Nazaj na seznam

ZEMLJEVID

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kartica

Prikaz zemljevida

Na začetnem zaslonu pritisnite »Meni« in nato za dostop do zemljevida pritisnite »Navigacija«.

Dostop do zemljevida je mogoč tudi iz pripomočka »Navigacija«.

Na zemljevidu je prikazan vaš trenutni položaj in informacije, ki ste jih konfigurirali (prikaz POI, vreme, prometne informacije itd.).

Za premikanje po zemljevidu navigacijskega sistema pritisnite in držite zemljevid, nato s prstom povlecite po zaslonu v želeni smeri.

Pritisnite Q, da se vrnete na trenutni položaj vozila.

Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

zaslon s potekom »Zemljevid«

A Podatki o potovanju, kot so čas prihoda, dodatni čas zaradi prometnih zastojev in preostala razdalja do naslednje etape ali končnega cilja (odvisno od parametrov).

Opomba: enkrat pritisnite na območje A, da multimedijski sistem prikaže podrobnosti o stopnjah potovanja.

B Informacije o prometnih razmerah za naslednjih nekaj kilometrov. Pritisnite to območje, če si želite ogledati seznam izrednih dogodkov na poti v teku.

C Kontekstni meni

D Pogledi/povečanje:

- pritisnite gumb »±«, če želite prikazati sprednje in zadnje gumbe za povečanje;

- pritisnite gumb »Pogledi«, da prikažete pogled Sever 2D/2D, 3D/3D Inception, »Zemljevid prometa«.

Opomba: glede na zaslon multimedijskega sistema lahko ločite ti funkciji:

- L Povečanje «±»;

- M Pogledi.

E Lokacija in ime ulice, na kateri ste. Pritisnite za dostop do dodatnih funkcij.

F Meni za navigacijo

G Vrnitev na predhodni zaslon.

H Opozorilo o nevarnem območju.

J Plošča indikatorja omejitev hitrosti.

K Ko je pot v teku, se prikažejo informacije o naslednjih zavojih ceste in ime naslednje ulice na poti. Pritisnite ikono zvočnika enkrat, da vklopite/izklopite glas za vodenje v navigacijskem sistemu in ponovite zadnji glasovni ukaz.

N Informacije o poteku poti, kot so čas vašega prihoda, dodaten čas poti zaradi prometa in oddaljenost. Dotaknite se enote za prikaz etap potovanja.

P Informacije o vrstah uporabljenih cest (avtoceste, plačljive ceste, avtovlak).

Zaslon »Izračun poti«

Q Ko je načrtovana pot v teku, lahko to funkcijo uporabite, da se po premikanju po zemljevidu vrnete na pot v teku.

R Povečava: gumba za povečanje in pomanjšanje

S Kontekstni meni.

T Za začetek izbrane poti pritisnite gumb »Pojdi«.

Zaslon »Zemljevid« brez potovanja v teku

Uporabite Q, da se vrnete na trenutni položaj vozila.

Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Zaslon »Zemljevid prometa«.

V Ogled prometnih dogodkov na zemljevidu ali v obliki seznama dogodkov.

W Med potekom vodenja pritisnite gumb »Obvozi vse«, da se izognete območjem s prometnimi zastoji.

Pojavni meni, ko načrtovana pot ni v teku

Za dostop do menija »Nastavitve« pritisnite pojavni meni.

Zavihek »Pot« uporabite za dostop do naslednjih nastavitev:

- »Tip poti«;

- »Uporabi obvoz«;

- »Dovoli plačljive ceste (»cestnina«)«;

- »Dovoli avtoceste«;

- »Dovoli trajekte«;

- »Dovoli avtovlak«;

- »Samodejni predlog za vodenje do cilja«;

- »Cilji, ki so deljeni z drugimi napravami«;

- »Dovoli časovno omejene ceste«;

- »Dovoli plačljive ceste (»vinjeta«)«;

- »Območje izogibanja«;

- »Dovoli neasfaltirane ceste«.

Zavihek »Zemljevid« uporabite za dostop do naslednjih nastavitev:

- »Barva zemljevida«;

- »Prikaz časa«;

- pogled Sever 2D/2D, 3D/3D Inception, »Promet«;

- »Prikaz prometa«;

- »Zaznavanje prometnih znakov«;

- »Samodejna povečava«;

- »Moj avto«;

- »Križiščni pogled«;

- »Prikaz zanimivih točk«;

- »Prikaz vremena«.

Pojavni meni z načrtovano potjo v teku

Pritisnite pojavni meni za dostop do naslednjih menijev:

- »Prekini pot«;

- »Glas navigacije«;

- »Podrobn. poti«;

- »Nastavitve«.

»Prekini pot«

Prekine navigacijo, ki je v teku.

»Glas navigacije«

Pritisnite gumb 1, da vklopite/izklopite glasovno vodenje.

Opomba: če je ta funkcija izklopljena, se navodila glasovnega vodenja ne bodo predvajala prek multimedijskega sistema.

Dostopate lahko do nastavitev »Glas navigacije«:

- iz pojavnega menija C;

- ko multimedijski sistem oddaja glasovne informacije, s pritiskom upravljalnikov glasnosti.

Opomba:

- upravljalnike glasnosti je mogoče uporabljati le za trenutni vir (»Glas navigacije«, »Radio«, »Telefon«);

- indikator glasnosti 2 je prikazan informativno. Ni ga mogoče uporabiti za nastavitev glasnosti.

Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

»Podrobn. poti«

Ta funkcija se uporablja za ogled za podrobnosti o trenutni poti.

Na zavihku »Povzetek« si lahko ogledate začetni naslov in naslov cilja ter uporabljene poti.

Na zavihku »Seznam cest« si lahko ogledate podroben prikaz poti.

Na zavihku »Koraki« si lahko ogledate različne etape, razdalje in trajanja za posamezno etapo poti.

Način prikaza

S pritiskom gumba Pogled/Povečanje D lahko izbirate med več načini prikaza.

Pogled poti

Zemljevid prikaže celotno pot.

Pogled 2D

Zemljevid prikaže vaš trenutni položaj in je usmerjen v smer, kamor potujete.

2D/pogled Sever

Zemljevid prikaže vaš trenutni položaj in je usmerjen na Sever.

Pogled 3D

Zemljevid prikaže vaš trenutni položaj v obliki zemljevida 3D. Samodejno se usmeri v smer potovanja.

Pogled 3D Inception

(odvisno od opreme)

Zemljevid je nekoliko nagnjen navzgor in tako nudi večji razpon vidljivosti. Samodejno se usmeri v smer potovanja.

Vodenje

Vodenje se vklopi po izračunu poti. Multimedijski sistem vas vodi skozi celotno pot in vas pri vsakem križišču obvesti o smeri, ki ji morate slediti na posamezni etapi poti.

Faza 1: Priprava

Multimedijski sistem vas z glasovnim ukazom navigacijskega sistema opozori, da boste kmalu morali izvesti manever.

Faza 2: Opozorilo

Multimedijski sistem vam sporoči manever, ki ga je treba izvesti.

Npr. »Čez 400 metrov pojdite na naslednji izvoz«.

Na zaslonu se prikaže natančen prikaz ali slika 3D manevra.

Faza 3: Manevriranje

Multimedijski sistem sporoči, kateri manever je treba izvesti.

Npr. »V naslednjem odcepu zavijte desno«.

Po izvedenem manevru se pojavi celozaslonski prikaz zemljevida.

Opomba: če priporočil za vožnjo ne upoštevate ali zapustite izračunano pot, multimedijski sistem samodejno izračuna novo pot.

Vozni pas

Prikazovalnik samodejno preklopi na podrobnejši prikaz in vas tako vodi do ustreznega voznega pasu za naslednji manever:

- Vozni pasovi 3 brez smernih puščic: glede na izbrano pot, teh pasov ne smete izbrati;

- Vozni pasovi 4 s smernimi puščicami: glede na izbrano pot, morate izbrati te pasove.

Opomba: drugi vozni pasovi se lahko pojavijo v času trajanja manevra.

»Vreme«

V pojavnem meniju lahko vklopite ali izklopite prikaz vremena na zemljevidu.

Multimedijski sistem vam sporoči vremensko napoved za območje vašega položaja ali napoved za lokacijo cilja, če je pot v teku.

Opomba: za prikaz vremena je treba vklopiti storitve. Glejte razdelek »Vklop storitev«.

Pritisnite ikono za vreme 5 za prikaz vremenske napovedi za naslednjih nekaj ur.

Do teh podatkov lahko dostopate tudi prek pripomočka »Vreme«.

UPORABA FUNKCIJE NAVIGACIJSKI SISTEM

Čeprav ta video morda ni bil posnet na vašem vozilu, pa gre v bistvu za enak opis