POTOVALNI RAČUNALNIK: splošne informacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Potovalni računalnik A, B ali C

Glede na izvedenko vozila prikazuje naslednje funkcije:

- prevožena razdalja;

- vozni parametri;

- informativna sporočila;

- sporočila o motnjah delovanja (ki jih spremlja kontrolna lučka ©);

- opozorilna sporočila, ki jih spremlja kontrolna lučka ®;

- meni za osebne nastavitve vozila. MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA

Vse te funkcije so opisane na naslednjih straneh.

Vozilo je opremljeno z instrumentno ploščo A

Funkcije bodo porazdeljene v območjih 567 in  8. Mesta območij se razlikujejo glede na izbrani slog.

Pritisnite stikalo 1, če se želite pomikati med meniji, in večkrat pritisnite stikalo 2 ali 3 za izbiro funkcij, nato pa po potrebi uporabite stikalo 4 za potrditev možnosti »OK«.

Vozilo je opremljeno z instrumentno ploščo B

Funkcija bo porazdeljena v območjih 567 in 8.

Pritisnite stikalo 1 za brskanje po območjih in izbiranje funkcij z zaporednim pritiskanjem stikala 2 ali 3.

Vozilo je opremljeno z instrumentno ploščo C

Pritisnite stikalo 1 tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek »Vozilo«.

Večkrat pritisnite stikalo 2 ali 3, nato pa po potrebi uporabite stikalo 4 za potrditev možnosti »OK«.

Izbori

(prikaz je odvisen od opreme vozila in države)

a) Dnevnik sporočil o delovanju in motnjah, zaporedni prikaz informativnih sporočil in sporočil o motnjah pri delovanju;

b) trenutna poraba goriva in povprečna poraba goriva;

c) števec dnevno prevoženih kilometrov in povprečna hitrost;

d) reinicializacija tlaka v pnevmatikah;

e) nastavitev ure;

f) razdalja do naslednjega rednega servisnega pregleda;

- razdalja do naslednjega rednega servisnega pregleda;

- razdalja do naslednje menjave olja;

Ponastavitev števca dnevno prevoženih kilometrov in parametrov potovanja (gumb za ponastavitev)

Ko je na zaslonu prikazan eden od parametrov potovanja, pritisnite in držite 4 stikalo »OK«, dokler se prikazana vrednost ne ponastavi na ničlo.

Samodejno vračanje voznih parametrov na ničlo

Vrnitev na ničlo bo opravljena samodejno, ko bo presežena zmogljivost spomina enega od parametrov.

Pomen prikazanih vrednosti po pritisku na tipko za vračanje v začetni položaj

Podatki o povprečni porabi goriva, razdalji, ki jo lahko prevozite s preostankom goriva, in povprečni hitrosti vožnje bodo točnejši in stabilnejši, čim večja bo prevožena razdalja od zadnjega pritiska na tipko za vračanje v začetni položaj.

Po prvih kilometrih vožnje po vrnitvi parametrov na ničlo lahko opazite, da se razdalja, ki jo lahko prevozite s preostankom goriva, povečuje. Razdalja je namreč izračunana na podlagi povprečne porabe goriva od zadnjega pritiska na tipko za vračanje na ničlo. Povprečna poraba goriva pa se zmanjša, ko:

- vozilo konča fazo pospeševanja;

- motor doseže normalno delovno temperaturo (motor je bil hladen, ko ste pritisnili tipko za vračanje v začetni položaj);

- vožnja preide z mestne na odprto cesto.

PRILAGAJANJE DIGITALNE ARMATURNE PLOŠČE