Nazaj na seznam

POMOČ ZA OHRANJANJE VOZNEGA PASU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkcija na podlagi podatkov kamere 1 v krmilnem sistemu vozila sproži popravek smeri, če vozilo prečka neprekinjeno ali prekinjeno črto ali če se približa robu ceste (pregrada, ograja, pločnik, nasip itd.), ne da bi pri tem nakazali smer s smernimi kazalci.

Opomba: prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Kadar koli lahko ponovno prevzamete nadzor nad vozilom tako, da obrnete volan.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji, vendar pa je voznik odgovoren za upravljanje volana. Ta sistem ne nadomešča voznika, ki mora imeti med vožnjo obe roki na volanu.

Med vožnjo bodite previdni, ker se sistem glede na razmere na cesti in okoliščine, ki zahtevajo pozornost, morda ne bo nepričakovano deaktiviral ali deloval ali pa bo deloval po nepotrebnem.

Vklop/izklop

Za vklop funkcije pritisnite stikalo 2 tolikokrat, kot je potrebno, da lahko na instrumenti plošči izberete »Pomoč pri ohranjanju voznega pasu«.

Na instrumentni plošči se prikažeta sporočilo »Ohranjanje pasu vklop« in opozorilna lučka »«.

Ko vklopite funkcijo pomoči za ohranjanje voznega pasu, se samodejno vklopi funkcija »Opozorilo na spremembo voznega pasu«. OPOZORILO ZA SKRENITEV Z VOZNEGA PASU

Če želite onemogočiti funkcijo, pritisnite stikalo 2 tolikokrat, da boste lahko na instrumentni plošči izbrali »Ohranjanje pasu izklop«.

Kontrolna lučka na instrumentni plošči ugasne.

Opomba: če izklopite funkcijo »Pomoč za ohranjanje voznega pasu«, se izklopi tudi funkcija »Opozorilo na spremembo voznega pasu«.

Ob vsakem zagonu vozila se funkcija vklopi v načinu, ki je bil v uporabi ob zadnji zaustavitvi.

Delovanje

Ko se funkcija vklopi, se na instrumentni plošči prikažejo sivo obarvane opozorilna lučka ter leva in desna črta 3.

Funkcija je nastavljena tako, da se vklopi, ko se vozilo premika s hitrostjo približno med 70 km/h in 180 km/h ter če so opozorilna lučka in indikatorji za pomoč pri vožnji 3 obarvani belo.

Funkcija se vklopi, če vozilo prečka črto ali se približa robu ceste (pregrada, ograja, pločnik, nasip itd.), ne da bi pri tem nakazali smer s smernimi kazalci.

V teh primerih:

- funkcija sproži popravek smeri v krmilnem sistemu vozila za smer vožnje;

- indikator 3 na strani prečkane črte se na instrumentni plošči obarva rumeno.

Opomba: v zavojih funkcija dopušča rahlo sekanje zavoja.

Če popravek smeri v krmilnem sistemu ne zadošča, se opozorilna lučka in indikator 3 na strani prečkane črte na instrumenti plošči obarvata rdeče, spremljajo pa ju tresljaji v volanu.

Poseben primer

Pri uporabi sistema:

- Če sistem ne more več zaznavati voznikovih dejanj na volanu, se na instrumenti plošči prikaže oranžna opozorilna lučka , ki jo spremljata sporočilo »Drži roke na volanu« in zvočno opozorilo.

- Če je sistem aktiven predolgo, se zasliši zvočno opozorilo in smerokaz 3 na ustrezni strani vozila utripa, dokler voznik ne prevzame nadzora.

Popravek smeri vožnje lahko kadar koli prekinete tako, da premaknete volan.

Upoštevajte, da se lahko opozorilo sistema, ki voznika obvesti, da nima rok na volanskem obroču, glede na razmere na cesti prikaže z zakasnitvijo.

Med vožnjo imejte roke vedno na volanu.

Sistem lahko opozori voznika, da ne drži volana, če ta prekomerno obrača ali drži volan ali če ga drži premehko.

Začasno ni na voljo

- zelo hitra prekoračitev črte;

- neprekinjena vožnja po črti;

- približno štiri sekunde po menjavi voznega pasu;

- v ostrih ovinkih;

- pri slabi vidljivosti;

- vklop ene od kontrolnih lučk smerokazov;

- pri hitrem pospeševanju;

- pri zaviranju v sili;

-...

Če funkcija ni na voljo, se na instrumentni plošči prikažeta sivo obarvani opozorilna lučka in leva/desna opozorilna lučka za pomoč pri vožnji 3.

Pogoji neaktiviranja sistema

Sistema ni mogoče vklopiti v naslednjih primerih:

- ko se uporablja vzvratna prestava;

- vidno polje kamere je moteno;

- prikaže se opozorilna lučka û.

Na instrumentni plošči se prikažeta sivo obarvani opozorilna lučka in opozorilna lučka leve/desne črte.

Nastavitve

Vozila z zaslonom multimedijskega sistema.

Za dostop do nastavitev funkcije zaslona multimedijskega sistema 4 glejte navodila za multimedijsko opremo:

- »Intenzivn. vibriranja«: prilagodite vibriranje volana za funkcijo »Opozarjanje pred zapustitvijo voznega pasu«;

- »Opozorilo«: prilagodi raven občutljivosti zaznavanja. Za to izberite:

- »Pozno«: zaznana črta pri prečkanju;

- »Standard«: zaznana črta pri približevanju;

- »Zgodaj«: zaznana bližina črte.

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Nastavitve (nadaljevanje)

Vozila brez zaslona multimedijskega sistema

- Ko je vozilo zaustavljeno, pritisnite stikalo 5 tolikokrat, kot je potrebno, da se odpre zavihek »Vozilo«;

- večkrat zapored pritisnite stikalo 6 ali 7, da se odpre meni »Nastavitve«. Pritisnite stikalo 8 OK;

- večkrat zapored pritisnite stikalo 6 ali 7, da se odpre meni »POMOČ PRI VOŽNJI«. Pritisnite stikalo 8 OK;

- večkrat zapored se pomaknite tako, da pritisnite 6 ali 7, da se odpre meni »Ohranjanje pasu občutljivost«. Pritisnite stikalo 8 OK;

- za prilagoditev nastavitve se premikajte tako, da večkrat zaporedoma pritisnete stikalo 6 ali 7. Pritisnite stikalo 8 OK.

Motnje delovanja

Če sistem zazna motnjo delovanja, se na instrumentni plošči vklopi opozorilna lučka © in prikaže sporočilo »Sprednja kamera preverite«.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja se poravnava kamere lahko spremeni in to lahko vpliva na delovanje kamere. Izklopite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege v območju kamere (popravila, zamenjave, spreminjanje vetrobranskega stekla itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

- prekrito vetrobransko steklo (umazanija, led, sneg, zarositev itd.);

- kompleksno okolje (tunel ipd.);

- slabe vremenske razmere (sneg, dež, toča, poledica itd.);

- slaba vidljivost (tema, megla itd.);

- talne oznake so neenakomerne ali pa jih je težko zaznati (npr. delno izbrisane ali medsebojno zelo oddaljene oznake, poškodovano cestišče);

- zaslepljenost (slepeči sončni žarki, žarometi nasproti vozečih vozil itd.);

- cesta je ozka ali ovinkasta (ostri zavoji ipd.);

- vozite tesno za vozilom na istem voznem pasu.

V tem primeru funkcija »Pomoč za ohranjanje voznega pasu« lahko deluje nepravilno ali sploh ne deluje.

Tveganje neželenih, nepravilnih popravkov smeri ali brez popravkov smeri vožnje.

Izklop funkcije

Funkcijo je treba onemogočiti v naslednjih primerih:

- območje kamere je poškodovano (na strani vetrobranskega stekla ali na strani notranjega vzvratnega ogledala);

- cesta je spolzka (sneg, poledica, akvaplaning, gramoz itd.);

- slaba vidljivost (tema, megla itd.);

- vetrobransko steklo je počeno ali poškodovano (ne izvajajte popravil vetrobranskega stekla na tem območju; zamenja naj ga predstavnik servisne mreže za vaše vozilo);

- vozilo vleče prikolico ali počitniško prikolico;

- vozilo vstopa v območje z veliko oznakami na cestišču (območje, kjer poteka delo na cesti ipd.).

POMOČ PRI OHRANJANJU VOZNEGA PASU

SISTEM OPOZARJANJA NA SPREMEMBO VOZNEGA PASU