora zaprt;

- je kontakt izklopljen in v čitalnik kartic ni vstavljena kartica;

- vsi odpiralni deli (vrata in prtljažnik) so zaprti in zaklenjeni, ko zapustite vozilo;

- v ekstremnih vremenskih razmerah oddaljeni zagon motorja s programiranjem morda ne bo deloval.

Ko uporabljate funkcijo, se, preden zapustite vozilo, prepričajte, da so vsi električni porabniki (brisalci, zunanje luči, radio, ogrevanje sedežev, ogrevanje volana itd.) izklopljeni in vsa dodatna oprema izključena.

Zamenjava kode PIN

Če želite spremeniti kodo PIN, izvedite naslednje korake:

- pri vozilih, opremljenih z daljinskim upravljalnikom, vstavite ključ v kontakt za zagon in nato obrnite ključ v položaj »ON«;

- pri vozilih, opremljenih s kartico, pritisnite gumb »Start/Stop« in ga držite 2 sekundi, ne da bi pri tem pritisnili pedale.

Opomba: za izvedbo tega postopka ni treba zagnati motorja.

- v aplikaciji MY Renault izberite "Sprememba kode PIN«;

- vnesite novo kodo PIN;

- pri vozilih, opremljenih z daljinskim upravljalnikom, obrnite ključ v položaj »LOCK«;

- pri vozilih, opremljenih s kartico, pritisnite gumb »Start/Stop« in ga držite 2 sekundi, ne da bi pri tem pritisnili pedale.

V 60 sekundah po spremembi kode PIN (odvisno od vozila), izvedite naslednja dejanja:

- pri vozilih, opremljenih z daljinskim upravljalnikom, vstavite ključ v kontakt za zagon in nato obrnite ključ v položaj »ON«;

- pri vozilih, opremljenih s kartico, pritisnite gumb »Start/Stop« in ga držite 2 sekundi, ne da bi pri tem pritisnili pedale.

Opomba:

- za več informacij o uporabi ključa ali kartice glejte razdelek 1 v navodilih za uporabo vozila;

- po vsaki spremembi kode PIN vam bomo poslali elektronsko sporočilo.

- za izvedbo tega postopka ni treba zagnati motorja.

Vnesli ste napačno kodo PIN

Po treh napačnih vnosih kode:

- vsaka zahteva za oddaljeni zagon bo zavrnjena, dokler vozila ne odklenete s kartico/daljinskim upravljalnikom;

- sistem bo v vaš pametni telefon poslal obvestilo z opozorilom, da je funkcija oddaljenega zagona izklopljena.

Opomba: za ponovni vklop funkcije daljinskega zagona morate spremeniti kodo PIN.

Posebnosti vozil, opremljenih s to funkcijo.

Vozilo je obvezno treba voziti vsaj 10 minut pred vsako uporabo funkcije. Tveganje izrabe motornega olja.

Funkcije za oddaljeni zagon motorja ne uporabljajte oz. ne programirajte v naslednjih pogojih:

- vozilo je v garaži ali v zaprtem prostoru.

Obstaja nevarnost zastrupitve ali zadušitve zaradi izpušnih plinov.

- vozilo je pokrito z zaščito.

Obstaja nevarnost požara.

- pokrov motornega prostora je odprt oz. preden se odpre.

Obstaja nevarnost opeklin ali hudih telesnih poškodb.

Uporaba funkcije za oddaljeni zagon motorja ali programiranje te funkcije je lahko prepovedano z zakonodajo in/ali z veljavnimi predpisi, odvisno od države.

Preden uporabite to funkcijo, preverite zakonodajo in/ali predpise vaše države.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih ali žival. Ta bi namreč lahko ogrožal sebe ali druge osebe z zagonom motorja, vključitvijo opreme kot je na primer pomik stekla ali zaklepanje vrat. Poleg tega ne pozabite, da lahko v toplem oziroma sončnem vremenu temperatura v notranjosti vozila zelo hitro naraste.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUJŠIH POŠKODB.