Nazaj na seznam

REGULATOR HITROSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulator hitrosti je funkcija, ki vam pomaga ohranjati izbrano konstantno hitrost ali tako imenovano regulirano hitrost.

Kot regulirano hitrost je mogoče nastaviti katero koli hitrost, višjo od 30 km/h.

Stikala in gumbi za upravljanje

1 Stikalo za vklop/izklop regulatorja hitrosti.

2 Stikalo za vklop in zniževanje regulirane hitrosti (SET/-).

3 Stikalo za vklop in zviševanje regulirane hitrosti ali priklic shranjene regulirane hitrosti (RES/+).

4 Vključitev stanja pripravljenosti funkcije (s shranitvijo potovalne hitrosti) (0).

5 Stikalo za vklop/izklop omejevalnika hitrosti.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

V nobenem primeru ne more nadomestiti voznikove odgovornosti glede upoštevanja omejitev hitrosti in njegove pozornosti.

Voznik mora vedno imeti nadzor nad vozilom.

Regulatorja hitrosti se ne sme uporabljati v gostem prometu, na ovinkasti ali spolzki cesti (poledica, akvaplaning, gramoz) in v neugodnih vremenskih pogojih (megla, dež, bočni veter …).

Obstaja nevarnost nesreče.

Vklop

Uporabite stikalo 1.

Vklopi se opozorilna lučka 6 sive barve.

Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Regulator hitro. Vklop« in črtice, kar nakazuje, da funkcija regulatorja hitrosti deluje in je pripravljena na shranjevanje regulirane hitrosti.

Vključitev funkcije regulatorja hitrosti

Pri stalni hitrosti vožnje, višji od približno 30 km/h, pritisnite stikalo 2 (SET/-) ali stikalo 3 (RES/+) : funkcija se vklopi in upošteva se trenutna hitrost.

Nastavljena hitrost se prikaže namesto črtic. Tempomat je potrjen, ko sta shranjena hitrost in opozorilna lučka prikazani v zeleni barvi 6.

Če poskusite vklopiti funkcijo pri hitrosti pod 30 km/h, se prikaže sporočilo »Neveljavna hitr.«, funkcija pa se ne vklopi.

Vožnja

Ko je regulirana hitrost zabeležena in je regulacija hitrosti vklopljena, lahko dvignete nogo s pedala za plin.

Spreminjanje regulirane hitrosti

Nastavljeno regulirano hitrost lahko spreminjate z zaporednimi pritiski:

- stikala 2 (SET/-) za zmanjšanje hitrosti;

- stikala 3 (RES/+) za povečanje hitrosti.

Opomba: pritisnite in držite eno od stikal, če želite zaporedoma spreminjati hitrost.

Prekoračitev regulirane hitrosti

Omejeno hitrost je možno je kadar koli prekoračiti. V ta namen do konca pritisnite pedal plina (preko trde točke).

Ko je prekoračena, regulirana hitrost utripa rdeče na instrumentni plošči. Ko vam ni več treba voziti s povečano hitrostjo, odmaknite nogo s pedala za plin: vozilo se po nekaj sekundah samodejno vrne na prvotno regulirano hitrost.

Onemogočeno ohranjanje regulirane hitrosti

Pri vožnji po strmem klancu navzdol sistem morda ne bo mogel ohraniti regulirane hitrosti: na to situacijo vas opozarjata utripanje shranjene hitrosti v rdeči barvi na instrumentni plošči in zvočni signal v rednih presledkih.

Če regulator hitrosti ne deluje (po več poskusih vklopa), se obrnite na predstavnika pooblaščene servisne mreže za vaše vozilo.

Stopala imejte blizu pedal, da boste pripravljeni in boste lahko ustrezno reagirali v sili.

Funkcija v stanju pripravljenosti

Funkcija preide v stanje pripravljenosti, če uporabite:

- stikalo 4 (0);

- zavorni pedal;

- pedal sklopke ali ko premaknete izbirno ročico v nevtralni položaj pri vozilih z avtomatskim menjalnikom.

Nastavljena hitrost je shranjena in v sivi barvi prikazana na instrumentni plošči.

Ponoven vklop regulacije hitrosti

Shranjeno hitrost lahko prikličete nazaj, vendar se morate najprej prepričati o ustreznosti prometnih razmer (gostota prometa, stanje cestišča, vremenski pogoji…). Pritisnite stikalo 3 (RES/+), če je hitrost vozila večja od 30 km/h.

Ko je hitrost shranjena, je vklop regulatorja hitrosti potrjen s prikazom regulirane hitrosti in opozorilne lučke 6, kar je odvisno od vozila.

Opomba: če je shranjena hitrost veliko večja od trenutne hitrosti vožnje, vozilo močno pospeši, da doseže to hitrost.

Ko je regulator hitrosti v stanju pripravljenosti, ga lahko ponovno vključite s pritiskom stikala 2 (SET/-), vendar bo pri tem namesto shranjene hitrosti upoštevana trenutna hitrost vozila.

Izključitev funkcije

Funkcija regulatorja hitrosti se prekine:

- ko pritisnete stikalo 1. V tem primeru hitrost ni več shranjena;

- ko pritisnete stikalo 5. V tem primeru je izbran omejevalnik hitrosti in shranjena ni nobena hitrost.

Opozorilna lučka 6 izgine z instrumentne plošče, s čimer potrdi, da je funkcija onemogočena.

Vključitev stanja pripravljenosti ali izključitev funkcije regulatorja hitrosti ne povzroči naglega zmanjšanja hitrosti: pritisniti morate na zavorni pedal.

UPORABA REGULATORJA HITROSTI