ZUNANJA OSVETLITEV IN SIGNALIZACIJA NA VOZILU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Pozicijske luči

Zasukajte obroček 2 tako, da bo simbol poravnan z oznako 3:

Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Funkcija prižiga dnevnih luči

Dnevne luči se samodejno vklopijo, ko se motor zažene (brez voznikovega upravljanja ročice 1), in izklopijo ob zaustavitvi motorja.

k Zasenčene luči

Ročni način delovanja

Zasukajte obroček 2 tako, da bo simbol poravnan z oznako 3. Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Samodejno delovanje

(pri nekaterih izvedenkah)

Zasukajte obroček 2 tako, da bo simbol AUTO poravnan z oznako 3: pri delujočem motorju se zasenčene luči samodejno prižgejo ali ugasnejo glede na zunanjo svetlobo brez voznikove uporabe ročice 1.

Pri nekaterih izvedenkah se po nekaj zaporednih pomikih brisalcev vetrobranskega stekla zasenčene luči samodejno vklopijo.

Pred nočno vožnjo: preverite delovanje svetlobnih teles in nastavite pravilno višino svetlobnega snopa žarometov (v primeru neobičajne obremenitve vozila). NASTAVITEV SVETLOBNEGA SNOPA ŽAROMETOV. Vedno pazite, da luči niso zastrte (umazanija, blato, sneg, tovor, ki ga prevažate).

á Dolge luči:

Pri delujočem motorju in prižganih zasenčenih lučeh potisnite ročico 1. Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Za prižig zasenčenih luči ponovno potegnite ročico 1 k sebi.

Funkcija »Dvig luči med vožnjo«

Če so dolge luči vklopljene, funkcija »Dvig luči med vožnjo« izboljša voznikovo vidljivost tako, da samodejno dvigne zasenčene in dolge luči.

Med izklopom dolgih luči se zasenčene luči vrnejo v svoj prvotni položaj.

Samodejne dolge luči

Ta sistem samodejno vklaplja in izklaplja dolge luči. Uporablja kamero, ki je nameščena za notranjim vzvratnim ogledalom, za zaznavanje vozil pred vami in vozil, ki vam vozijo naproti.

Dolge luči se samodejno prižgejo, če:

- je zunanja osvetljenost šibka;

- ni zaznano nobeno drugo vozilo ali osvetlitev;

- hitrost vozila je večja od približno 40 km/h.

Če kateri od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, sistem preklopi v zasenčene luči.

Opomba: prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Za vklop samodejnih dolgih luči:

- zasukajte obroček 2 tako, da bo simbol AUTO poravnan z oznako 3.

Na instrumentni plošči se prižge opozorilna lučka .

Za izklop samodejnih dolgih luči:

- Zasukajte obroček 2 v drug položaj, ki ni AUTO;

Kontrolna lučka na instrumentni plošči ugasne.

Sistem je lahko v nekaterih okoliščinah oviran, zlasti v naslednjih:

- v neugodnih vremenskih razmerah (dež, sneg, megla itd.);

- slaba vidljivost skozi vetrobransko steklo ali prek kamere;

- slabo vidna ali šibka osvetlitev vozila pred vami ali vozila, ki vam prihaja naproti;

- slaba nastavitev prednjih luči;

- odsevajoči sistemi;

- ...

Samodejne dolge luči (nadaljevanje)

Motnje delovanja

Če se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Samodejni prižig luči preverite«, je sistem deaktiviran.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Uporaba prenosnega navigacijskega sistema na predelu vetrobranskega stekla pod kamero ponoči lahko ovira delovanje sistema »samodejne dolge luči« (možnost odsevanja na vetrobranskem steklu).

Sistem »samodejne dolge luči« v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, kar zadeva osvetlitev vozila in njegovo prilagoditev na pogoje osvetljenosti, vidljivosti in okoliščine v prometu.

Izklop luči

Glede na vozilo:

- samodejno: luči ugasnejo po zaustavitvi motorja ob odpiranju voznikovih vrat ali ob zaklepanju vozila. V tem primeru se bodo luči pri prihodnjem zagonu motorja ponovno prižgale, če bo obroček v položaju 2.

Opomba: pri prižganih meglenkah samodejno izklapljanje luči ne deluje.

Opozorilni zvočni signal za neugasnjene luči

Če pozabite ugasniti luči po izključitvi kontakta, vas ob odpiranju voznikovih vrat na to opozori zvočni signal.

Motnje delovanja

Če se prikaže sporočilo »Preverite osvetlitev« skupaj s kontrolno lučko © in kontrolna lučka k na instrumentni plošči utripa, to opozarja na napako osvetlitve.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Funkcija dobrodošlice in pozdrava

(pri nekaterih izvedenkah)

Ko je funkcija vklopljena, se dnevne luči in zadnje pozicijske luči samodejno vklopijo, ko vozilo zazna kartico ali ga odklenete.

Samodejno ugasnejo:

- približno minuto po njihovem prižigu;

- ob zagonu motorja glede na položaj ročice za osvetlitev;

ali

- ob zaklepanju vozila.

Vključitev/Izključitev funkcije

Za vklop ali izklop zunanjega sprejema signalov glejte navodila za uporabo multimedijskega sistema.

Izberite »ON« ali »OFF«.

Funkcija “zunanja spremljevalna osvetlitev”

Ta funkcija vam omogoča, da za kratek čas vklopite pozicijske in zasenčene luči (npr. za osvetlitev pri odpiranju dvoriščnih ali garažnih vrat).

Pri zaustavljenem motorju in izklopljenih lučeh ter 2 obročku v položaju AUTO (ali, odvisno od izvedenke, v položaju 0) povlecite ročico 1 k sebi: pozicijske in zasenčene luči se vklopijo za približno 30 sekund skupaj z š in kontrolnimi lučkami k na instrumentni plošči.

Čas vklopa luči lahko podaljšate tako, da še enkrat povlečete ročico. To lahko ponovite samo štirikrat, tako da osvetlitev skupaj traja največ približno dve minuti.

Na instrumentni plošči se kot potrditev prikaže sporočilo »osvetlitev na _ _ _«, ki mu sledi preostali čas. Nato lahko zaklenete vaše vozilo.

Za izklop luči pred njihovim samodejnim izklopom zasukajte obroček 2 v kateri koli položaj, nato ga zasukajte v položaj AUTO (ali, odvisno od izvedenke, v položaj 0).

g Sprednje meglenke (vključno s funkcijo dodatne osvetlitve pri zavijanju)

(odvisno od vozila)

Obrnite srednji obroček 4 na ročici 1, tako da bo simbol poravnan z oznako 3, in ga nato spustite.

Delovanje teh luči je odvisno od vključene zunanje osvetlitve na vozilu. Kadar so pri- žgane, sveti tudi kontrolna lučka na instrumentni plošči.

Zadnje meglenke

Zasukajte srednji obroček 4 na ročici, tako da bo simbol poravnan z oznako 3, in ga nato spustite.

Delovanje je odvisno od vključene zunanje osvetlitve na vozilu. Ob vklopu sveti tudi kontrolna lučka na instrumentni plošči.

Ugasnite meglenke, ko niso več potrebne, saj lahko motijo ostale udeležence v prometu.

Izklop

Znova zasukajte obroček 4, da poravnate oznako 3 s simbolom za meglenko, ki jo želite izklopiti. Ustrezna kontrolna lučka na instrumentni plošči ugasne.

Po izključitvi zunanje osvetlitve ugasnejo tudi prednje in zadnje meglenke.

Funkcija dodatne osvetlitve pri zavijanju

(odvisno od izvedenke vozila)

Če vozite v prestavi za vožnjo naprej pri hitrosti, manjši od približno 40 km/h, in imate prižgane zasenčene luči, se lahko v določenih okoliščinah (kot volanskega obroča, vklopljene indikatorske luči itd.) pri zavijanju vklopi ena od sprednjih meglenk (funkcija dodatne osvetlitve pri zavijanju), ki osvetli notranji del zavoja.

Če je vklopljena prestava za vzvratno vožnjo in so prižgane zasenčene luči: sprednji meglenki (funkcija dodatne osvetlitve pri zavijanju) se samodejno vklopita.

Opomba: če prestavite iz prestave za vzvratno vožnjo v prestavo za vožnjo naprej (npr. pri parkiranju), sprednji meglenki (funkcija dodatne osvetlitve pri zavijanju) svetita, dokler hitrost vozila ne preseže približno 10 km/h.

Če vozite po megli ali snegu ali če prevažate predmete, ki so višji od strehe, se meglenke ne vklopijo samodejno.

Prižig meglenk upravlja voznik: kontrolne lučke na instrumentni plošči vas obveščajo o prižigu (prižgana lučka) ali izklopu (ugasnjena lučka) meglenk.

SAMODEJNO PREKLAPLJANJE MED DOLGIMI LUČMI IN ZASENČENIMI LUČMI