Nazaj na seznam

SISTEM NADZORA TLAKA V PNEVMATIKAH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pri vozlih, ki so opremljena s tem sistemom, slednji nadzira tlak zraka v pnevmatikah.

Način delovanja

Vsa kolesa imajo v kolesnem ventilu tipalo, ki redno meri tlak v pnevmatiki.

Sistem na instrumentni plošči 1 prikaže trenutni tlak v pnevmatikah in opozori voznika, če kolesa niso dovolj napolnjena.

Reinicializacija referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah

To je treba izvesti:

- ko je referenčni tlak v pnevmatikah treba spremeniti, da se prilagodi pogojem uporabe (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja na avtocesti itd.);

- po medsebojni zamenjavi koles (to vam kljub vsemu odsvetujemo);

- po zamenjavi kolesa.

Vedno jo je treba izvesti po preverjanju tlaka zraka v 4 hladnih pnevmatikah.

Tlak zraka mora ustrezati trenutni uporabi vozila (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja po avtocesti itd.).

Če je vozilo opremljeno z navigacijskim sistemom, lahko postopek ponastavitve izvedete tudi z multimedijskim zaslonom: glejte navodila za opremo.

Ponastavitev postopka prek instrumentne plošče 1

Vklopljen kontakt, zaustavljeno vozilo:

- večkrat zaporedoma pritisnite stikalo navzgor/navzdol 2, in sicer tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek »Tlak pnevmatik«;

- pritisnite navzdol in pridržite (za približno tri sekunde) stikalo 2 za zagon ponastavitve.

Utripajoči simbol pnevmatik označuje, da je bila zahteva za ponastavitev referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah potrjena.

Za reinicializacijo je lahko potrebnih več minut vožnje.

Če ponastavitvi sledijo kratke vožnje, lahko po več zaporednih ponovnih zagonih prikaz 3. koraka v razpredelnici na naslednji strani ostane prikazan.

Opomba: vrednost referenčnega tlaka v pnevmatikah ne sme biti nižja od priporočene vrednosti, navedene na robu vrat.

Postopek ponastavitve prek zaslona multimedijskega sistema 3

Postopek ponastavitve je treba izvesti, ko vozilo miruje in je kontakt vključen. Za dodatne informacije glejte navodila multimedijskega sistema.

Opozorilna lučka ® sporoča, da se morate zaradi vaše varnosti ustaviti takoj, ko to dopuščajo razmere na cesti.

Spodnja preglednica prikazuje možna sporočila v zvezi s postopkom ponastavitve pnevmatik.

Koraki

Prikazi

Pomen

1

Pri vklopljenem kontaktu in zaustavljenem vozilu začnite ponastavitev tlaka v vseh štirih pnevmatikah tako, da pritisnete in pridržite stikalo 2.

2

Narekovaji »---« pred vsakim kolesom bodo utripali, kar pomeni, da je sistem registriral ponastavitev tlaka v pnevmatikah za vsa štiri kolesa.

3

Narekovaji »---« pred vsakim kolesom ostanejo osvetljeni. Ta sistem ponastavi tlak v pnevmatikah za vsa štiri kolesa. Zdaj lahko vozite. Sporočilo lahko ostane prikazano med kratkimi potovanji.

Opomba: med ponastavitvijo nadzor tlaka v pnevmatikah ostane vklopljen.

4

Prikazana je vrednost tlaka v štirih pnevmatikah: postopek ponastavitve je zaključen in uspešen.

Ponovna nastavitev tlaka v pnevmatikah

Tlak v štirih pnevmatikah je treba nastaviti pri hladnih pnevmatikah (glejte nalepko na robu voznikovih vrat). Če nimate priložnosti, da bi tlak preverili v hladnih pnevmatikah, ga zvišajte za 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikoli ne izpuščajte zraka iz segretih pnevmatik.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Funkcija nikoli ne ukrepa namesto voznika. Zato ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove budnosti in odgovornosti. Enkrat mesečno preverite tlak v pnevmatikah.

Zamenjava koles/pnevmatik

Obrnite se na predstavnika pooblaščene servisne mreže za vaše vozilo, da zamenja pnevmatike, z njim se posvetujte o dodatni opremi, ki je združljiva s sistemom in na voljo v servisni mreži: uporaba druge dodatne opreme lahko vpliva na pravilno delovanje sistema.

Zamenjava kolesa

ker potrebuje sistem za pravilno ugotavljanje položaja koles in tlaka v kolesih med vožnjo kar nekaj minut, preverite tlak v pnevmatikah po vsakem posegu.

Razpršilo za popravilo pnevmatik in garnitura za polnjenje pnevmatik

Zaradi posebnosti ventilov uporabljajte le opremo, ki jo je homologirala pooblaščena servisna mreža. Glejte razdelek GARNITURA ZA POLNJENJE PNEVMATIK.

Napake tlaka v pnevmatikah

Preglednica na naslednji strani prikazuje seznam opozorilnih sporočil, ki se pojavijo na instrumentni plošči 1, ko sistem zazna napako tlaka v pnevmatikah.

Informacije na instrumentni plošči prikazujejo morebitne napake tlaka v pnevmatikah (npr. izpraznjena ali predrta pnevmatika). Opozorilna lučka ® sporoča, da se morate zaradi vaše varnosti ustaviti takoj, ko to dopuščajo razmere na cesti.

Kontrolne lučke

Sporočila

Prikazi

(odvisno od vozila)

Pomen

Napolnite pnevmatike

Kolo in pripadajoča vrednost tlaka sta prikazana v rumeni barvi.

To pomeni, da je bila zaznana nezadostna napolnjenost pnevmatike. Preverite in nastavite tlak v štirih pnevmatikah ter nato ponastavite sistem.

+ ®

Poškodba pnevm.

To pomeni, da je določena pnevmatika predrta, ali močno izpraznjena. Če je pnevmatika izpraznjena, nastavite tlak v vseh štirih hladnih pnevmatikah in ponastavite sistem. Če je pnevmatika predrta, jo zamenjajte (ali naj jo zamenja usposobljeno osebje).

+ ©

Preverite tipala tlaka pnevmatik

To pomeni, da vsaj eno kolo ni opremljeno s tipalom ali da je tipalo okvarjeno. Obrnite se na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Lokacija pnevm. napaka

To pomeni, da sistem ni mogel odčitati tlaka v vsaki pnevmatiki. To lahko povzroči uporaba tipala, ki ga ne priporoča pooblaščeni prodajalec. Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah še naprej deluje.