SAMODEJNA PARKIRNA ZAVORA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pomoč pri delovanju

Zategovanje samodejne parkirne zavore

Ko vozilo miruje, je samodejno parkirno zavoro mogoče uporabiti za imobilizacijo vozila:

- pritisnite gumb za zagon/zaustavitev motorja 1 ali obrnite kontaktni ključ 2 ON” v položaj (2);

ali

- ko se odpne voznikov varnostni pas;

ali

- ko se odprejo voznikova vrata;

ali

- za vozila s samodejnim menjalnikom: ko je vklopljen položaj P.

V vseh drugih primerih, če se na primer motor zaustavi ali je v stanju pripravljenosti zaradi funkcije Stop and Start FUNKCIJA STOP AND START, se samodejna parkirna zavora ne vklopi samodejno. Treba je uporabiti ročni način. V nekaterih različicah modelov za določene države funkcija samodejne zategnitve zavore ni aktivirana. Glejte podpoglavje “Ročni način delovanja”.

Za potrditev, da je elektronska parkirna zavora vklopljena, se prikaže sporočilo »Parkirna zavora zategnjena«, opozorilna lučka } se vklopi na instrumentni plošči in opozorilna lučka 3 zasveti na stikalu 4.

Po zaustavitvi motorja lučka 3 ugasne nekaj minut po zategnitvi samodejne parkirne zavore, lučka } pa ugasne ob zaklepanju vozila.

Elektronsko parkirno zavoro lahko uporabite za imobilizacijo vozila. Preden zapustite vozilo, preverite, ali je samodejna parkirna zavora dejansko zategnjena. Na zategnjeno zavoro opozarjata prižgani opozorilna lučka 3 na stikalu 4 in opozorilna lučka } na instrumentni plošči, ki svetita, dokler se ne zaklenejo vrata. Glede na vozilo je na zgornjem delu vetrobranskega stekla nameščena nalepka, ki vas opominja na to.

Pomoč pri delovanju (nadaljevanje)

Opomba: v nekaterih primerih (okvara elektronske parkirne zavore, ročna odpustitev parkirne zavore itd.) se oglasi pisk in na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Zategnitev parkirne zavore«, ki vas opozori, da je elektronska parkirna zavora sproščena.

- pri delujočem motorju: ob odpiranju voznikovih vrat;

- pri zaustavljenem motorju (npr. kadar se motor samodejno izklopi): ob odpiranju enih od sprednjih vrat.

V tem primeru dvignite in nato spustite stikalo 4, da zategnete samodejno parkirno zavoro.

Sprostitev samodejne zategnitve parkirne zavore

Zavora se sprosti takoj, ko speljete s pritiskom na pedal za plin.

Ročni način delovanja

Samodejno parkirno zavoro lahko aktivirate ročno.

Ročna zategnitev samodejne parkirne zavore

Potegnite stikalo 4. Prižgeta se kontrolna lučka 3 in kontrolna lučka } na instrumentni plošči.

Ročna sprostitev samodejne parkirne zavore

Pritisnite stikalo 1 brez pritiskanja pedalov ali obračanja ključa 2 v položaj »ON« 2 za vklop kontakta. Pritisnite zavorni pedal in nato pritisnite stikalo 4: opozorilna lučka 3 na stikalu in opozorilna lučka } prikazana na instrumentni plošči ugasneta.

Preden zapustite vozilo, preverite, ali je samodejna parkirna zavora dejansko zategnjena. Na zategnjeno zavoro opozarjata prižgani opozorilna lučka 3 na stikalu 4 in opozorilna lučka } na instrumentni plošči, ki svetita, dokler se ne zaklenejo vrata.

Kratek postanek

Za ročno zategnitev samodejne parkirne zavore (postanek pred semaforjem ali ko vozilo miruje z delujočim motorjem itd.): dvignite in nato spustite stikalo 4. Zavora se samodejno sprosti takoj, ko speljete.

Posebni primeri

Ko parkirate na nagnjenem cestišču ali s priključeno prikolico, povlecite stikalo 4 za nekaj sekund za maksimalno zategnitev zavor.

Parkiranje vozila s sproščeno samodejno parkirno zavoro (na primer, ko obstaja nevarnost zmrzali):

- zaustavite motor tako, da pritisnete gumb za zagon/zaustavitev motorja 1 ali obrnete kontaktni ključ 2;

- ročno sprostite samodejno parkirno zavoro;

- pri vključeni prestavi ali položaju P spustite zavorni pedal in stikalo 4.

Če ni vidnih lučk ali zvokov, to označuje napako na instrumentni plošči. Takoj ustavite vozilo na varnem mestu (ko to dovoljujejo prometne razmere). Prepričajte se, da je vozilo pravilno zaustavljeno, in pokličite predstavnika pooblaščene servisne mreže za vaše vozilo.

Izvedenke z avtomatskim menjalnikom

Kadar motor deluje in so voznikova vrata odprta ali slabo zaprta, se samodejna sprostitev zavore iz varnostnih razlogov izključi (da se vozilo ne premika brez voznika). Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Ročna sprostitev parkirne zavore«, ko voznik pritisne pedal plina.

Motnje delovanja

- V primeru napake se na instrumentni plošči prižge opozorilna lučka © skupaj s sporočilom »Preverite parkirno zavoro«, v nekaterih primerih se prižge tudi lučka }.

Čim prej se posvetujte s predstavnikom pooblaščene servisne mreže.

- V primeru okvare avtomatske parkirne zavore se prižge kontrolna lučka ®, prikaže se sporočilo »Okvara zavornega sistema« in zasliši se zvočni signal, v nekaterih primerih pa se prižge še kontrolna lučka }.

To sporočilo narekuje takojšnjo zaustavi- tev v skladu z razmerami v prometu.

Če se prikaže sporočilo »Električna okvara NEVARNO« ali »Preverite akumulator« ali »Okvara zavornega sistema«, morate vozilo zaustaviti tako, da izberete prvo prestavo (na ročnem menjalniku) ali položaj P (na samodejnem menjalniku) ali s potegom stikala 4 za približno 10 sekund. Če to zahtevajo razmere in naklon, zagozdite kolesa vozila.

Nevarnost premikanja vozila.

Pokličite predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Nikoli ne zapustite vozila, ne da bi preklopili v položaj P in zaustavili motor. Vozilo se namreč lahko začne premikati ob pritisku na pedal za plin, če miruje in motor teče z vključeno prestavo.

Obstaja nevarnost nesreče.

SISTEM POMOČI PRI VOŽNJI PO AVTOCESTI IN V PROMETNEM ZAMAŠKU

SAMODEJNA PARKIRNA ZAVORA IN FUNKCIJA AUTOHOLD