Nazaj na seznam

OPOZORILO ZA VARNOSTNO RAZDALJO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta funkcija uporablja informacije iz radarja 2 in kamere 1 ter obvešča voznika o časovnem obdobju med njegovim vozilom in vozilom spredaj, da lahko voznik ohrani ustrezno varnostno razdaljo med obema voziloma.

Opomba: poskrbite za dobro vidljivost skozi vetrobransko steklo in da na odbijaču ni ovir (umazanija, blato, sneg, kondenzacija itd.).

Funkcija je vklopljena, ko vozilo vozi s hitrostjo med približno 30 in 200 km/h.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Vključitev/Izključitev funkcije

Vozila z zaslonom multimedijskega sistema 3

Za vklop ali izklop funkcije glejte navodila za multimedijsko opremo.

Izberite »ON« ali »OFF«.

Vozila brez zaslona multimedijskega sistema

- Ko je vozilo zaustavljeno, pritisnite stikalo 4 tolikokrat, kot je potrebno, da se odpre zavihek »Vozilo«;

- večkrat zapored pritisnite stikalo 5 ali 6, da se odpre meni »Nastavitve«. Pritisnite stikalo 7 OK;

- večkrat zapored pritisnite stikalo 5 ali 6, da se odpre meni »POMOČ PRI VOŽNJI«. Pritisnite stikalo 7 OK;

- večkrat zapored pritisnite stikalo 5 ali 6, da se odpre meni »Nadzor razdalje«. Pritisnite stikalo 7 OK;

- Če želite funkcijo vklopiti ali izklopiti, znova pritisnite stikalo 7 OK:

= vključena funkcija

< izključena funkcija

Ob vsakem zagonu vozila se funkcija vklopi v načinu, ki je bil v uporabi ob zadnji zaustavitvi.

Delovanje

Ko je funkcija vklopljena, se na instrumentni plošči prikaže indikator 8 in opozori voznika na razdaljo med njegovim vozilom in vozilom spredaj.

- A (sivo): funkcija ne deluje;

- A (zelena): zaznano ni nobeno vozilo;

- B (zeleno): časovni interval znaša približno dve sekundi ali več (razdalja med voziloma je prilagojena vaši hitrosti);

- C (oranžno): časovni interval znaša od približno 1 do 2 sekundi (nezadostna razdalja med voziloma);

- D (rdeče): časovni interval znaša eno sekundo ali manj (skrajno nezadostna razdalja med voziloma).

Če je časovno obdobje med voziloma krajše od 0,5 sekunde, začneta indikator 8 in prikazovalnik D na instrumentni plošči skupaj z znakom »-.-s » utripati rdeče.

V nekaterih okoliščinah časovni presledek ne more biti prikazan:

- v ovinku;

- pri zamenjavi voznega pasu;

- če je vozilo pred vami dovolj daleč ali zunaj dosega radarja ali kamere.

Vrednost je prikazana informativno: sistem na vozilu ne izvede nobenega dejanja.

Ta funkcija ni namenjena za uporabo v mestnem okolju ali pri dinamični vožnji (ovinki, pospeševanje, nenadno zaviranje ...), ampak v enakomernih razmerah vožnje.

Funkcija ne deluje na zavorni sistem.

Območji, kjer sta nameščena radar in kamera, morata ostati čisti in vanju ni dovoljeno posegati, da se zagotovi primerno delovanje sistema.

Vse posege v območju radarja ali kamere (popravila, zamenjave, spreminjanje vetrobranskega stekla in/ali odbijača itd.) mora izvesti usposobljen strokovnjak.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja se lahko poravnava radarja in/ali kamere spremeni, kar lahko vpliva na njuno delovanje. Izklopite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege v območju radarja in/ali kamere (zamenjave, popravila, spreminjanje vetrobranskega stekla in/ali odbijača itd.) mora izvesti usposobljen strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

- slaba vidljivost skozi vetrobransko steklo ali ovira na odbijaču (umazanija, blato, sneg, kondenzacija itd.);

- kompleksno okolje (kovinski most, tunel itd.);

- slabe vremenske razmere (sneg, toča, poledica itd.);

- slaba vidljivost (tema, megla itd.);

- majhen kontrast med vozilom spredaj in okolico (npr. belo vozilo v zasneženem območju ipd.);

- zaslepljenost (slepeči sončni žarki, žarometi nasproti vozečih vozil itd.);

- cesta je ozka in ovinkasta (ostri zavoji ipd.)

Tveganje napačnih lažnih alarmov.

OPOZORILO O VARNOSTNI RAZDALJI