Nazaj na seznam

BRISANJE IN PRANJE VETROBRANSKEGA STEKLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vozilo z brisalci vetrobranskega stekla z intervalnim delovanjem

A enkratno brisanje

Če ročico kratko potisnete, sprožite enkraten zamah brisalcev.

B mirovanje

C intervalno brisanje

Med dvema pomikoma se metlici za nekaj sekund ustavita. Z obračanjem obročka 2 lahko spreminjate čas mirovanja med posameznimi gibi brisalcev.

D počasno neprekinjeno brisanje

E hitro neprekinjeno brisanje

Posebnost

Med vožnjo se brisanje upočasni pri vsakem postanku. S hitrega neprekinjenega brisanja preidete na počasno neprekinjeno brisanje. Ko vozilo spelje, se način brisanja ponovno vrne na začetno izbrano hitrost.

Vsako spreminjanje položaja ročice 1 je prednostno in izključi samodejno izbiranje.

Vozilo z brisalci vetrobranskega stekla s tipalom dežja

Tipalo za dež je nameščeno na vetrobranskem steklu pred notranjim vzvratnim ogledalom.

A enkratno brisanje

Če ročico kratko potisnete, sprožite enkraten zamah brisalcev.

B mirovanje

C funkcija samodejnega brisanja

Če je izbran ta položaj, sistem zaznava prisotnost vode na vetrobranskem steklu in sproži brisanje s prilagojeno hitrostjo. Prag sproženja brisanja in čas mirovanja med posameznimi gibi brisalcev lahko nastavite z obračanjem obročka 2:

- F : najmanjša občutljivost

- G : največja občutljivost

Večja kot je občutljivost, hitreje se odzovejo brisalci in večja je hitrost brisanja.

Pri vklopu samodejnega brisanja ali povečanju občutljivosti se sproži enkraten zamah brisalcev.

Posebnost:

- tipalo za dež ima zgolj pomožno funkcijo. Ob zmanjšani vidljivosti mora voznik brisalce vključiti ročno. V megli ali med sneženjem se brisanje ne sproži samodejno, ampak ga morate upravljati sami;

- pri temperaturah pod ničlo samodejno brisanje ne deluje ob zagonu vozila. Samodejno se aktivira, ko vozilo preseže določeno hitrost (približno 8 km/h).

- samodejnega brisanja ne aktivirajte v suhem vremenu;

- vetrobransko steklo popolnoma odmrznite preden aktivirate samodejno brisanje.

Motnje delovanja

Če samodejno brisanje ne deluje, brisalci delujejo z intervalnim brisanjem. Pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

Pri delovanju tipala za dež lahko pride do motenj v primeru:

- poškodovanih metlic brisalcev; plast vode ali sledi, ki jih pusti metlica na območju zaznavanja tipala, lahko podaljšajo odzivni čas samodejnega brisanja ali povečajo hitrost brisanja;

- brisalcev, ki so razpočeni ali zarezani na višini tipala, ali brisalcev, na katerih je prah, umazanija, žuželke, slana, oziroma so prevlečeni z voski za pranje ali vodoodbojnimi sredstvi; samodejno brisanje bo manj občutljivo oziroma se ne bo odzivalo.

D počasno neprekinjeno brisanje

E hitro neprekinjeno brisanje

Posebnost

Med vožnjo se brisanje upočasni pri vsakem postanku. S hitrega neprekinjenega brisanja preidete na počasno neprekinjeno brisanje. Ko vozilo spelje, se način brisanja ponovno vrne na začetno izbrano hitrost.

Vsako spreminjanje položaja ročice 1 je prednostno in izključi samodejno izbiranje.

Priporočila

- Če je vozilo zaledenelo, se pred prvim zagonom brisalcev prepričajte, da metlice niso primrznjene. Če brisalce vključite, ko so metlice primrznjene, lahko poškodujete tako metlico kot pogonski motorček brisalca.

- Ne vklopite brisalcev na suhem vetrobranskem steklu. To namreč povzroča obrabo ali dotrajanje metlic.

Poseben položaj prednjih brisalcev (položaj za vzdrževanje)

Ta položaj omogoča dvig metlic, tako da jih odmaknete z vetrobranskega stekla.

Položaj lahko uporabite za:

- čiščenje metlic;

- odmik metlic z vetrobranskega stekla v zimskem času;

- zamenjajte metlice METLICE BRISALCEV: zamenjava.

Pri vklopljenem kontaktu ali zagnanem motorju dvakrat privzdignite ročico 1 v položaj A (z enim premikom). metlice se ustavijo odmaknjene od pokrova motornega prostora.

Za vrnitev metlic v spuščeni položaj pri vzpostavljenem kontaktu pazite, da so se brisalci preklopili na vetrobranskem steklu, in nato povlecite ročico 1 v položaj A (z enim premikom).

Preden vključite kontakt, položite brisalce na vetrobransko steklo. V nasprotnem primeru lahko ob vklopu brisalcev poškodujete pokrov ali brisalce.

Pred kakršnim koli posegom na vetrobranskem steklu (pranje vozila, odmrzovanje, čiščenje vetrobranskega stekla ...) pomaknite ročico 1 v položaj B (mirovanje).

Obstaja nevarnost telesnih poškodb in/ali okvar).

Če so na vetrobranskem steklu ovire (umazanija, sneg, led ...), očistite vetrobransko steklo (tudi osrednje območje za notranjim vzvratnim ogledalom), preden vklopite brisalce (nevarnost pregretja motorčka brisalcev).

Če kaj ovira pomike metlice, se ta lahko ustavi. Odstranite oviro in ponovno vključite brisalce z ročico za upravljanje brisalcev.

Pranje stekel

Pri vključenem kontaktu potegnite za ročico 1 in jo spustite.

Zadržan pritisk poleg pranja stekla sproži dva zamaha brisalcev, ki jima po nekaj sekundah sledi še tretji zamah.

Pri vozilih z zaslonom multimedijskega sistema lahko izberete, ali boste vklopili ali izklopili tretji zamah metlic. MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA

Opomba:

Pri temperaturah pod ničlo lahko tekočina za čiščenje stekel zmrzne na vetrobranskem steklu in tako zmanjša vidljivost. Preden ga očistite, ogrejte vetrobransko steklo z uporabo stikala za sušenje stekla.

Pri posegih pod pokrovom motorja se prepričajte, da je ročica brisalcev v položaju B (izklop).

Obstaja nevarnost poškodb.

Učinkovitost metlice brisalca

Preverjajte stanje metlic brisalcev. Njihova življenjska doba je odvisna od vas:

- ostati mora čista: metlico in steklo redno čistite z milnico;

- ne uporabljajte je, ko je steklo suho;

- če je dalj časa niste uporabljali, jo odmaknite s stekla.

V vsakem primeru jih zamenjajte, ko brisanje ni več zadovoljivo, tj. približno enkrat na leto. METLICE BRISALCEV: zamenjava.

Previdnostni ukrep pri uporabi brisalcev

- pozimi, ko zunaj zmrzuje in sneži, očistite zadnje steklo, preden vklopite brisalce (nevarnost pregretja motorčka brisalcev);

- pazite, da noben predmet ne ovira hoda brisalca.