Nazaj na seznam

GRETJE, ROČNA KLIMATSKA NAPRAVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stikala za upravljanje

(odvisno od izvedbe vozila)

1 Porazdelitev zraka v potniškem prostoru.

2 Ogrevanje/sušenje zadnjega stekla in (odvisno od vozila) vzvratnih ogledal.

3 Nastavitev količine dovajanega zraka.

4 Reciklaža zraka

5 Uravnavanje temperature zraka

6 Klimatska naprava

Vključitev ali izključitev klimatske naprave

S tipko 6 lahko vključite (prižgana lučka) ali izključite (ugasnjena lučka) delovanje klimatske naprave.

Vklop ni mogoč, če je gumb 3 nastavljen na »0«.

Uporaba klimatske naprave omogoča:

- znižanje temperature v notranjosti potniškega prostora;

- hitrejšo odrositev stekel.

Porazdelitev zraka v notranjosti

Možnih je pet razporeditev zraka. Za izbiro ustrezne razporeditve zraka obračajte gumb 1.

W Ves zrak je usmerjen do rež za dovajanje zraka na vetrobransko steklo in na prednja bočna stekla.

Zrak je usmerjen do rež za dovod zraka na prednja bočna stekla, na vetrobransko steklo in k nogam potnikov.

Skoraj ves zrak je usmerjen k nogam potnikov.

Zrak je usmerjen do zračnikov na armaturni plošči, k nogam potnikov na prednjih sedežih in glede na vozilo, do potnikov v drugi vrsti sedežev.

J Ves zrak je v glavnem usmerjen do zračnikov na armaturni plošči.

Gumb za vključitev reciklaže zraka

Pritisnite gumb 4: vklopi se opozorilna lučka na gumbu. V teh pogojih se zrak v potniškem prostoru obnavlja brez dovajanja zunanjega zraka.

Reciklaža zraka omogoča:

- izolacijo notranjosti pred zunanjim zrakom (v bolj onesnaženih območjih...);

- za hitrejše ohlajanje temperature potniškega prostora, ko je aktivirana klimatska naprava.

Če klimatska naprava ni vklopljena (»A/C« lučka na stikalu 6 je izklopljena), lahko daljša uporaba recikliranega zraka povzroči rošenje bočnih stekel in vetrobranskega stekla ter druge nevšečnosti zaradi prisotnosti nerecikliranega zraka v potniškem prostoru. Da bi se temu izognili, se reciklaža zraka po določenem času samodejno onemogoči.

Nastavitev količine dovajanega zraka

Pomikajte ročico 3. Čim bolj je gumb obrnjen na desno, tem večja je količina dovajanega zraka. Če želite zapreti dotok zraka, prestavite gumb 3 v položaj »0«.

Sistem je izključen: v potniški prostor ne prihaja nič zraka (pri mirujočem vozilu), med vožnjo pa lahko občutite rahel pretok zraka.

Uravnavanje temperature zraka

Zasukajte stikalo 5 glede na želeno temperaturo. Čimbolj je oznaka v rdečem območju, višja je temperatura.

Pri daljši uporabi klimatske naprave lahko pride do prevelike ohladitve potniškega prostora. Za zvišanje temperature zasukajte gumb 5 v desno.

Uporaba položaja W na stikalu 1 bo onemogočila funkcijo recikliranja zraka za preprečevanje zarositve vetrobranskega stekla.

Gretje zadnjega stekla (za odstranitev ledu in rose)

Pri delujočem motorju pritisnite tipko 2. Prižge se ustrezna lučka delovanja.

Ta funkcija omogoča hitro sušenje zadnjega stekla in ogrevanih zunanjih ogledal (za vozila, ki so s tem opremljena).

To funkcijo izklopite tako, da znova pritisnete gumb 2. Kontrolna lučka ugasne.

Drugače se sušenje stekla izključi samodejno.

Hitro sušenje stekel

Pomaknite stikala 13 in 5 na:

- sušenje stekel W;

- hitrost ventilatorja v položaju 3 ali 4;

- najvišja temperatura.

Pritisnite gumb 4 za izklop reciklaže zraka (izklopljena opozorilna lučka).

UPORABA SAMODEJNE KLIMATSKE NAPRAVE