Nazaj na seznam

KAMERA S PRIKAZOM 360°

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Z uporabo podatkov iz kamer 12 in 3, ki so nameščene v sprednjem odbijaču, zunanjih ogledalih in na prtljažnih vratih, ter iz ultrazvočnih senzorjev, 4 ki so nameščeni na odbijačih vozila, funkcija nudi pomoč pri težjem manevriranju (npr. pri parkiranju) tako, da prikaže okolico vozila.

Operacija

Kamere na zaslonu multimedijskega sistema predvajajo štiri različne poglede 5.

Omogočajo vam ogled okolice vozila:

- prikaz območja spredaj: s kamero 1;

- prikaz območja zadaj: s kamero 3;

- prikaz območja s ptičje perspektive: s kamerami 12 in 3;

- prikaz območja spredaj bočno (odvisno od vozila): s kamero 2 (na sovoznikovi strani).

Ultrazvočni senzorji zaznajo ovire na sprednji, zadnji in (odvisno od vozila) bočni strani vozila.

Opomba: prepričajte se, da kamere niso prekrite (z umazanijo, blatom, snegom itd.).

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Zato ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove budnosti in odgovornosti.

Voznik mora biti vedno pripravljen na nenadne nepredvidene dogodke, ki se lahko zgodijo med vožnjo: zato med manevriranjem vedno pazite, da v okolici vozila ni majhnih, ozkih premičnih ovir (kot so na primer otroci, živali, otroški vozički, kolesa, večji kamni, stebriček itd.) v mrtvem kotu.

Prikaz območja spredaj 1

Območje sprednje kamere je prikazano na zaslonu multimedijskega sistema 5.

Fiksni indikator oddaljenosti 6

Območje »spredaj«, prikazano na zaslonu multimedijskega sistema 5, vsebuje eno ali dve vodilni liniji 6 in 7.

Ta sistem se uporablja najprej s pomočjo enega ali več indikatorjev oddaljenosti (pomični za smer in fiksni za razdaljo).

Fiksni indikator oddaljenosti sestavljata barvni oznaki A in B, ki kažeta razdaljo za vozilom:

-  B(rumena) na razdalji približno 70 centimetrov od vozila;

-  A(zelena) na razdalji približno 150 centimetrov od vozila.

Indikator oddaljenosti 7 (glede na vozilo)

Na zaslonu multimedijskega sistema 5 je prikaz modre barve. Prikazuje smer vozila glede na položaj volana v prikazu območja spredaj.

Voznik se mora zavedati območja mrtvega kota, ki obstaja približno 40 cm od konca sprednjega odbijača v načinu »Pogled od spredaj« pri kameri s prikazom 360°. Da bi se izognil nevarnosti nesreče, mora biti voznik previden pri vidnih in zvočnih opozorilih, ki jih podpira sistem za pomoč pri parkiranju. Sistem za pomoč pri parkiranju prikazuje razdaljo, prikazano v 360° pogledu z barvnimi indikatorskimi črtami za vsak senzor, ki zazna oviro.

Prikaz območja zadaj 3

Območje zadnje kamere je prikazano na zaslonu multimedijskega sistema 5.

Fiksni indikator oddaljenosti 6

Območje »zadaj«, prikazano na zaslonu multimedijskega sistema 5, vsebuje eno ali dve vodilni liniji 6 in 7.

Ta sistem se uporablja najprej s pomočjo enega ali več indikatorjev oddaljenosti (pomični za smer in fiksni za razdaljo).

Fiksni indikator oddaljenosti sestavljajo barvne oznake AB in C, ki kažejo razdaljo za vozilom:

-  C(rdeča) na razdalji približno 30 centimetrov od vozila (samo pogled zadaj);

-  B(rumena) na razdalji približno 70 centimetrov od vozila;

-  A(zelena) na razdalji približno 150 centimetrov od vozila.

Indikator oddaljenosti 7 (glede na vozilo)

Na zaslonu multimedijskega sistema 5 je prikaz modre barve. Prikazuje smer vozila glede na položaj volana v prikazu območja zadaj.

Na 5 zaslonu multimedijskega sistema je prikazana zrcalna slika prikaza območja zadaj 3 v vzvratnem ogledalu.

Prikaz območja spredaj ali zadaj: pri manevriranju na nagnjenem cestišču so lahko predmeti, prikazani na zaslonu multimedijskega sistema, bližje ali bolj oddaljeni, kot so videti.

Upoštevajte to, da pred vsakim manevrom pravilno ocenite razdaljo.

Vodilne linije v prikazu sprednjega, zadnjega in bočnega območja so prikazane s projekcijo na ravnih tleh; te informacije ne smemo upoštevati, ko se prikažejo na navpičnem predmetu ali na predmetu na tleh.

Predmeti, ki so prikazani na robu zaslona multimedijskega sistema, so lahko popačeni.

V primeru močne svetlobe (sneg, vozilo na soncu …) je lahko vidljivost kamere motena.

V kombiniranem prikazu iz kamer:

- dvignjeni predmeti (pločnik, vozilo itd.) so lahko v prikazu s ptičje perspektive popačeni;

- predmeti na vozilih niso prikazani.

Prikaz območja s ptičje perspektive

Pri prikazu območja s ptičje perspektive gre za kombinirani prikaz iz kamer 12 in 3.

Prikazuje zgornji del vozila in njegovo okolico.

Uporablja se lahko za potrditev prikaza položaja vozila glede na njegovo neposredno okolico (spredaj, zadaj in ob strani).

Prikaz 8 nakazuje položaj vozila. Območja 9, ki jih kamere ne pokrivajo, so obarvana črno.

V načinu »ptičje perspektive« so predmeti, prikazani na zaslonu multimedijskega sistema, v resnici bolj oddaljeni, kot so videti.

Upoštevajte to, da pred vsakim manevrom pravilno ocenite razdaljo.

Prikaz območja spredaj bočno na sovoznikovi strani 2

(pri nekaterih izvedenkah)

Kamera, vgrajena v zunanje ogledalo, na zaslonu multimedijskega sistema prikazuje bočno območje 5.

Odvisno od vozila lahko zaslon multimedijskega sistema uporabite za spremembo prikaza območja s ptičje perspektive v prikaz območja spredaj. Za dodatne informacije glejte navodila multimedijskega sistema.

»Sprednja bočna stran na sovoznikovi strani« je na zaslonu multimedijskega sistema prikazana z linijami za merjenje razdalje.

Nepremične linije 10, 11 in 12

Nepremična linija 10 prikazuje sprednji del vozila.

Nepremična linija 12 prikazuje širino vozila, vključno z zunanjimi ogledali.

Nepremični liniji 11 sta prikazani v rdeči barvi in pikčasto. Gre za podaljška nepremičnih linij 10 in 12.

Odvisno od vozila lahko zaslon multimedijskega sistema uporabite za spremembo prikaza območja s ptičje perspektive v prikaz območja spredaj. Za dodatne informacije glejte navodila multimedijskega sistema.

Zaznavanje ovire

Če funkcija »Park Assist« zazna eno ali več ovir okrog vozila, medtem ko je sistem vklopljen, se smerne linije 13 prikažejo:

- na prikazu območja s ptičje perspektive;

- na prikazu območja spredaj na sovoznikovi strani (odvisno od vozila).

Poleg vklopa zvočnega opozorila te smerne linije prikažejo oddaljenost ovir z različnimi barvami:

- Zelena: ovira oddaljena med 50 in 70 cm;

- Rumena: ovira oddaljena med 30 in 50 cm;

- Rdeča: ovira oddaljena manj kot 30 cm.

Smerne linije prikazujejo tudi položaj, na katerem so bile zaznane ovire, ki so na svojih položajih prikazane glede na simbol »vozila«.

Za več informacij SISTEM POMOČI PRI PARKIRANJU

Vklop/izklop

Samodejni način

Samodejni način se pri zaustavljenem vozilu in delujočem motorju vklopi, ko prestavite v vzvratno prestavo. Območje zadaj in območje s ptičje perspektive se prikažeta na zaslonu multimedijskega sistema 5.

Ko hitro preklopite iz vzvratne prestave v prestavo za vožnjo naprej, prikaz območja zadaj in območja s ptičje perspektive na zaslonu multimedijskega sistema 5 nadomestita prikaz območja spredaj in prikaz območja s ptičje perspektive.

Samodejni način delovanja je onemogočen:

- ko je prestavna ročica v nevtralnem položaju (ročni menjalnik) ali v položaju N ali P (samodejni menjalnik) približno tri sekunde;

- ko hitrost vozila pri vožnji naprej presega 10 km/h.

Ročni način

Za vklop ročnega načina pri zaustavljenem vozilu in delujočem motorju pritisnite stikalo 14: na zaslonu multimedijskega sistema se pojavita prikaz območja spredaj in prikaz območja s ptičje perspektive.

Ročni način je onemogočen:

- ko hitrost vozila pri vožnji naprej doseže 10 km/h;

- ko prestavne ročice niste uporabljali tri minute;

- ko pritisnete gumb 14.

- Te funkcije ne uporabljajte, ko sta zunanji ogledali v preklopljenem položaju.

- Pred uporabo funkcije se prepričajte, da so prtljažna vrata popolnoma zaprta.

- Ne odlagajte predmetov na kamere ali prednje.

Razlika med ocenjeno in dejansko razdaljo

Vožnja ali vzvratna vožnja proti strmem klancu

Nepremične linije 15 prikazujejo krajše razdalje, kot so v resnici.

Predmeti, prikazani na zaslonu, so na klancu v resnici bolj oddaljeni.

Če zaslon na primer prikaže predmet na razdalji D, je dejanska razdalja do predmeta E.

Vožnja ali vzvratna vožnja proti strmem pobočju navzdol

Nepremične linije 15 prikazujejo daljše razdalje, kot so v resnici.

Zato so predmeti, prikazani na zaslonu, na pobočju dejansko bližje.

Če zaslon na primer prikaže predmet na razdalji G, je dejanska razdalja do predmeta F.

Vožnja ali vzvratna vožnja proti štrlečemu predmetu

Položaj H se zdi bolj oddaljen od položaja J na zaslonu. Kljub temu je položaj H enako oddaljen kot položaj K.

Pri smeri vožnje, ki jo nakazujejo nepremične in premične linije, ni upoštevana višina predmeta. Zato obstaja nevarnost trka vozila s predmetom pri vzvratni vožnji proti položaju K.

Omejitve funkcije

Sistem ne more prikazati predmetov na nekaterih območjih.

V načinu prikaza območja spredaj ali zadaj sistema ni mogoče uporabiti za prikaz predmeta na območju L.

V načinu prikaza območja s ptičje perspektive sistema ni mogoče uporabiti za prikaz velikih predmetov na območju M (v bližini roba prikazanega območja).

Nastavitev prikaza

Če želite uporabiti to funkcijo, pri vključenem kontaktu pritisnite stikalo 14 ali premaknite izbirno ročico v položaj R (na samodejnem menjalniku) ali v vzvratno prestavo (na ročnem menjalniku).

Pri uporabi funkcije se na zaslonu pokažejo različni prikazi območja glede na položaj prestavne ročice.

Odvisno od vozila lahko izberete »prikaz območja s ptičje perspektive« ali »prikaz območja spredaj na sovoznikovi strani«.

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo miruje.

Če je prestavna ročica v položaju R (na samodejnem menjalniku) ali v vzvratni prestavi (na ročnem menjalniku), so na voljo naslednji prikazi:

- zaslon je razdeljen med prikazom območja zadaj/območja s ptičje perspektive;

ali

- zaslon je razdeljen med prikazom območja zadaj/območja spredaj bočno (odvisno od vozila).

Pri prestavljanju iz vzvratne prestave v položaj P (na samodejnem menjalniku) ali v nevtralni položaj (na ročnem menjalniku) so na voljo naslednji prikazi:

- zaslon je razdeljen med prikazom območja zadaj/območja s ptičje perspektive;

ali

- zaslon je razdeljen med prikazom območja zadaj/območja spredaj bočno (odvisno od vozila).

Pri prestavljanju iz vzvratne prestave v položaj D (na samodejnem menjalniku) ali v prestavo (na ročnem menjalniku) so na voljo naslednji prikazi:

- zaslon je razdeljen med prikazom območja spredaj/območja s ptičje perspektive;

ali

- zaslon je razdeljen med prikazom območja spredaj/območja spredaj bočno (odvisno od vozila).

Prilagoditev nastavitev kamere

Spremenite lahko naslednje parametre:

- osvetlitev;

- barve;

- kontrast.

Za dodatne informacije glejte navodila multimedijskega sistema.

Opomba: iz varnostnih razlogov prikazi niso na voljo v meniju za nastavitve med vožnjo.