Nazaj na seznam

POSLUŠANJE RADIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

»Radio«

Predstavitev

Iz sistema »Avdio« 1, pritisnite gumb 3, da izberete vir »Radio«.

Zaslon »Radio«

A »Seznam« način zavihka.

B »Priljubljene« način zavihka.

C Seznam razpoložljivih postaj.

D Območje predvajanja trenutno predvajane radijske postaje in dostop do celozaslonskega prikaza. Pritisnite to območje, da se trenutno predvajana skladba prikaže v celozaslonskem načinu.

1 Dostop do sistema »Avdio«.

2 Dostop do sistema »Aplikacije«.

3 Dostopanje do zvočnih virov.

4 Dostopanje do »Radio nastavitve«.

5 Trenutna radijska postaja.

6 Dostopanje do »Nastavitve zvoka«.

7 Shranjevanje radijske postaje v možnost »Priljubljene«.

8 Ustavite radio/predvajanje trenutne postaje.

9 Naprej na naslednjo postajo.

10 Nazaj na zadnjo postajo.

11 Ime trenutne postaje in frekvenca Besedilne informacije (radijski logotip, pevec, pesem itd.).

12 Dostop do radijskih pasov (FM, AM, DAB).

13 »Zvočna datoteka« Vir informacij, ki se trenutno predvaja.

Opomba: od izbrane postaje in frekvenčnega pasu je odvisno, katere informacije so na voljo.

Izberete lahko shranjeno postajo in se glede na izbrani način pomikate med radijskimi postajami po seznamu z uporabo gumba na upravljalni enoti volana. Za več informacij o upravljanju z upravljalnimi gumbi na volanu glejte razdelek »Predstavitev nadzornih gumbov«.

Celozaslonski prikaz E

Pritisnite to območje za prikaz radia, ki se trenutno predvaja v območju D v celozaslonskem načinu predvajanja.

Če želite zmanjšati celozaslonski prikaz E, pritisnite 14.

Izbira frekvenčnega pasu

Pritisnite gumb 12, nato izberite valovno dolžino »FM«, »AM« (odvisno od opreme) ali »DAB« (prizemni digitalni radio) s seznama 17.

Iskanje postaje

V trenutnem frekvenčnem pasu lahko iščete radijske postaje:

- po frekvenci (na voljo samo za »valovne dolžine FM«): ročno vnesite želeno frekvenco z 15;

- po abecednem vrstnem redu seznama: pomaknite se naprej ali nazaj na naslednjo postajo s pritiskom gumbov 16.

Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Dodajte/odstranite radijsko postajo v/iz »Priljubljene«

V celozaslonskem načinu ali načinu »Seznam« pritisnite gumb 7 da dodate/odstranite trenutno postajo na/iz »Priljubljene«.

»Seznam« način A

Ta način vam omogoča iskanje in ogled postaj, ki jih je zaznal multimedijski sistem, navedenih po abecedi za »FM«, »DAB« in frekvence za »AM« (odvisno od opreme).

Hitro podrsajte po seznamu C za pomikanje med vsemi postajami.

Izberite radijsko postajo s seznama in jo poslušate neposredno.

Trenutno predvajana radijska postaja je prikazana v mini predvajalniku D. Pritisnite to območje za prikaz trenutnega radia v celozaslonskem načinu.

Če radijske postaje »FM« v pasu ne uporabljajo sistema RDS ali če je vozilo na območju s slabim radijskim sprejemom, se ime in logotip postaje ne prikažeta na zaslonu, temveč se pokaže le frekvenca.

Opomba: od izbrane postaje in frekvenčnega pasu je odvisno, katere informacije so na voljo.

»Priljubljene« način B

Ta način vam omogoča, da dostopate do predhodno shranjenih radijskih postaj.

Izberite radijsko postajo s seznama in jo poslušate neposredno.

Trenutno predvajana radijska postaja je prikazana v mini predvajalniku D.

Meni »Radio nastavitve« 4

Iz menija »Radio nastavitve« 4, lahko dostopate do naslednjih nastavitev radijskih funkcij:

- »FM«;

- »DAB« (odvisno od opreme);

- »Obvestila« (odvisno od opreme).

»FM«

V nastavitvah lahko vklopite ali izklopite naslednje elemente:

- »AF«;

- »AM« (odvisno od opreme);

- »Regija«;

- »TA/I-Traffic«

»AF«

Frekvenca radijske postaje »FM« se lahko spreminja glede na geografski položaj.

Vključite funkcijo AF, če želite med menjavo geografskega območja še naprej poslušati isto radijsko postajo.

Zvočni sistem bo samodejno sledil spremembam frekvenc brez prekinitev.

Opomba: te možnosti ne omogočajo vse radijske postaje.

Slabi pogoji sprejemanja lahko včasih povzročijo nepričakovane in neprijetne spremembe frekvenc. Samodejno spremljanje spremembe frekvence torej izklopite.

»AM« (odvisno od opreme)

Prikaz valovne dolžine lahko vključite/izključite AM.

»Regija«

Ko je način »Regija« vklopljen in se kakovost signala zmanjša, bo radio preklopil na novo frekvenco, ki deluje kot posrednik za postajo, ki ste jo poslušali pred tem.

Posebnost:

- včasih postaje na istem območju oddajajo različne programe ali uporabljajo različne radijske postaje:

- nekateri radii oddajajo prek regionalnih frekvenc. V tem primeru:

- če je način »Regija« vklopljen: sistem ne bo preklopil na oddajnik za novo regijo, temveč bo normalno preklapljal med oddajniki iz prvotne regije;

- če je način »Regija« onemogočen: sistem bo preklopil na oddajnik za novo regijo, tudi če je program oddajanja drugačen.

»TA/I-Traffic« (prometne informacije)

Odvisno od države zvočni sistem omogoča poslušanje prometnih informacij od trenutka, ko jih nekatere radijske postaje FM začnejo oddajati, če je ta funkcija vključena.

Izbrati morate frekvenco postaje, ki prenaša prometne informacije. Če poslušate drug vir (USB, Bluetooth®), bo predvajanje samodejno prekinjeno vedno, ko bodo na voljo prometne informacije.

»DAB«

(odvisno od opreme)

V nastavitvah lahko vklopite/izklopite »Simultanka/predaja (DAB -> FM)«.

Ko je ta funkcija vključena, če je sprejem DAB trenutno predvajane postaje slab, radijski sistem samodejno preklopi na enakovredno FM postajo (če je na voljo).

Zvočni sistem se bo samodejno vrnil na digitalno postajo DAB, takoj ko bo sprejem na voljo.

Opomba: ta funkcija je na voljo samo, če ima postaja različici FMin DAB.

»Obvestila«

(odvisno od opreme)

Ko je ta funkcija vklopljena, omogoča samodejno poslušanje novic, takoj ko jih predvajajo nekatere radijske postaje »DAB«.

Če nato izberete drug vir, bo oddajanje izbrane vrste programa prekinilo branje drugih virov.

V nastavitvah lahko vklopite/izklopite obvestila iz naslednjih tem:

- »Nujni primer«;

- »Nezgoda«;

- »Prometne informacije«;

- »Vreme«;

- »Novice«;

- »Dogodek«;

- »Šport«;

- »Razno«.

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo stoji.

»Nastavitve zvoka« 6

Iz ikone 6, lahko prilagodite nastavitve zvoka.

Za dodatne informacije o nastavitvah, ki so na voljo, si oglejte razdelek »Nastavitve zvoka«.

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo stoji.