Nazaj na seznam

UPRAVLJANJE APLIKACIJ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Način »Aplikacije«

Iz načina »Aplikacije« 1, lahko dostopate do:

- aplikacije, ki so nameščene v vašem navigacijskem sistemu;

- podvajanje pametnega telefona;

- »Navodila za uporabo«;

- »Upravitelj naprav«;

- »Play Store™«;

-...

Opomba: nekatere storitve bodo na voljo brezplačno za poskusno dobo. Naročnino lahko podaljšate preko spleta na www.myrenault.com.

Nove aplikacije lahko prenesete prek aplikacije »Play Store™«.

Meni »Aplikacije«

Dostopate lahko do aplikacij, ki so nameščene v vašem navigacijskem sistemu.

Prvi dve vrstici sta namenjeni aplikacijam, ki so privzeto nameščene vnaprej.

Vse ostale aplikacije, prenesene iz »Play Store™« bodo navedene po abecednem vrstnem redu.

Če aplikacija ni na voljo, ne bo prikazana.

Pritisnite na aplikacijo, da jo odprete.

Če pritisnete in pridržite aplikacijo, lahko:

- »Izbriši« aplikacijo 2;

- dostop do informacij v aplikaciji 3 (različica, veljavnost ali datum nastanka, naslov itd.);

- prisili aplikacijo, da se zapre 4.

Opomba: izbriše se lahko le aplikacije, nameščene iz »Play Store™«.

Nekatere nastavitve so na voljo le, ko vozilo miruje.

Nastavitve »Aplikacije«

Dostopate lahko do »Aplikacije« informacij in nastavitev v razdelku meni »Nastavitve«, ki je na voljo v:

- načinu »Aplikacije«, nato pa aplikaciji »Nastavitve«;

- načinu »Vozilo«, potem pa »Nastavitve«;

- centru za obvestila, nato pa ikoni »Nastavitve«.

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo stoji.

»Aplikacije« nastavitve lokacije

V razdelku »Nastavitve«, izberite »Lokacija«, nato pa »Dovoljenja za aplikacije« 5 za nastavitev lokacijskih dovoljenj za aplikacije, nameščene v vašem multimedijskem sistemu.

»Aplikacije in obvestila«

Iz razdelka meni »Nastavitve«, nato pa »Aplikacije in obvestila«, lahko dostopate do informacij in nastavitev za »Aplikacije«, ki je nameščen v vašem multimedijskem sistemu:

- »Prikaži vse aplikacije«;

- »Privzete aplikacije«;

- »Dovoljenja za aplikacije«;

- »Določene pravice dostopa za aplikacije«.

»Prikaži vse aplikacije«

Dostopate lahko do informacij o vseh aplikacijah v vašem multimedijskem sistemu:

- naslov aplikacij;

- velikost aplikacij;

- različica aplikacij;

- datum veljavnosti ali izdelave aplikacije;

-...

»Privzete aplikacije«

Dostopate do privzetih aplikacij, ki se uporabljajo za:

- začetni zaslon;

- pomoč;

- SMS;

- telefon;

- navigacijski sistem.

Nastavite lahko tudi odpiranje povezav za dostop do aplikacije.

»Dovoljenja za aplikacije«

Dostopate lahko do dovoljenj za uporabo aplikacij za naslednje teme:

- »Telesna aktivnost«;

- »Koledar«;

- »Kamera«;

- »Telesni senzorji«;

- »Stiki«;

-...

»Določene pravice dostopa za aplikacije "

Lahko vklopite/izklopite posebne pravice dostopa, dodeljene aplikacijam, ki se uporabljajo za:

- »Spreminjanje nastavitev sistema«;

- »Dostopanje do obvestil«;

- »Dostop do premium SMS";

- »Dostop do uporabniških informacij«;

- »WIFI nadzor«.

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo stoji.