FUNKCIJA »AUTOHOLD«

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pri zaustavljenem vozilu (npr. pred semaforjem, na križišču, v prometnem zastoju itd.) funkcija zagotovi zavorno silo tudi, ko voznik spusti zavorni pedal.

Zavorna sila se sprosti, takoj ko voznik dovolj močno pospeši pri vklopljeni prestavi.

Aktiviranje

Vključite jih s stikalom 3.

Opozorilna lučka stikala 3 zasveti in potrdi vklop funkcije.

Deaktiviranje

Hkrati pritisnite zavorni pedal in 3 stikalo.

Opozorilna lučka stikala 3 izgine in potrdi izklop funkcije.

Če se zavorna sila vzdržuje, se parkirna zavora samodejno vklopi v naslednjih primerih:

- če voznik zapusti vozilo;

ali

- če je vozilo zaustavljeno več kot približno tri minute.

Pogoji za vzdrževanje zavorne sile

Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji:

- voznikov varnostni pas je pripet;

in

- samodejna parkirna zavora je sproščena;

in

- vozilo ni zaustavljeno na klancu z velikim naklonom.

Opozorilna lučka na instrumentni plošči pomeni, da se zavorna sila vzdržuje.

Pogoji za prekinitev zavorne sile

Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji:

- voznik dovolj močno pospeši pri vklopljeni prestavi;

ali

- voznik izklopi funkcijo.

Kontrolna lučka na instrumentni plošči ugasne.

Po vsakem zagonu se funkcija vklopi v načinu, ki je bil v uporabi ob zadnji zaustavitvi.

Preden zapustite vozilo, preverite, ali je samodejna parkirna zavora dejansko zategnjena. Na zategnjeno zavoro opozarjata prižgani opozorilna lučka 1 na stikalu 2 in opozorilna lučka } na instrumentni plošči, ki svetita, dokler se ne zaklenejo vrata.

SAMODEJNA PARKIRNA ZAVORA IN FUNKCIJA AUTOHOLD