Nazaj na seznam

OMEJEVALNIK HITROSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Omejevalnik hitrosti je funkcija, ki vam pomaga, da ne presežete izbrane omejene hitrosti.

Stikala in gumbi za upravljanje

1 Stikalo za vklop/izklop omejevalnika hitrosti.

2 Stikalo za vklop/izklop regulatorja hitrosti.

3 Stikalo za vklop in zmanjšanje omejitve hitrosti (SET/-).

4 Stikalo za vklop in zvišanje omejitve hitrosti ali nastavitev shranjene omejitve hitrosti (RES/+).

5 Vključitev stanja pripravljenosti funkcije (s shranitvijo omejene hitrosti) (0)

Vožnja

Kadar je omejitev hitrosti nastavljena, vendar še ni dosežena, je vožnja podobna kot pri vozilu brez omejevalnika hitrosti.

Ko vozilo doseže nastavljeno hitrost, te ne boste več mogli prekoračiti s pritiskom na pedal za plin, razen v nujnih primerih (glejte razdelek »Prekoračitev omejene hitrosti«).

Omejevalnik hitrosti je mogoče povezati s funkcijo »zaznavanja prometnih znakov«. ZAZNAVANJE PROMETNIH ZNAKOV

Vklop

Pritisnite stikalo 1. Prikaže se opozorilna lučka 6 sive barve. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Omejevalnik hitr Vklop« in črtice, kar nakazuje, da funkcija omejevalnika hitrosti deluje in je pripravljena na shranjevanje omejitve hitrosti.

Če želite shraniti trenutno hitrost, pritisnite stikalo 4 (RES/+) ali stikalo 3 (SET/- ): omejitev hitrosti se prikaže namesto črtic in vklopi se opozorilna lučka 6 bele barve, kar je odvisno od vozila.

Najmanjša shranjena hitrost je 30 km/h.

Spreminjanje omejene hitrosti

Nastavljeno omejeno hitrost lahko spreminjate z zaporednimi pritiski ali z daljšim pritiskom na:

- stikalo 4 (RES/+) za zvišanje hitrosti;

- stikalo 3 (SET/-) za zmanjšanje hitrosti.

Prekoračitev omejene hitrosti

Omejitev hitrost lahko prekoračite kadar koli. V ta namen: močno in do konca pritisnite pedal za plin (preko trde točke).

Kadar prekoračite hitrost, omejena hitrost utripa rdeče na instrumentni plošči. Nato odmaknite nogo s pedala za plin: funkcija omejevalnika hitrosti se ponovno vklopi, ko dosežete hitrost, ki je nižja od shranjene hitrosti.

Če omejevalnik hitrosti ne deluje (po več poskusih vklopa), se obrnite na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Onemogočeno ohranjanje omejene hitrosti

Pri vožnji po strmem klancu navzdol sistem morda ne bo mogel ohraniti omejitve hitrosti: na to situacijo vas opozarjata utripanje omejitve hitrosti v rdeči barvi na instrumentni plošči in zvočni signal v rednih presledkih.

Stopala imejte blizu pedal, da boste pripravljeni in boste lahko ustrezno reagirali v sili.

Funkcija v stanju pripravljenosti

Omejevalnik hitrosti se preklopi v stanje pripravljenosti s pritiskom na stikalo 5 (0). Omejitev hitrosti je shranjena in v sivi barvi prikazana na instrumentni plošči.

Ponoven vklop omejitve hitrosti

Morebitno shranjeno hitrost lahko prikličete s pritiskom stikala 4.

Izključitev funkcije

Funkcija omejevalnika hitrosti se prekine:

- ko pritisnete stikalo 1. V tem primeru hitrost ni več shranjena;

- ko pritisnete stikalo 2. V tem primeru je izbran regulator hitrosti in shranjena ni nobena hitrost.

Opozorilna lučka 6 izgine z instrumentne plošče in prikaže se sporočilo »Omejevalnik hitrosti je izklopljen«, da potrdi, da je funkcija onemogočena.

Ko je omejevalnik hitrosti v stanju pripravljenosti, ga lahko ponovno vklopite s pritiskom stikala 3, vendar sistem ne upošteva shranjene hitrosti, temveč upošteva trenutno hitrost vozila.

UPORABA OMEJEVALNIKA HITROSTI