POSEBNOSTI VOZIL Z BENCINSKIM MOTORJEM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Posebni pogoji delovanja vašega vozila, kot so:

- daljša vožnja z minimalno količino goriva,

- uporaba osvinčenega bencina,

- uporaba dodatkov za maziva ali gorivo ni odobrena.

ali motnje pri delovanju, kot so:

- okvara na vžigalnem sistemu, težave pri dovajanju goriva ali odklopljena vžigalna svečka, ki povzročajo prekinjanje vžigov in cukanje med vožnjo,

- pomanjkanje moči.

lahko povzročijo pregrevanje katalizatorja in zmanjšanje njegove učinkovitosti, kar lahko povzroči uničenje katalizatorja in termične poškodbe na vozilu.

Če ugotovite katero od zgoraj navedenih nepravilnosti, naj jih čimprej odpravijo v pooblaščenem servisu za vaše vozilo.

Če boste svoje vozilo vzdrževali v pooblaščenem servisu redno in v terminih, ki so predpisani v knjižici za vzdrževanje vozila, se boste zagotovo izognili motnjam pri delovanju.

Težave z zagonom

Da preprečite poškodbe katalizatorja ali zaganjalnika in preprečite prezgodnjo obrabo akumulatorja, ne vztrajajte z zagonom motorja (s pomočjo zaganjalnika, potiskanjem ali vleko vozila), ne da bi prej ugotovili in odpravili vzrok težav.

Če vzroka ne morete ugotoviti, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo in do takrat motorja ne zaganjajte.

Ne ustavljajte vozila s prižganim motorjem na mestih, kjer lahko hitro vnetljive snovi, npr. suha trava ali listje, pridejo v stik z vročim izpušnim sistemom.

Filter sajastih delcev

Filter sajastih delcev se uporablja pri obdelavi izpušnih plinov bencinskih motorjev.

Odvisno od vozila opozorilna lučka , ki se vklopi na instrumentni plošči, opozarja, da se je filter zamašil in ga je treba očistiti. Za čiščenje filtra, ko se vklopi opozorilna lučka in ko to dovoljujejo prometne razmere in omejitve hitrosti, vozite s hitrostjo med 50 km/h in 110 km/h, dokler se lučka ne izklopi.

Po času med približno 5 in 20 minutami bi se opozorilna lučka morala izklopiti.

Opomba: opozorilna lučka se lahko izklopi po 20 minutah, ko pogoji za vožnjo z zahtevo za čiščenje filtra niso popolnoma izpolnjeni.

Če ustavite vozilo, preden ugasne kontrolna lučka, boste morda morali ponoviti postopek.

Če je filter zasičen, se vklopi opozorilna lučka © in odvisno od vozila se na instrumentni plošči prikažeta opozorilna lučka ter sporočilo »Preverite vbrizgavanje«. V tem primeru se posvetujte s predstavnikom pooblaščen servisne mreže.

Če se vklopita opozorilna lučka ® in, odvisno od vozila, tudi opozorilna lučka skupaj s sporočilom »Nevarnost okvare motorja«, ustavite vozilo, izklopite motor in pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

Če se prižge opozorilna lučka ®, morate zaradi vaše varnosti vozilo čimprej zaustaviti, v skladu s trenutnimi prometnimi razmerami. Ugasnite motor in ga ne zaganjajte ponovno. Obrnite se na predstavnika pooblaščene servisne mreže.