ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s kartico

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kartica mora biti v območju zaznavanja 1.

Zagon:

- pri vozilih s samodejnim menjalnikom prestavite v položaj P ter nato pritisnite zavorni pedal in gumb 2;

- pri vozilih z ročnim menjalnikom pritisnite zavorni pedal ali pedal sklopke in pritisnite gumb 2. Če je vklopljena ena od prestav, za zagon zadostuje že pritisk na pedal sklopke.

Posebnosti

- Če eden od pogojev, potrebnih za zagon, ni izpolnjen, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Pritisnite pedal zavore + START«;

- v nekaterih primerih je treba ob pritisku gumba za zagon motorja 2 premikati tudi volan, da se odklene volanski drog, na kar vas opozori sporočilo »Zasukajte volan + START«;

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba ali žival, ki potrebuje pomoč drugih.

Ti bi namreč lahko nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata, s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

Nikoli ne pozabite, da lahko v vročem, oziroma sončnem vremenu temperatura v notranjosti vozila zelo hitro naraste.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUDIH POŠKODB.

Prostoročni zagon pri odprtem prtljažniku

V tem primeru kartica ne sme biti v prtljažnem prostoru, za preprečitev možnosti, da bi jo izgubili.

Funkcije pri delnem kontaktu

(vključitev kontakta)

Ob vstopu v vozilu lahko takoj razpolagate z nekaterimi funkcijami (avtoradio, navigacijski sistem, brisalci itd.).

Če želite uporabiti druge funkcije in je kartica v potniškem prostoru, pritisnite gumb 2 brez pritiskanja pedal.

Motnje delovanja

V nekaterih primerih kartica »prostoročno« morda ne bo delovala:

- če je baterija kartice prazna;

- bližina naprave, ki deluje na isti frekvenci kot kartica (zaslon, prenosni telefon, videoigrice...);

- vozilo se nahaja v območju močnega elektromagnetnega sevanja.

Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Postavi kartico v območje+START«.

Pritisnite zavorni pedal ali pedal sklopke, nato pa vstavite kartico 4 (stran gumba) v območje za vstavljanje 3. Za zagon vozila pritisnite gumb 2. Sporočilo ugasne.

Pogoji za zaustavitev motorja

Pri vozilih s samodejnim menjalnikom mora vozilo mirovati, prestavna ročica pa mora biti v položaju P.

Ko je kartica v vozilu, pritisnite gumb 2: motor ugasne. Volanski drog se zaklene ob odpiranju vrat ali ob zaklepanju vozila.

Če kartica ni več v potniškem prostoru, ko poskusite zaustaviti motor, se na instrumentni plošči pojavi sporočilo »Ni kartice: pritisnite in držite«: vsaj dve sekundi držite gumb 2. Če kartice ni več v potniškem prostoru, se prepričajte, da je dosegljiva preden pritisnete gumb. Brez kartice vozila ne bo mogoče zagnati.

Pri zaustavljenem motorju vključena dodatna oprema (avtoradio...) deluje še približno 10 minut.

Ob odprtju voznikovih vrat dodatna oprema preneha delovati.

Nikoli ne odvzemite kontakta, dokler vozila povsem ne zaustavite. Ob zaustavitvi motorja nekateri sistemi prenehajo delovati: ojačevalnik zavorne sile, servovolan itd.; delovati preneha tudi varnostna oprema, kot so airbags in zategovalniki varnostnih pasov.

Preden zapustite vozilo, še posebej, ko imate pri sebi kartico, se prepričajte, da je motor dejansko izklopljen.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba ali žival, ki potrebuje pomoč drugih.

Ti bi namreč lahko nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata, s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

Nikoli ne pozabite, da lahko v vročem, oziroma sončnem vremenu temperatura v notranjosti vozila zelo hitro naraste.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUDIH POŠKODB.