Nazaj na seznam

BRISANJE IN PRANJE ZADNJEGA STEKLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Y Brisalec zadnjega stekla

Vključite kontakt in zasukajte obroček 3 ročice 1, tako da bo simbol nasproti oznake 2.

- zaustavitev;

- intervalno brisanje.

Med dvema pomikoma se metlici za nekaj sekund ustavita. Hitrost brisanja se spreminja glede na hitrost vozila;

- počasno neprekinjeno brisanje

Za izklop brisanja ponovno zasukajte obroček 3.

Posebnost:

Pri pranju v avtomatski pralnici namestite obroček 3 ročice 1 v položaj za izklop, da izključite samodejno brisanje.

Upoštevajte priporočila za uporabo.

Za odpiranje ali zapiranje prtljažnih vrat ne uporabljajte ročice brisalca.

Pred kakršnim koli posegom na zadnjem steklu (pranje vozila, odmrzovanje, čiščenje ...) pomaknite ročico 1 v položaj mirovanja.

Obstaja nevarnost telesnih poškodb in/ali okvar).

Učinkovitost metlice brisalca

Preverjajte stanje metlic brisalcev. Njihova življenjska doba je odvisna od vas:

- ostati mora čista: metlico in steklo redno čistite z milnico;

- ne uporabljajte je, ko je steklo suho;

- če je dalj časa niste uporabljali, jo odmaknite s stekla.

V vsakem primeru jih zamenjajte, ko brisanje ni več zadovoljivo, tj. približno enkrat na leto. METLICE BRISALCEV: zamenjava.

Previdnostni ukrep pri uporabi brisalcev

- pozimi, ko zunaj zmrzuje in sneži, očistite zadnje steklo, preden vklopite brisalce (nevarnost pregretja motorčka brisalcev);

- pazite, da noben predmet ne ovira hoda brisalca.

Vklop/izklop brisalca zadnjega stekla

Pri preklopu v vzvratno prestavo se vključi intervalno brisanje zadnjega stekla (če so vključeni prednji brisalci). Če je vaše vozilo opremljeno z menijem za osebne nastavitve vozila, lahko to funkcijo vklopite ali izklopite. MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA.

Pri vozilih, ki niso opremljena z menijem za osebne nastavitve, vam funkcijo lahko izključi predstavnik servisne mreže vozila.

Če so na zadnjem steklu ovire (umazanija, sneg...), jih poskuša brisalec odstraniti. Če kaj ovira premikanje metlice, se ta lahko ustavi. Odstranite oviro, počakajte približno 30 sekund in ponovno vključite brisanje z ročico za brisanje.

Priporočila

- Če je vozilo zaledenelo, se pred prvim zagonom brisalcev prepričajte, da metlice niso primrznjene. Če vključite brisalce, ko je metlica blokirana zaradi ledu, obstaja nevarnost, da se poškodujeta metlica in motorček brisalca.

- Ne vklopite brisalcev na suhem steklu. To namreč povzroča predčasno obrabo ali poškodbo metlic.

p Brisanje/pranje zadnjega stekla

Pri vključenem kontaktu dlje časa potiskajte ročico 1 in jo potem spustite.

Daljši pritisk ročice sproži (poleg pranja stekla) dva zamaha brisalcev, ki jima po nekaj sekundah sledi še tretji zamah (funkcija brisanja kapljic).

Ko ročico spustite, se vrne v položaj brisanja zadnjega stekla.