Nazaj na seznam

SEDEŽI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Sedeži«

Iz načina »Vozilo«, pritisnite »Sedeži« za dostop do funkcij in nastavitev za »Voznik« in »Potnik« sedežev v vašem vozilu:

- »Masaža«;

- »Samodejna nastavitev položaja sedeža«;

- Vizualna povratna informacija;

- »Shrani«;

- »Priklic«.

Neposredno s pritiskom na stikalo na sedežu lahko dostopate tudi do menija »Sedeži«. Za zagon masažne funkcije pritisnite in držite.

Za več informacij o upravljanju sedežev glejte poglavje »Sprednji sedeži z električnim upravljanjem« v uporabniškem priročniku vašega vozila.

Za izbiro »Voznik« ali »Potnik« sedeža:

- pritisnite zavihek A ali B;

- hitro pomaknite multimedijski zaslon vstran, da se premaknete z enega sedeža na drugega.

»Masaža«

V zavihku »Voznik« ali »Potnik« lahko izbirate s seznama masažnih programov:

- »Ledven«;

- »Relax«;

- »Dinamično«.

Premaknite drsnik na vrstico »Intenzivnost« za prilagajanje »Intenzivnost« masaže.

»Samodejna nastavitev položaja sedeža«

Ko je ta funkcija vklopljena, se sedež samodejno pomakne nazaj, ko voznik in/ali sopotnik zapusti vozilo, in se vrne v svoj položaj, ko voznik in/ali sopotnik znova vstopi v vozilo.

»Vizualna povratna informacija«

Če je ta funkcija vklopljena, se na zaslonu prikaže kontekstno okno za nastavitve, ko voznik ali sopotnik nastavlja položaj sedeža.

»Shrani«

Ta funkcija omogoča shranjevanje položaja prednjih sedežev.

Iz menija »Sedeži«:

- Izberite »Voznik« ali »Potnik« sedež;

- prilagodite položaj sedeža s stikali na sedežu;

- pritisnite »Shrani« za shranjevanje trenutnega položaja.

Uporaba nastavitvenih stikal za zadevni sedež:

- prilagodite položaj sedeža s stikali na sedežu;

- po nekaj sekundah se na multimedijskem zaslonu prikaže sporočilo, ki ponuja shranjevanje novega položaja;

- pritisnite »Shrani« za shranjevanje trenutnega položaja ali »Ne shrani« ne.

Opomba: odvisno od vozila so položaji ogledal vrat, volanskega droga in prikazovalnika na vetrobranskem steklu shranjeni s položaji sedežev.

Za več informacij glejte navodila za uporabo vozila.

»Priklic«

Ko vozilo miruje, lahko prikličete položaj shranjenega sedeža:

- Za voznikov sedež: pritisnite »Priklic«.

- Za sovoznikov sedež: izberite shranjeno želeno »Položaj sedeža«, nato pritisnite »Priklic«.

Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.