Nazaj na seznam

OPOZORILNIK ZA IZGUBO TLAKA V PNEVMATIKAH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Če je vozilo opremljeno s tem sistemom, vas sistem opozori na izgubo tlaka v eni ali več pnevmatikah.

Sistem je nameščen, če je v vozilu nalepka 1.

Nalepko preverite tako, da odprete voznikova vrata.

Način delovanja

Ta sistem zazna izgubo tlaka v eni od pnevmatik z merjenjem hitrosti koles med vožnjo.

Kontrolna lučka  2 se prižge, da voznika opozori, če je tlak prenizek (izpraznjena pnevmatika, predrta pnevmatika...).

Pogoji delovanja

Sistem je treba ponastaviti s tlakom v pnevmatikah, ki je enak vrednosti za tlak v pnevmatikah, zapisani na nalepki. V nasprotnem primeru obstaja tveganje, da sistem opozarjanja v primeru večje izgube tlaka v pnevmatikah ne bo zanesljiv. TLAK ZRAKA V PNEVMATIKAH.

V naslednjih primerih se lahko zgodi, da se sistem prepozno odzove ali ne deluje pravilno:

- nereinicializiran sistem po ponovnem polnjenju ali kakršnem koli posegu na kolesih;

- slabo reinicializiran sistem: tlaki zraka v pnevmatikah različni od priporočenih vrednosti;

- večja sprememba obremenitve ali porazdelitev obremenitve na eno stran vozila;

- športna vožnja s hitrim pospeševanjem;

- vožnja po zasneženem ali spolzkem vozišču;

- vožnja s snežnimi verigami;

- montaža ene same nove pnevmatike;

- uporaba pnevmatik, ki jih ni homologirala servisna mreža vozila;

-...

Reinicializacija referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah

Ta postopek je treba izvesti pri zaustavljenem vozilu:

- po vsakem polnjenju ali ponovni nastavitvi tlaka v eni od pnevmatik;

- ko je referenčni tlak v pnevmatikah treba spremeniti, da se prilagodi pogojem uporabe (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja na avtocesti itd.);

- po zamenjavi kolesa;

- po uporabi garniture za polnjenje pnevmatik;

- po medsebojni zamenjavi koles (to vam kljub vsemu odsvetujemo).

Vedno jo je treba izvesti po preverjanju tlaka zraka v 4 hladnih pnevmatikah.

Tlak zraka mora ustrezati trenutni uporabi vozila (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja po avtocesti itd.).

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Funkcija nikoli ne ukrepa namesto voznika. Zato ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti.

Enkrat mesečno preverite tlak v pnevmatikah, vključno z rezervnim kolesom.

Postopek za reinicializacijo

Vklopljen kontakt, zaustavljeno vozilo:

- na kratko pritisnite stikalo 4 tolikokrat, da boste dosegli zavihek »Vozilo« (ali stran z informacijami, odvisno od vozila);

- na kratko pritisnite stikalo 5 ali 6 za dostop do strani za ponastavitev tlaka v pnevmatikah;

- pritisnite in držite stikalo 7 OK, da zaženete ponastavitev.

Prikaz sporočila »Če je tlak OK [počakajte]« za približno pet sekund opozarja, da je bila upoštevana zahteva za reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Ponastavitev se izvede po nekaj minutah vožnje. Sporočilo »Postopek zaključen« kaže, da je bila referenčna vrednost tlaka v pnevmatikah ponastavljena.

Prikaz

Prikazovalnik 3 na instrumentni plošči vas obvešča o morebitnih nepravilnostih napolnjenosti (izpraznjena pnevmatika, predrta pnevmatika,...).

»Nast.tlak pnevm. in ponastavite«

Prižge se kontrolna lučka in prikaže se sporočilo »Nast.tlak pnevm. in ponastavite«. To pomeni, da je vsaj eno kolo izpraznjeno ali predrto.

Če je pnevmatika izpraznjena, jo znova napolnite.

Če je pnevmatika predrta, jo zamenjajte ali se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

Preverite in ponovno nastavite tlak v vseh štirih pnevmatikah, ko so ohlajene, ter ponastavite referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Kontrolna lučka ugasne po zagonu reinicializacije referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Sistem ne more zaznati nenadne izgube tlaka v pnevmatiki (počena pnevmatika itd.).

»TPW ni na voljo«

Opozorilna lučka nekaj sekund utripa, nato pa neprekinjeno sveti skupaj s sporočilom »TPW ni na voljo«.

To pomeni, da je vozilo opremljeno z rezervnim kolesom, ki je različno od ostalih štirih koles, in da je to kolo nameščeno na vozilu.

»Preverite TPW«

Opozorilna lučka nekaj sekund utripa, nato pa neprekinjeno sveti skupaj s sporočilom »Preverite TPW«.

To sporočilo spremlja opozorilna lučka ©.

To opozarja na napako v sistemu, obrnite se na predstavnika servisne mreže vozila.

Ponovna nastavitev tlaka v pnevmatikah

Tlak je treba nastaviti pri hladnih pnevmatikah (glejte nalepko na robu voznikovih vrat).

Če nimate priložnosti, da bi tlak preverili v hladnih pnevmatikah, ga zvišajte za 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikoli ne izpuščajte zraka iz segretih pnevmatik!

Po vsakem ponovnem polnjenju ali nastavitvi tlaka v pnevmatikah zaženite reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Zamenjava koles/pnevmatik

Uporabljajte le opremo, ki jo je homologirala servisna mreža vozila, sicer lahko pride do zapoznelega vklopa sistema ali njegovega nepravilnega delovanja. PNEVMATIKE.

Po vsaki zamenjavi kolesa/pnevmatike ponovno nastavite tlak v pnevmatikah in ponastavite referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Rezervno kolo

Če je vozilo opremljeno z rezervnim kolesom in je to nameščeno na njem, ponovno nastavite tlak v pnevmatikah in zaženite reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Razpršilo za popravilo pnevmatik in garnitura za polnjenje pnevmatik

Uporabljajte le opremo, ki jo je homologirala servisna mreža vozila, sicer lahko pride do zapoznelega vklopa sistema ali njegovega nepravilnega delovanja. GARNITURA ZA POLNJENJE PNEVMATIK.

Po uporabi garniture za polnjenje pnevmatik znova nastavite tlak v pnevmatikah in zaženite reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

SISTEM NADZORA TLAKA V PNEVMATIKAH