Nazaj na seznam

PREDNJI SEDEŽI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nastavitev sedišča

Pomik sedeža naprej ali nazaj

Stikalo 1 premaknite naprej ali nazaj ali ga, odvisno od vozila, dvignite in pridržite ročico 3, da odklenete sedež. Pomaknite sedež v želeni položaj, spustite ročico in se prepričajte, da je sedež dobro učvrščen.

Nastavitev višine sedišča sedeža

Stikalo 1 pomaknite navzgor ali navzdol ali, odvisno od vozila, ročico 4 pomaknite navzgor ali navzdol tolikokrat, kolikor je potrebno za želeni položaj.

Nastavitev naslonjala

Nastavitev nagiba naslonjala sedeža

Pomaknite stikalo 2 naprej ali nazaj ali, glede na vozilo, dvignite ročico 5 in nagnite naslonjalo v želeni položaj. V želenem položaju spustite ročico in se prepričajte o pravilnem blokiranju mehanizma.

Po prilagoditvah, vedno preverite, ali so naslonjala sedežev dobro zapeta v svojih pritrdiščih.

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo miruje.

Da ne zmanjšate učinkovitosti varnostnih pasov, vam svetujemo, da naslonjal sedežev ne nagibate preveč nazaj.

Na podu pred voznikovim sedežem ne sme biti nobenih predmetov, ker lahko v primeru sunkovitega zaviranja zdrsnejo pod pedale in onemogočijo njihovo uporabo.

Osrednji naslon za roke 6

(pri nekaterih izvedenkah)

Za nastavitev položaja osrednjega naslona za roke 6 naslon pomaknite naprej ali nazaj.

Nastavitev sedeža v ledvenem delu

Potisnite ročico 7 navzdol za močnejšo oporo in jo dvignite za zmanjšanje opore.

Ogrevanje sedežev

Pri vključenem kontaktu

- Ko na želenem sedežu prvič pritisnete stikalo 8, se aktivira najvišja stopnja gretja. Vklopita se obe kontrolni lučki, vgrajeni v stikalo;

- če drugič pritisnete stikalo, spremenite stopnjo gretja na nizko. Vklopi se vgrajena kontrolna lučka;

- če ga pritisnete tretjič, se gretje izklopi.

Motnje delovanja

Ko sistem zazna motnjo delovanja, se opozorilna lučka v stikalu 8 za ta sedež izklopi po približno petih sekundah.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.