Nazaj na seznam

OPOZORILNIK ZA MRTVI KOT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na podlagi podatkov tipal, nameščenih na obeh straneh zadnjega odbijača (območje C), funkcija opozori voznika:

- ko se v območju zaznavanja A pojavi drugo vozilo;

in/ali

- ko obstaja nevarnost trčenja z vozilom, ki je v območju B in vozi hitreje od vas.

Funkcija vas opozori, ko vozilo vozi s hitrostjo, večjo od približno 15 km/h.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Posebnost

Pazite, da območje C v bližini radarjev na vsaki strani zadnjega odbijača ni prekrito (z umazanijo, blatom, snegom itd.).

Če je radar zakrit, se na nadzorni plošči prikaže sporočilo »Bočni radarji brez vidnosti«. Očistite območje s tipali.

Vklop/izklop

Vozila z zaslonom multimedijskega sistema 1

Za vklop ali izklop funkcije glejte navodila za multimedijsko opremo.

Izberite »ON« ali »OFF«.

Vozila brez zaslona multimedijskega sistema

- Ko je vozilo zaustavljeno, pritisnite stikalo 2 tolikokrat, kot je potrebno, da se odpre zavihek »Vozilo«;

- večkrat zapored pritisnite stikalo 3 ali 4, da se odpre meni »Nastavitve«. Pritisnite stikalo 5 OK;

- večkrat zapored pritisnite stikalo 3 ali 4, da se odpre meni »POMOČ PRI VOŽNJI«. Pritisnite stikalo 5 OK;

- večkrat zapored pritisnite stikalo 3 ali 4, da se odpre meni »Opozorilo za mrtvi kot«, in pritisnite stikalo 5 OK;

- če želite funkcijo vklopiti ali izklopiti, znova pritisnite stikalo 5 OK:

= vključena funkcija

< izključena funkcija

Sposobnost zaznavanja sistema je nastavljena na širino standardnega pasu. Med vožnjo na ozkem voznem pasu vas lahko funkcija opozori, ko sistem zazna vozilo, ki je oddaljeno dlje od najbližjega voznega pasa.

Indikator 6

Smerokaz 6 je nameščen na vsakem stranskem vzvratnem ogledalu 7.

Opomba: redno čistite vzvratna ogledala 7, da bodo smerokazi 6 dobro vidni.

Delovanje

Funkcija vas opozori, če je hitrost vozila večja od približno 15 km/h:

- če je drugo vozilo v območju mrtvega kota A in se premika v isti smeri kot vaše vozilo;

- ko se od zadaj po vzporednem voznem pasu hitro približuje vozilo v območju zaznavanja B.

Če prehitite drugo vozilo, se bo indikator 6 vklopil samo, če to vozilo predolgo ostane v mrtvem kotu vašega vozila A.

Funkcija voznika ne opozori, če se druga vozila ne premikajo.

Prikazovalnik D

Prvo opozorilo: smernik ni vklopljen, opozorilna lučka 6 nakazuje, da je v območju mrtvega kota zaznano vozilo in/ali da se po vzporednem voznem pasu hitro približuje vozilo z zadnje strani.

Prikazovalnik E

Smernik je vklopljen, opozorilna lučka 6 utripa, ko funkcija zazna vozilo v območju opozorila za mrtvi kot in/ali se vozilo hitro približuje z zadnje strani na strani, proti kateri boste zavili volan. Če izklopite smerokaz, indikator preklopi na prvo opozorilo (prikaz D).

Kdaj sistem ne deluje

- Med vožnjo po cesti z ostrimi zavoji;

- pri vklopljeni vzvratni prestavi.

Če je vozilo opremljeno z vlečno kljuko, ki jo sistem prepozna, vas sporočilo »Prikolica:izklop opozo.mrtvi kot«, ki se prikaže na instrumentni plošči, obvesti, da funkcija ne deluje. Svetujemo vam, da se pri izbiri opreme, ki je najprimernejša za vaše vozilo, obrnete na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Ob zagonu motorja se sistem vrne v zadnje shranjeno stanje pred izklopom kontakta (glejte prejšnje strani).

Motnje delovanja

Če sistem zazna napako, se na instrumenti plošči prikaže sporočilo »Stranski radarji«. Obrnite se na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Zaradi prisotnosti tipal za odbijačem se svetuje, da se kakršen koli poseg na odbijaču (popravilo, zamenjava, barvanje itd.) zaupa usposobljenemu strokovnjaku.

- Sposobnost zaznavanja sistema je nastavljena na širino standardnega pasu. Če vozite po širokem pasu, sistem morda ne bo zaznal vozila v mrtvem kotu.

- V primeru izpostavljenosti močnemu elektromagnetnemu sevanju (pod visokonapetostnimi daljnovodi itd.) ali v zelo slabih vremenskih pogojih (močan dež, sneg itd.) lahko pride do kratkotrajnih motenj sistema. Bodite pozorni na prometne razmere.

Obstaja nevarnost nesreče.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Voznik mora vedno prilagoditi hitrost prometnim razmeram ne glede na navodila sistema.

Sistema v nobenem primeru ni mogoče enačiti s tipalom za ovire ali sistemom proti trčenju.

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja se poravnava radarja lahko spremeni, kar vpliva na njegovo delovanje. Izklopite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege v območju radarjev (popravila, zamenjave itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

- zapletena okolica (kovinski mostovi, tuneli, ceste z ovirami na robu itd.);

- slabe vremenske razmere (sneg, toča, poledica ...).

Tveganje lažnih alarmov ali odsotnosti opozoril

Če se sistem obnaša neobičajno, ga izklopite in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Omejitve delovanja sistema

- Za zagotovitev dobrega delovanja sistema mora biti območje radarja čisto in se ga ne sme spreminjati.

- Sistem morda ne bo zaznal manjših predmetov, ki se premikajo v bližini vozila (motorji, kolesa, pešci itd.).

- Pri zavijanju lahko radarji začasno prenehajo zaznavati vozila na vzporednih voznih pasovih.

- Funkcija vas lahko opozori z zamudo, ko se vam z zadnje strani vzporedno približujeta dve vozili na vzporednih voznih pasovih (vožnja po cesti s 3 pasovi), ki vozita s precej višjo hitrostjo od vas.

- Sistem vas morda ne bo opozoril, ko druga vozila vozijo s precej drugačno hitrostjo.

- Če vozilo prehiteva dolgo vozilo (npr. težko tovorno vozilo, ki vozilo prehiteva s podobno hitrostjo), lahko sistem prekine opozorilo pred koncem manevra.

- Vozilo vozi po ovinkasti cesti.

Izklop funkcije

Funkcijo je treba onemogočiti v naslednjih primerih:

- območje radarja je bilo poškodovano (zadnji odbijač);

- vozilo je opremljeno z vlečno kljuko, ki je sistem ne prepozna.

SISTEM OPOZARJANJA O MRTVEM KOTU