ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s ključem

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zagon motorja

Zagon:

Pri vozilih s samodejnim menjalnikom in mehansko ročico premaknite ročico v položaj P.

- Vklopite zaganjalnik in pri tem ne pritiskajte pedala za plin.

- Takoj ko motor steče, ključ spustite.

Zaustavitev motorja

Ko motor teče v prostem teku, obrnite ključ v položaj »LOCK« 0.

Nikdar ne odvzemite kontakta, dokler vozila povsem ne zaustavite. Ob zaustavitvi motorja nekateri sistemi prenehajo delovati: ojačevalnik zavorne sile, servovolan itd.; delovati preneha tudi varnostna oprema, kot so airbags in zategovalniki varnostnih pasov.

Nikdar ne zaganjajte vozila v prostem teku na klancu. Nevarnost izklopa servovolana. Obstaja nevarnost nesreče.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih, ali žival.

Ti bi namreč lahko nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata, s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

Poleg tega ne pozabite, da lahko v toplem oziroma sončnem vremenu temperatura v notranjosti vozila zelo hitro naraste.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUJŠIH POŠKODB.