Nazaj na seznam

VIRI ZVOKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

»Viri zvoka«

Predstavitev

V sistemu »Zvočna datoteka« 1 lahko izberete zvočni vir za poslušanje s pritiskom 2.

Opomba: ikona 2 se spreminja glede na uporabljeni zvočni vir.

Zvočni viri se lahko razlikujejo med seboj glede na nivo opremljenosti.

Samo zvočni viri, ki so na voljo in preneseni iz aplikacije »Play Store™« se prikažejo in jih lahko izberete na zaslonu multimedijskega sistema A.

Zaslon »Viri zvoka«

3 vir »CarPlay™«.

4 Vir »Zvok Bluetooth®«.

5 Zapustite zaslon »Zvočni viri«.

6 Vir »Aplikacija«.

7 Vir »USB« (vhod USB).

8 Vir »Radio«.

9 Vir »Podcasts«.

10 Vir »Google News«.

11 Vir »Android Auto™«.

»CarPlay™«

Uporabite ta vir za poslušanje glasbe iz pametnega telefona, če je opremljen s storitvijo »CarPlay™« prek podvajanja pametnega telefona. Če želite več informacij, glejte razdelek »Android Auto™, CarPlay™«.

»Zvok Bluetooth«

Ta vir lahko uporabite za poslušanje glasbe na vašem pametnem telefonu prek povezave Bluetooth®. Če želite več informacij, glejte razdelek »Glasba« in »Povezovanje in prekinitev povezave telefona«.

»Aplikacija«

Uporabite ta vir za poslušanje glasbe prek aplikacij za pretakanje glasbe in za dostop do zvočnih aplikacij, prenesenih prek aplikacije »Play Store™«. Za dodatne informacije si oglejte razdelka »Glasba« in »Upravljanje aplikacij«.

»USB« (vhod USB)

Uporabite ta vir za poslušanje glasbe iz pogona USB. Za dodatne informacije glejte razdelek »Glasba«.

Posebnost:

- sistem ne more prepoznati nekaterih oblik zapisa datotek;

- pogon USB mora biti formatiran v obliki zapisa FAT32 ali NTFS ter imeti vsaj 8 GB in največ 64 GB prostora.

»Radio«

Ta vir lahko uporabite za poslušanje radia. Če želite več informacij, glejte poglavje »Radio«.

»Podcasts«

Uporabite ta vir za poslušanje »Podcasts«.

»Google News«

Uporabite ta vir za poslušanje »Google News«.

»Android Auto™«

Uporabite ta vir za poslušanje glasbe iz pametnega telefona, če je opremljen z aplikacijo »Android Auto™« prek podvajanja pametnega telefona. Za dodatne informacije glejte razdelka »Android Auto™, CarPlay™« in »Glasba«.