Nazaj na seznam

POMOČI PRI PARKIRANJU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Predstavitev

Vozilo je opremljeno s pomočjo pri parkiranju, ki nudi dodatno pomoč pri parkirnih manevrih.

Odvisno od opreme lahko iz sistema »Vozilo« A dostopate do menijev pomoči pri parkiranju:

- »Asistent parkiranja«;

- »Asistent za parkiranje brez rok«;

- »Avtomatski asistent za parkiranje«.

Za več informacij glejte navodila za uporabo vozila.

Funkciji »Asistent za parkiranje brez rok« in »Avtomatski asistent za parkiranje« vam pomagata pri parkiranju vozila tako, da prevzame nadzor nad volanom, zavorami, motorjem in upravljanjem hitrosti.

Med manevriranjem morate pritiskati pedal za plin (za delovanje funkcije) in roke odstraniti z volana.

Nadzor nad vozilom lahko kadar koli znova prevzamete tako, da:

- vrtenje volana.

- sprostite pedal za plin;

- ali pritisnete zavorni pedal.

Te funkcije zagotavljajo dodatno pomoč pri vožnji.

Ta funkcija torej ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove previdnosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti vedno pripravljen na zaviranje).

Pri manevriranju se volan lahko hitro obrača: rok ne stegujte v notranjost volanskega obroča in se prepričajte, da v notranjosti ni ničesar.

Meni »Asistent parkiranja«

Iz načina »Vozilo« pritisnite meni »Asistent parkiranja«. Uporabite ta meni za dostop do funkcije pomoči pri parkiranju. Za več informacij glejte poglavje »Asistent parkiranja« v navodilih za uporabo vozila.

Zaslon »Asistent parkiranja«.

1 »Spredaj«.

2 »Stransko«.

3 »Zadaj«.

4 »Zvok«.

5 »Opozorilo ob parkiranju zadaj prečno«.

6 »Zadnje aktivno zaviranje v sili«.

7 »Varen izhod potnika«.

»Asistent parkiranja« območja zaznavanja

Vključite ali izključite lahko naslednja območja pomoči parkiranja:

- »Spredaj« 1;

- »Stransko« 2;

- »Zadaj« 3.

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo stoji.

»Zvok« 4

Za vklop ali izklop zvočnih opozoril funkcije za pomoč pri parkiranju Park Assist pritisnite »Zvok« 4.

Spremenite lahko naslednje parametre:

- «Tip zvoka«: izberite opozorilni zvok s seznama 8;

- »Glasnost«: nastavite glasnost zaznave ovire tako, da pritisnete vrstico »Glasnost« 9.

»Opozorilo ob parkiranju zadaj prečno« 5

Funkcija »Opozorilo ob parkiranju zadaj prečno« 5 zazna ovire, ko se od zadaj približajo boku vozila.

Sproži se, če je vklopljena vzvratna prestava ali če vozilo miruje oziroma se premika pri nizki hitrosti.

O približevanju oviram vas bodo obvestili ponavljajoči se piski, kot tudi prikaz na multimedijskem zaslonu in svetlobni signal na ogledalu vrat.

Opomba: nepremične ovire ne bodo zaznane.

Za več informacij o funkciji »Opozorilo ob parkiranju zadaj prečno« glejte razdelek o »Opozorilo ob parkiranju zadaj prečno« v navodilih za uporabo vozila.

»Zadnje aktivno zaviranje v sili« 6

Ko je vključena vzvratna prestava, »Zadnje aktivno zaviranje v sili« 6 zazna mirujoče ovire za vašim vozilom.

Za več informacij o funkciji »Zadnje aktivno zaviranje v sili« glejte razdelek o »Zadnje aktivno zaviranje v sili« v navodilih za uporabo vozila.

»Varen izhod potnika« 7

Opozorilo »Varen izhod potnika« 7 zazna potencialno nevarnost in opozori voznika in/ali potnike, če odprejo vrata, ko vozilo miruje.

To se aktivira, ko je vozilo parkirano.

Če se vozilu približuje ovira, se na instrumentni plošči prikaže opozorilo, na ogledalih vrat in v notranjosti vrat se prikaže svetlobni signal in oglasi se pisk.

Opomba: mirujoče ovire in pešci niso zaznani.

Za več informacij o funkciji »Varen izhod potnika« glejte razdelek o »Varen izhod potnika« v navodilih za uporabo vozila.

meni »Asistent za parkiranje brez rok«

do menija »Asistent za parkiranje brez rok« lahko dostopate iz:

- sistem »Vozilo«, nato izberite meni »Asistent za parkiranje brez rok«;

- pripomoček »Asistent za parkiranje brez rok« s pritiskom »Odpri« (za konfiguracijo si oglejte razdelek »Dodajanje in upravljanje pripomočkov«);

- gumb »Priljubljene« na volanu (za konfiguracijo glejte razdelek »Uporabniške nastavitve«);

- bližnjica »Asistent za parkiranje brez rok« v kameri s prikazom 360° (za več informacij glejte razdelek »360° Kamera«).

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo stoji.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Ta funkcija torej ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove previdnosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti vedno pripravljen na zaviranje).

V tem meniju lahko izberete naslednje manevre:

- bočno parkiranje vozila 10:

- pravokotno parkiranje vozila 11;

- bočno speljevanje s parkirnega mesta 12.

Za več informacij glejte poglavje »Asistent za parkiranje brez rok« v navodilih za uporabo vozila.

Iz ikone 13, lahko izberete privzeto vrsto manevra:

- »Bočno parkiranje«;

ali

- »Parkirni prostor«.

Pri manevriranju se volan lahko hitro obrača: rok ne stegujte v notranjost volanskega obroča in se prepričajte, da v notranjosti ni ničesar.

Odvisno od opreme se med manevrom na zaslonu multimedijskega sistema prikažejo različni pogledi:

- merilnik, ki prikazuje napredek manevra B;

- navodila za smer manevriranja C;

- pogled na vozilo, okolico in razpoložljiva parkirna mesta E;

- prikaz območja kamere spredaj/zadaj D.

Če pogoji, ki so potrebni za delovanje, niso izpolnjeni, se na zaslonu prikaže opozorilno sporočilo.

Če želite preklicati trenutni manever, pritisnite »Prekinite manevriranje«.

meni »Avtomatski asistent za parkiranje«

do menija »Avtomatski asistent za parkiranje« lahko dostopate iz:

- sistem »Vozilo«, nato izberite meni »Avtomatski asistent za parkiranje«;

- pripomoček »Avtomatski asistent za parkiranje« s pritiskom »Odpri« (za konfiguracijo si oglejte razdelek "Dodajanje in upravljanje pripomočkov");

- gumb »Priljubljene« na volanu (za konfiguracijo glejte razdelek »Uporabniške nastavitve«);

- bližnjica »Avtomatski asistent za parkiranje« v kameri s prikazom 360° (za več informacij glejte razdelek »360° Kamera«).

V tem meniju lahko izberete naslednje manevre:

- bočno parkiranje vozila 14:

- pravokotno parkiranje vozila 15;

- bočno speljevanje s parkirnega mesta 16.

Če želite začeti manever parkiranja, pritisnite gumb »Začni« 17.

Za več informacij glejte poglavje »Avtomatski asistent za parkiranje« v navodilih za uporabo vozila.

Iz ikone 18, lahko izberete privzeto vrsto manevra:

- »Bočno parkiranje«;

ali

- »Parkirni prostor«.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Ta funkcija torej ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove previdnosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti vedno pripravljen na zaviranje).

Pri manevriranju se volan lahko hitro obrača: rok ne stegujte v notranjost volanskega obroča in se prepričajte, da v notranjosti ni ničesar.

Odvisno od opreme se med manevrom na zaslonu multimedijskega sistema prikažejo različni pogledi:

- prikaz sprednje/zadnje kamere, vodilne črte in merilnik, ki označuje napredek manevra F;

- prikaz vozila, okolice, razpoložljiva parkirna mesta ter navodila za manever G.

Če želite preklicati potekajoč manever, pritisnite gumb »Ustavite« 19.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Ta funkcija torej ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove previdnosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti vedno pripravljen na zaviranje).