Nazaj na seznam

OPOZORILO ZA SKRENITEV Z VOZNEGA PASU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkcija uporablja informacije iz kamere 1 in opozori voznika, če prečka neprekinjeno ali prekinjeno črto oziroma če se približa robu ceste (pregrada, ograja, pločnik, nasip itd.), ne da bi pri tem nakazal smer s smernimi kazalci.

Opomba: prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Funkcija opozarjanja na spremembo voznega pasu ne spremeni smeri vožnje vozila.

Vklop/izklop

Za aktiviranje funkcije pritisnite stikalo 2 tolikokrat, kot je potrebno, da na instrumentni plošči izberete »opozorilo o zapustitvi voznega pasu«. Na instrumentni plošči se prikažeta sporočilo »Opozorilo za skrenitev-vklop« in opozorilna lučka »«.

Če želite onemogočiti funkcijo, na instrumentni plošči pritisnite stikalo 2 tolikokrat, kot je potrebno, da izberete »Opozorilo za skrenitev-izklop« (ali »Ohranjanje pasu izklop«, odvisno od vozila). Kontrolna lučka na instrumentni plošči ugasne.

Delovanje

Ko se funkcija vklopi, se na instrumentni plošči prikažejo sivo obarvane opozorilna lučka ter leva in desna črta 3.

Funkcija je pripravljena na opozarjanje, če:

- hitrost je približno med 70 km/h in 180 km/h;

in

- opozorilna lučka in indikator leve/desne črte 3 sta obarvana belo.

Funkcija opozarjanja se vklopi, če vozilo prečka črto ali se približa robu ceste (pregrada, ograja, pločnik, nasip itd.), ne da bi pri tem nakazali smer s smernimi kazalci.

Funkcija opozori voznika:

- z vibracijami v volanu;

in

- opozorilna lučka in indikator za prečkano črto 3 se obarvata rdeče.

Ob vsakem zagonu vozila se funkcija vklopi v načinu, ki je bil v uporabi ob zadnji zaustavitvi.

Začasno ni na voljo

- zelo hitra prekoračitev črte;

- neprekinjena vožnja po črti;

- približno štiri sekunde po menjavi voznega pasu;

- v ostrih ovinkih;

- pri slabi vidljivosti;

- pri vklopu enega od smernih kazalcev;

- pri hitrem pospeševanju;

-...

Ko funkcija ni na voljo, se opozorilna lučka in levi/desni indikator na instrumentni plošči obarvata sivo.

Pogoji neaktiviranja sistema

Sistema ni mogoče vklopiti v naslednjih primerih:

- ko se uporablja vzvratna prestava;

- vidno polje kamere je ovirano;

- prikaže se opozorilna lučka û.

Opozorilna lučka in indikator leve/desne črte se na instrumentni plošči obarvata sivo.

Nastavitve

Vozila z zaslonom multimedijskega sistema.

Za dostop do nastavitev funkcije zaslona multimedijskega sistema 4 glejte navodila za multimedijsko opremo:

- »Intenzivn. vibriranja«: nastavitev nivoja jakosti vibracij volana;

- »Opozorilo«: prilagodi raven občutljivosti zaznavanja. Za to izberite:

- »Pozno«: zaznana črta pri prečkanju;

- »Standard«: zaznana črta pri približevanju;

- »Zgodaj«: zaznana bližina črte.

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Nastavitve (nadaljevanje)

Vozila brez zaslona multimedijskega sistema

- Ko je vozilo zaustavljeno, pritisnite stikalo 5 tolikokrat, kot je potrebno, da se odpre zavihek »Vozilo«;

- pritiskajte stikalo 6 ali 7, da odprete meni »Nastavitve«. Pritisnite stikalo 8 OK;

- večkrat zapored pritisnite stikalo 6 ali 7, da se odpre meni »POMOČ PRI VOŽNJI«. Pritisnite stikalo 8 OK;

- pomikajte se tako, da večkrat zapored pritisnete stikalo 6 ali 7, da dostopite do menija »Skrenitev z pasu občutljivost« ali »Skrenitev z pasu vibriranje«. Pritisnite stikalo 8 OK;

- za prilagoditev nastavitve se premikajte tako, da večkrat zaporedoma pritisnete stikalo 6 ali 7. Pritisnite stikalo 8 OK.

Motnje delovanja

Če pride do okvare, se indikatorja leve in desne črte (in opozorilna lučka , odvisno od načina prikaza), izklopita ali ostaneta na instrumentni plošči prikazana v sivi barvi.

V nekaterih primerih jih spremlja sporočilo »Sprednja kamera preverite« ali kontrola lučka © na instrumentni plošči.

Obrnite se na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja se poravnava kamere lahko spremeni in to lahko vpliva na delovanje kamere. Izključite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege v območju kamere (popravila, zamenjave, spreminjanje vetrobranskega stekla itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

- vetrobransko steklo ni čisto (zaradi umazanije, ledu, snega, kondenzacije itd.);

- kompleksno okolje (tunel itd.);

- slabe vremenske razmere (sneg, dež, toča, poledica itd.);

- slaba vidljivost (tema, megla itd.);

- talne oznake so neenakomerne ali pa jih je težko zaznati (npr. delno izbrisane ali medsebojno zelo oddaljene oznake, poškodovano cestišče);

- zaslepljenost (slepeči sončni žarki, žarometi nasproti vozečih vozil itd.);

- cesta je ozka ali ovinkasta (ostri zavoji ipd.);

- vozite tesno za vozilom na istem voznem pasu.

Tveganje lažnih alarmov ali odsotnosti opozoril

POMOČ PRI OHRANJANJU VOZNEGA PASU

SISTEM OPOZARJANJA NA SPREMEMBO VOZNEGA PASU